21 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 08 ހިޔަވިހާ
16 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:39
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

އިޓަލީގެ ގައުމީ ޓީމު

އިޓަލީގެ ކޯޗުކަމާއި ހަވާލުވާން މަންޗިނީ ޒެނިތު ދޫކޮށްލައިފި!

 • 59 އަހަރުތެރޭ އެ ޓީމަށް ވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވޯލްޑް ކަޕުގެ ޖާގައެއް ގެއްލިފައި
 • އެ މަގާމުގައި ހުރި ޖިއަން ޕިއެރޯ ވެންޗޫރާ ވަނީ އެ މަގާމުން ވަކިކޮށްފައި
 • މަންޗިނީ ވަނީ ކާމިޔާބު ސީޒަންތަކެއް ޔޫރަޕުގެ ބޮޑު ޓީމުތަކުގައި ހޭދަކޮށްފައި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 13 މެއި 2018 | އާދީއްތަ 19:04 | |

މަގުބޫލް

 1. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
 2. ރައީސް ޔާމީނުގެ ހާލަތު ޅެން ބައިތަކުން
 3. ނިހާން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް ހުރަސްއަޅާ ވީޑީއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
 4. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
 5. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
 6. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
 7. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
 8. މަސްވެރިޔާ ކާޑު ރައީސް ސޯލިހް މާދަމާ ރޭ ތައާރަފުކޮށް ދެއްވަނީ


ރޮބާޓޯ މަންޗިނީ - އޭނާއަކީ ޔޫރަޕުގައި ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗެއް -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިޓަލީގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމާއި ހަވާލުވުމަށް ރަޝިއާގެ ޒެނިތު ސެއިންޓް ޕީޓަސްބަރގްގެ ކޯޗުގެ މަގާމުގައި ހުރި ކާމިޔާބު ކޯޗު ރޮބާޓޯ މަންޗިނީ އެ މަގާމު ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

އިޓަލީގެ ކޯޗުގެ މަގާމު ހުސްވެފައިވަނީ 1958 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެ ޓީމަށް ވޯލްޑް ކަޕުގެ ޖާގައެއް ގެއްލުމާއި ވިދިގެން އޭރު ކޯޗުގެ ގޮތުގައި ހުރި ޖިއަން ޕިއެރޯ ވެންޗޫރާ އެ މަގާމުން ވަކިކުރުމުންނެވެ. ކޮލިފައިންގެ ގްރޫޕުގެ ދެވަނަ ލިބުމާއި ވިދިގެން ކުޅުނު ޕްލޭއޮފް މެޗުތަކުގައި އިޓަލީ ވަނީ 1-0 ގެ އެގްރިގޭޓް ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެފައެވެ. މި ނަތީޖާގެ ސަބަބުން 59 އަހަރުތެރޭ އެ ޓީމަށް ވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވޯލްޑް ކަޕުގެ ޖާގައެއް ގެއްލިފައެވެ.

މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑާއި އޭސީ މިލާންގެ ކުރީގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޯޓީއާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވުމާއެކު އިޓަލީގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ވަނީ އެ މަގާމަށް މަންޗިނީ ގެނައުމަށް ނިންމާފައެވެ.

ޒެނިތުގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓުގައި އެ ކްލަބްއިން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ވަނީ މަންޗިނީގެ ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވުމުގެ ކުރިން އޭނާއާއެކު އެ ކްލަބްއިން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލުމަށް ދެފަރާތުން ވެސް އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ކޮންޓްރެކްޓް އުވާލުމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިތުރު ފީއެއް ދައްކަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު މީޑިއާތަކުން ވަނީ އިޓަލީގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނާއެކު މަންޗިނީ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މަންޗީނީ އެ މަގާމަށް ގެންނަން އިޓަލީގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ބޭނުންވަނީ އޭނާއަކީ އެ ގައުމަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކަށްވުމާއެކު އޭނާއަކީ ކާމިޔާބު ގެނެވޭނެ ކޯޗެއް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނަށް ގަބޫލުކުރެވޭތީ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

މަންޗިނީގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މި ސީޒަނުގެ މިހާތަނަށް ކުޅުނު ޒެނިތު އޮތީ ރަޝިއަން ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފަސް ވަނައިގައެވެ. އެ ޓީމަށް ލީގުގައި ބާކީ އަދި އެއް މެޗު އެބައޮތެވެ.

މަންޗިނީގެ ކާމިޔާބު ކެރިއަރުގައި އޭނާ ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ތުރުކީގެ ގަލަޓަސަރޭ އަދި އިޓަލީގެ އިންޓަ މިލާނާއި ލާޒިއޯ އަދި ފިއޮރެންޓީނާގައި ކާމިޔާބު ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކޮށްފައެވެ. އޭނާ ވެގެންދިޔައީ 2012 ވަނަ އަހަރު މެންޗެސްޓާ ސިޓީއަށް އެ ޓީމުގެ ތާރީހުގައި ވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕްރިމިއާ ލީގެއް ހޯދައިދިން ކޯޗަށެވެ.

ވެންޗޫރާގެ ބަދަލުގައި އައު ކޯޗެއް އިޓަލީއިން ހޯދަމުން އަންނައިރު އެ ޓީމުގެ ސީނިއާ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ވަނީ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލާފައެވެ. އިޓަލީގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަންގެ ރައީސް ކާލޯ ޓަވޭޗިއޯ ބުނެފައިވަނީ ދެން އެ ގައުމުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް ގެންނަނީ ތަޖުރިބާކާރު އަދި ނަން މަޝްހޫރު ކޯޗެއް ކަމަށެވެ. މަންޗިނީ މި މަގާމާއި ހަވާލުވުމާއެކު އޭނާގެ އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތަކަށް ވެގެންދާނީ 2020 ވަނަ އަހަރު އޮންނަ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުން އެ ގައުމަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމެވެ.

މަންޗިނީ އެ މަގާމާއި ހަވާލުވާނެކަން ގާތްގަނޑަކަށް ކަށަވަރުވެފައިވާއިރު އޭނާގެ 17 އަހަރުގެ ކެރިއަރުގައި މަންޗިނީ ވަނީ އެކި ޓީމުތަކަށް 725 މެޗުގައި އިރުޝާދު ދީފައެވެ. އޭނާވަނީ މި ޓީމުތަކާއެކު 13 ތަށްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް