19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ސިއްހަތު ހަރުދަނާކުރުން

މެޓްރޯފްލެކްސް ޖިމްއާއި ކެލޮރީ ކައުންޓާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

  • އަގުހެޔޮކޮށް ކާބޯތަކެތީގެ މީލް ޕްލޭން ލިބިގެންދާނެ
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 13 މެއި 2018 | އާދީއްތަ 19:41 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  4. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  5. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
  6. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް
  7. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  8. ސިމާދުގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށް، ހިތަދޫއަށް ފުރުވާލައިފި


ސޮއި ކުރުމަށްފަހު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން -- ފޭސްބުކް

މެޓްރޯފްލެކްސް ޖިމް މެންބަރުންގެ ސިއްހަތު އެންމެ ރަނގަޅަށް ގެންދިއުމައްޓަކައި ކެއުމުގައި އެކުލަވާލާ މާއްދާތަކާއި ބާވަތްތައް ފަސޭހައިން ކިޔައިދީ ރަގަޅަށް މޮނިޓާ ކުރުމަށް ކެލޮރީ ކައުންޓާއިއެކު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ކެލޮރީ ކައުންޓާގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރ އިންފާޒް ފާއިޒްއެވެ. މެޓްރޯފްލެކްސް ޖިމްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ޒިޔާންއެވެ.

އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން މެޓްރޯފްލެކްސް ޖިމްގެ މެންބަރުންނަށް ޑިސްކައުންޓް އަގުގައި ކެލޮރީ ކައުންޓާގެ ކާބޯތަކެތީގެ ޕްލޭންތައް ލިބުމުގެ އިތުރުން ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތަކަށް ޚާއްސަ މީލް ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަގު ފަހިވާނެއެވެ.

މެޓްރޯފްލެކްސް އުފެދިފައިވަނީ ވަނީ މީގެ ދެއަހަރު ކުރިންނެވެ. އެ ޖިމް އަކީ ހުރިހާ އުމުރު ފުރައަކަށް ވެސް ހުޅުވާލެވިގެން ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ތަނެކެވެ.

ކެލޮރީ ކައުންޓާއަކީ ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި ކާނާ ވިއްކަމުން ގެންދާ ފްރެންޗައިޒްއެކެވެ. މި ފްރެންޗައިޒް އުފެދިފައި ވަނީ ސިރީލަންކާއިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް