17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

އާލިއާ ބަޓް

ބޭނުންވަނީ ހުރިހާ އެވޯޑެއްގެވެސް އެންމެ ކުރި: އާލިއާ

  • އޭނާ ބޭނުންވަނީ ބާއްވާ ހުރިހާ އެވޯޑްތަކެއްގެ "ފަސްޓް" ގެންދަންކަމަށް އާލިއާ ބުނި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 13 މެއި 2018 | އާދީއްތަ 07:49 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  2. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  3. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  5. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި
  6. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  7. ރައީސްގެ ނިންމެވުމަށް ތައުރީފު
  8. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި


އާލިއާ ބަޓް -- ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ

އޭނާގެ ފިލްމީ ކެރިއާގައި އެންމެ ބޭނުން ވަނީ ހުރިހާ އެވޯޑެއްގެވެސް އެންމެ ކުރި ކަމަށް ފިލްމީ ތަރި އާލިއާ ބަޓް ބުނެފިއެވެ.

އާލިއާ ދީފައިވާ އިންޓަވިއުއެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އޭނާ ބޭނުން ވަނީ ލަވަކިޔުންތެރިއަކަށް ވާންކަމަށާއި އަދި އޭނާ ބޭނުންވަނީ "ފެޝަނިސްޓަކަށް" ވާން ކަމަށެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް އޭނާ ބޭނުންވަނީ ބާއްވާ ހުރިހާ އެވޯޑްތަކެއްގެ "ފަސްޓް" ގެންދަން ކަމަށް އާލިއާ ބުންޏެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ނެޝަނަލް އެވޯޑް ހޯދުމަކީ އޭނާގެ ޓާގެޓް ކަމަށް އާލިއާ ބުންޏެވެ. މިދިޔަ އަހަރުވެސް އާލިއާ ވަނީ ނެޝަނަލް އެވޯޑާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ. އޭނާއަށް ނެޝަނަލް އެވޯޑް ހައްގު ކަމަށް އެންމެ ދެކެވުނީ އޭނާގެ ފިލްމު "އުޅުތާ ޕަންޖާބް" ގައި ދައްކުވައިދީފައިވާ ރޯލަށް ބެލުންތެރިންގެ ތަރުހީބު ލިބިއޭނާއަށް ނެޝަނަލް އެވޯޑް ހައްގު ކަމަށް އޭނާގެ ފޭނުން ބުނަން ފެށުމުންނެވެ. އާލިއާ ބުނެފައިވަނީ އޭނާއަށް ނެޝަނަލް ފިލްމު އެވޯޑް ނުލިބުމުން ދެރަނުވާ ކަމަށާއި އަދި އޭނާއަށް ވަގުތު އެބައޮތް ކަމަށެވެ. "އުޅުތާ ޕަންޖާބް" ގައި އާލިޔާ ކުޅެފައި ވަނީ ބިހާރީ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ރޯލެވެ.

އާލިއާ ބަޓް މި ދާއިރާގައި އުޅޭތާ މިހާރު ވަނީ 6 އަހަރު ވެފައެވެ. 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ސްޓޫޑެންޓް އޮފްދަ އިޔާއިން ފިލްމީދާއިރާއަށް ނިކުތް އާލިއާ ވަނީ ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމުތަކެއް ކުޅެފައެވެ. އޭނާގެ އެންމެ ފަހުން ނިކުތް ފިލްމަކީ ރާޒީއެވެ. އާލިއާގެ ކުރިއަށް ހުރި ފިލްމުތަކަށް ބަލާއިރު ޒޯޔާ އަޚްތަރުގެ ގަލީ ބޯއި އާއި އަޔާން ކުކްރަޖީގެ ބްރަހްމަސްތްރާ ހިމެނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އަބީޝެކް ވަރްމާގެ ކަލްންކް އިންވެސް އޭނާ ފެނިގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް