21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގު

ޓީސީ އަދި މާޒިޔާގެ މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެ

  • މި ދެ ޓީމު ކުޅުނު މެޗު ނިމިފައިވަނީ 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެގެން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 13 މެއި 2018 | އާދީއްތަ 20:20 | |

މަގުބޫލް

  1. ފަސް މެމްބަރަކަށް މަޖިލީހަށް ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ
  2. ޑރ އިޔާޒްގެ ހޫނު ރައްދެއް ނާޒިމްއަށް
  3. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި ނަމޫނާއެއް!
  4. ރޮޒެއިނާ އާއި ހިސާންގެ ދެމަފިރިކަނބަލުން ވެސް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު!
  5. އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް
  6. މަސް މާރުކޭޓް ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި 17 އަހަރުގެ ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ
  7. ދައުލަތަށް އެންމެ ގިނަ އާމްދަނީ ވައްދައިދޭ މީހުންގެ ހައްގުތައް ގެއްލިފައި!
  8. މާލޭގައި އަނެއްކާވެެސް އެކްސިޑެންޓެއް، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް


ޓީސީ އަދި މާޒިޔާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން -- އިމޭޖަސް.އެމްވީ

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ.

މި ދެ ޓީމު ކުޅުނު މެޗު ނިމިފައިވަނީ 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މި މެޗާއި މާޒިޔާއިން ކުރިމަތިލީ ލީގުގެ ކުރީގައި އޮތް ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ދެމެދު އޮތް ޕޮއިންޓްގެ ފަރަގު ކުޑަކުރުމަށެވެ. ހަމައެހެންމެ ޓީސީ އަތުން އެންމެފަހުން ކުޅުނު ފަސް މެޗުންވެސް ބަލިވި މާޒިޔާއިން ނުކުތީ ބަދަލުކުރަންށެވެ. މި މެޗުގައި ސަސްޕެންޝަނުގެ ސަބަބުން ޓީސީގެ މިޑްފީލްޑަރު ޔާމީން އިބްރާހިމް (ޔާމްބެ) އަދި ބިދޭސީ ޑިފެންޑަރު އަލާ ނާސިރު ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ އަނިޔާގެ ސަބަބުން މާޒިޔާގެ ޓީމުން އިސްމާއިލް އީސާ (މެސީ) ވެސް ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފު ފެށިގެން ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު ދެ ޓީމަށްވެސް ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިގެންގޮސްފައެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގީ މާޒިޔާއިންނެވެ. މި ލަނޑު މެޗުގެ 29 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖަހައިދިނީ އަހުމަދު އިމާޒް (އާއްކޮ) އެވެ. މި ހާފުގައި ޓީސީއަށް ވަނީ ނަތީޖާ އެއްވަރުކުރުމަށް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

އެއް ލަނޑުގެ ލީޑެއްގައި އޮވެ މާޒިޔާއިން ފުރަތަމަ ހާފު ނިންމާލިރިއިރު ދެވަނަ ހާފުގައި މާޒިޔާއިން ވަނީ ކުޅުން ވަރުގަދަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 65 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ސްޓެވާޓް ކޯނެލިއަސްއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭގެ ދެ މިނެޓު ފަހުން ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއްގައި ޓީސީގެ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާ އެންޓޮލީ ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހާ ނަތީޖާގެ ފަރަގު އެ ޓީމަށް ކުޑަކޮށްދީފައެވެ. ޓީސީއިން މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރީ މެޗުގެ އެންމެ ފަހު މިނެޓުގައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން އެރި އަހުމަދު އާރިފް (އާރީ) އެވެ.

ލީގުގައި ކުޅުނު ނުވަ މެޗުން ލިބުނު 22 ޕޮއިންޓާއެކު އެއްވަނައިގައި ނިއު އޮތްއިރު ދެވަނައިގައި 17 ޕޮއިންޓާއެކު އޮތީ މާޒިޔާއެވެ. ތިންވަނައިގައި އީގަލްސް އޮތްއިރު ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތީ ޓީސީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް