15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 02 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ކްރިމިނަލް ކޯޓް

އެެމްއާރްޑީސީގެ ލެޑްލައިޓެއް ވަގަށް ނެގި މީހަކު ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

  • މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް 12 ވަނަ ދުވަހު ކުރި ވައްކަމެއް
  • އެއް މަހާއި 24 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް
އަޒުމޫން އަހުމަދު | azmoon_ahmed

| 10 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 18:22 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  7. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި
  8. ސީލައިފްއިން އޮޅުވާލައިގެން ފްލެޓް ވިއްކި 191 މީހެއްގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި


ކްރިމިނަލް ކޯޓް - ފައިލް ފޮޓޯ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރްޑީސީ) އިން މާލޭ މަގުމަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ލެޑް ލައިޓެއް ވަގަށް ނެގި މީހަކު ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

 

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި އެއް މަހާއި 24 ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ ގ. ޑްރޫޕް، މުހައްމަދު އަދުހަމްގެ މައްޗަށެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައި ވަނީ ވައްކަން ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އެވެ.

 

އޭނާގެ މައްޗަށް އެ ދައުވާ އުުފުލާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް 12 ވަނަ ދުވަހު އެމްއާރްޑީސީން ހެންވޭރު ސަހަރާ ކައިރީ ނަރުދަމާ ކަނޑާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ސައިޓުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ރިޗާޖަބަލް ފްލަޑް ލެޑް ލައިޓެއް ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެވެ.

 

މުހައްމަދު އަދުހަމް ވަނީ އެ ލެޑް ލައިޓް ވަގަަށް ނެގިކަމަށް ޝަރީއަތުގައި އިއުތިރާފުވެފަ އެވެ. ކުށަށް އިއުތިރާފްވެފައިވާތީ އޭނާ އަށް ދީފައިވަނީ ލުއި އަދަބެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް