22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

އާލިއާ ބަޓް

ބޭނުންވަނީ ހުރިހާ އެވޯޑެއްގެވެސް އެންމެ ކުރި: އާލިއާ

  • އޭނާ ބޭނުންވަނީ ބާއްވާ ހުރިހާ އެވޯޑްތަކެއްގެ "ފަސްޓް" ގެންދަންކަމަށް އާލިއާ ބުނި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 13 މެއި 2018 | އާދީއްތަ 07:49 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  4. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  5. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  6. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  7. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  8. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!


އާލިއާ ބަޓް -- ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ

އޭނާގެ ފިލްމީ ކެރިއާގައި އެންމެ ބޭނުން ވަނީ ހުރިހާ އެވޯޑެއްގެވެސް އެންމެ ކުރި ކަމަށް ފިލްމީ ތަރި އާލިއާ ބަޓް ބުނެފިއެވެ.

އާލިއާ ދީފައިވާ އިންޓަވިއުއެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އޭނާ ބޭނުން ވަނީ ލަވަކިޔުންތެރިއަކަށް ވާންކަމަށާއި އަދި އޭނާ ބޭނުންވަނީ "ފެޝަނިސްޓަކަށް" ވާން ކަމަށެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް އޭނާ ބޭނުންވަނީ ބާއްވާ ހުރިހާ އެވޯޑްތަކެއްގެ "ފަސްޓް" ގެންދަން ކަމަށް އާލިއާ ބުންޏެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ނެޝަނަލް އެވޯޑް ހޯދުމަކީ އޭނާގެ ޓާގެޓް ކަމަށް އާލިއާ ބުންޏެވެ. މިދިޔަ އަހަރުވެސް އާލިއާ ވަނީ ނެޝަނަލް އެވޯޑާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ. އޭނާއަށް ނެޝަނަލް އެވޯޑް ހައްގު ކަމަށް އެންމެ ދެކެވުނީ އޭނާގެ ފިލްމު "އުޅުތާ ޕަންޖާބް" ގައި ދައްކުވައިދީފައިވާ ރޯލަށް ބެލުންތެރިންގެ ތަރުހީބު ލިބިއޭނާއަށް ނެޝަނަލް އެވޯޑް ހައްގު ކަމަށް އޭނާގެ ފޭނުން ބުނަން ފެށުމުންނެވެ. އާލިއާ ބުނެފައިވަނީ އޭނާއަށް ނެޝަނަލް ފިލްމު އެވޯޑް ނުލިބުމުން ދެރަނުވާ ކަމަށާއި އަދި އޭނާއަށް ވަގުތު އެބައޮތް ކަމަށެވެ. "އުޅުތާ ޕަންޖާބް" ގައި އާލިޔާ ކުޅެފައި ވަނީ ބިހާރީ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ރޯލެވެ.

އާލިއާ ބަޓް މި ދާއިރާގައި އުޅޭތާ މިހާރު ވަނީ 6 އަހަރު ވެފައެވެ. 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ސްޓޫޑެންޓް އޮފްދަ އިޔާއިން ފިލްމީދާއިރާއަށް ނިކުތް އާލިއާ ވަނީ ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމުތަކެއް ކުޅެފައެވެ. އޭނާގެ އެންމެ ފަހުން ނިކުތް ފިލްމަކީ ރާޒީއެވެ. އާލިއާގެ ކުރިއަށް ހުރި ފިލްމުތަކަށް ބަލާއިރު ޒޯޔާ އަޚްތަރުގެ ގަލީ ބޯއި އާއި އަޔާން ކުކްރަޖީގެ ބްރަހްމަސްތްރާ ހިމެނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އަބީޝެކް ވަރްމާގެ ކަލްންކް އިންވެސް އޭނާ ފެނިގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް