13 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 05 މުލަ
06 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:24
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:45

އައިމެކްސް

އައިމެކްސްވެސް ސައުދީ އަރަބިއާއަށް

  • ސައުދީގައި އާންމުކޮށް ސިނަމާ ހުޅުވާފައިވަނީ މެއި 18 ގައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 14 މެއި 2018 | ހޯމަ 08:46 | |

މަގުބޫލް

  1. ބަހުގެ ހަމަލާއަކާއިއެކު ރައީސް މައުމޫނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ!
  2. އަހަރުގެ ޒުވާން ކެޔޮޅު ބުނަނީ މިއަށްވުރެ ހަލާލު މަސައްކަތެއް ނެތް ކަމަށް!
  3. އާޒިމާއާއި އެކު ވަޑައިގަތުމުން ޒަމީރުއާ ފުލުހުން ސުވާލެއް ނުކުރި
  4. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ
  5. ފައިރޫޝް، ރިޔާޒް އަދި އެސްއޯ ޑީޑީއަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފި
  6. އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ސޯލިހް ހުންނަވާނީ އިންޑިއާގެ ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅުގައި!
  7. 21 އަހަރު ވަންދެން ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރީ އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު: ހަމްދޫން
  8. ރާއްޖެޓީވީގެ ކުރީގެ ސީއޯއޯ ފިޔާޒުއަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަން ގަލަން


ސިނަމާއެއް -- ގޫގުލް

އާންމުކޮށް ފިލްމު ދެއްކުން މަނާ ކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ގާތްގަނޑަކަށް 30 އަހަރަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށްފަހު ނިމުމަކަށް ގެނެސް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ސިނަމާއެއްހަދައި ހުޅުވާފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

ސައުދީގައި އަލުން އާންމު ސިނަމާ ހުޅުވުމަށްފަހު، އެ ޤައުމުން މިހާރު ވަނީ އެ ޤައުމުގައި 4D ސިނަމާ ހުޅުވުމަށް ކުންފުންޏަކާއި މަޝްވަރާ ކޮށްފައެވެ.

ސައުދީ ސިނަމާތަކާއި ގުޅިގެން އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރަކީ، އެގައުމުގައި އައިމެކްސް ފޯމެޓްގައި ފިލްމު ދެއްކޭނެ ސިނަމާތައް ގާއިމްކުރި ޚަބަރެވެ. މިދިޔަ މެއި މަހުގެ 30 ގައި ސައުދީގެ ރިޔާޒްގައި ވަނީ އައިމެކްސް ސިނަމާއެއް ހުޅުވާފައެވެ. ސައުދީގެ ޖެނެރެލް ކަލްޗަރ އޮތޯރިޓީއާއެކު ހެދި އެއްބަސްވުމުގައި، ސައުދީގައި އައިމެކްސް ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިއެކު ވިއްސާއި ތިރީހާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ސިނަމާ ގާއިމް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި މި ސިނަމާތައް ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގާއިމްކުރުމަށް މިހާރު ކުންފުނިތަކާއި މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަމަށް އައިމެކްސްގެ ސީއީއޯ ރިޗް ގެލްފޮންޑް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ސައުދީގައި ހަދާ ފިލްމުތަކާއި ޑޮކިއުމެންޓްރީތައް އައިމެކްސް ފޯމެޓްގައި ހެދުމަށާއި އިންޓަނޭޝަނަލް މާކެޓަށް ފިލްމުތައް ނެރެދިނުން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

ސައުދީގެ ޕަބްލިކް އިންވެސްޓްމެންޓުގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ދި ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެންޑް އިންވެސްޓްމެންޓް އެންޓަރޓެއިން ކޮމްޕެނީއާއި އޭއެމްސީ އެންޓަރޓެއިންމެންޓް ގުޅިގެން މިދިޔަ މަހުގެ 18 ގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ސިނަމާ ހުޅުވާފައިވަނީ ރިޔާޒްގައި ހުންނަ ކިންގް އަބްދުﷲ ފައިނޭންޝަލް ޑިސްޓްރިކްޓްގައެވެ.

ސައުދީއާއި އެ ގައުމުން ބޭރުގެ އެތައް މެހެމާނުންނެއް ހާޒިރުވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސިނަމާގައި ފުރަތަމަ އަޅުވާފައިވަނީ މާވެލްގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު ބްލެކް ޕެންތާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް