25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 05 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

އިނގިރޭސި އެފްއޭކަޕް

ހަތަރުވަނަ ބުރުގައި ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރާނީ ވިގަންއާ

  • ޔުނައިޓެޑަކީ މި މުބާރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަނުން
ނާފިއު ރަޝީދު | NaphiuR

| 10 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 20:17 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  3. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  6. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  7. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  8. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!


މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓުގެ ކުޅުންތެރިން ގޯލު ޖެހުމަށްފަހު އުފާ ފާޅުކުރަނީ -- ގޫގުލް

އިނގިރޭސި އެފްއޭކަޕްގެ ހަތަރުވަނަ ބުރުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ވިގަން އެތުލެޓިކް އާއި ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

 

އެފްއޭކަޕްގެ ހަތަރުވަނަ ބުރުގެ ގުރުއަތުލުން ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވިއިރު، ޔުނައިޓެޑަކީ މި މުބާރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަނުންނެވެ. އަދި ވިގެންއަކީ 2013 ވަނަ އަހަރު މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ޓީމެކެވެ. މި ދެ ޓީމު ބައްދަލުކުރާ މެޗު އޮންނާނީ، ޔުނައިޓެޑްގެ ދަނޑުގައެވެ.

 

ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް ޗެލްސީ ބައްދަލުކުރާނީ ބްރެންޓްފޯޑްއާ އެވެ. އަދި މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ލެސްޓަ ސިޓީ ބައްދަލުކުރާނީ، ޑާބީ ކައުންޓީއާ އެވެ. ޓޮޓެންހަމްއިން ވިކަމް ވަންޑަރާސް އާއި ބައްދަލުކުރަން ޖެހުނުއިރު، މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ބައްދަލުކުރާނީ ކްރިސްޓަލް ޕެލެސް އާއި ބޮލްޓަން ބައްދަލުކުރާ، ރީޕްލޭ މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަކާ އެވެ.

 

ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ފަސްވަނައިގައި އޮތް އާސެނަލް ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭނީ، ސައުތްހެމްޓަން އާއި ނޯވިޗް ސިޓީ ބައްދަލުކުރާ މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަކާ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ތިންވަނަ ބުރުގެ މެޗުން ލިވަޕޫލަށް ޕްލިމައުތް ބަލިކުރެއްވިއްޖެ ނަމަ، އެޓީމު ހަތަރުވަނަ ބުރުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ވުލްވްސްއާ އެވެ.

 

މުބާރާތުގެ ހަތަރުވަނަ ބުރުގެ މެޗުތަށް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، މި މަހުގެ 27 އިން ފެށިގެން 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް