19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 07 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ސިއްހަތު ހަރުދަނާކުރުން

މެޓްރޯފްލެކްސް ޖިމްއާއި ކެލޮރީ ކައުންޓާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

  • އަގުހެޔޮކޮށް ކާބޯތަކެތީގެ މީލް ޕްލޭން ލިބިގެންދާނެ
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 13 މެއި 2018 | އާދީއްތަ 19:41 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  4. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ


ސޮއި ކުރުމަށްފަހު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން -- ފޭސްބުކް

މެޓްރޯފްލެކްސް ޖިމް މެންބަރުންގެ ސިއްހަތު އެންމެ ރަނގަޅަށް ގެންދިއުމައްޓަކައި ކެއުމުގައި އެކުލަވާލާ މާއްދާތަކާއި ބާވަތްތައް ފަސޭހައިން ކިޔައިދީ ރަގަޅަށް މޮނިޓާ ކުރުމަށް ކެލޮރީ ކައުންޓާއިއެކު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ކެލޮރީ ކައުންޓާގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރ އިންފާޒް ފާއިޒްއެވެ. މެޓްރޯފްލެކްސް ޖިމްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ޒިޔާންއެވެ.

އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން މެޓްރޯފްލެކްސް ޖިމްގެ މެންބަރުންނަށް ޑިސްކައުންޓް އަގުގައި ކެލޮރީ ކައުންޓާގެ ކާބޯތަކެތީގެ ޕްލޭންތައް ލިބުމުގެ އިތުރުން ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތަކަށް ޚާއްސަ މީލް ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަގު ފަހިވާނެއެވެ.

މެޓްރޯފްލެކްސް އުފެދިފައިވަނީ ވަނީ މީގެ ދެއަހަރު ކުރިންނެވެ. އެ ޖިމް އަކީ ހުރިހާ އުމުރު ފުރައަކަށް ވެސް ހުޅުވާލެވިގެން ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ތަނެކެވެ.

ކެލޮރީ ކައުންޓާއަކީ ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި ކާނާ ވިއްކަމުން ގެންދާ ފްރެންޗައިޒްއެކެވެ. މި ފްރެންޗައިޒް އުފެދިފައި ވަނީ ސިރީލަންކާއިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް