17 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު | 08 މާ
06 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
އިޝާ 19:33
މަޣްރިބް 18:19
އަސްރު 15:28
މެންދުރު 12:14
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:48

ފަރެސްމާތޮޑާ

ފަރެސްމާތޮޑާގައި އޮށެއް ނެތް ރަތް ކަދުރު!

 • އެ ރުކުގައި ކަދުރު އަޅާތާ ހަތް އަހަރު
 • ކަދުރުގައި އޮއް ނުހުރުމަކީ ނާދިރު ކަމެއް: ތަޖުރިބާކާރުން
 • ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ކަދުރު ހެއްދިދާނެ: ޑރ. ހަސަން
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 12 މެއި 2018 | ހޮނިހިރު 10:51 | |

މަގުބޫލް

 1. މަރުހަބާގެ މާފަތިތައް ބަލައިނުގަނެ މެޑަމް ފާތުން ހިތާދޫ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ޖައްސައިފި!
 2. ވިލުފުށީގައި އިތުރުފުޅު ހައްދަވާފައިވާތީ ރިޔާޒް ރަޝީދު ސިޔާސީ ދާއިރާއިން އެއްފަރާތްވެ، މެންބަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ގޮވާލައިފި
 3. އެނގޭތަ؟: އިބޫއަކީ މޮޅު ފޮޓޯގްރާފަރެއް!
 4. މިސްކިތު ހަރިންމަ ތެރޭގައި ދެ ޖިންސު މަސްހުނި ކޮށްގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭން ކޮށްފި
 5. ސަރުކާރު ދިފާޢު ކޮށްދިނުމަށް އިނގިރޭސި ޕާލަމެންޓް މެމްބަރުން ގެންނަނީ!
 6. މާލޭގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ހިނގައި މީހަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ
 7. މިސްކިތުގައި ޝަހީމް ހިންގެވި އަމަލަކީ ދީނަށް ކުރި ފުރައްސާރައެއް: ޑރ. އިޔާޒް
 8. ޑރ އިޔާޒަށް ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި އިމާމުވެ އީދު ނަމާދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދެކޮޅު ހަދައިފި


ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ކަދުރު ރުކުގެ ރަތް ކަދުރު ރުއް -- ރާއްޖެއެމްވީ

އެއީ މީގެ 15 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިއެވެ. ރޯދަ މަހެއްގައި ރޯދަ ވީއްލުމަށްފަހު, އެއްލާލި ކަދުރު އޮށެކެވެ. ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާގެ ގަސްކަރަމަތިން، އެ ރަށުގެ މެދުން ފެންނަން އެހުރީ އެ އޮށުން ފެޅި ރަތް ކަދުރު ރުކެވެ. އެ ރުއް ފޯދިފައި އެ ވަނީ ފަރެސް އަވަށުގެ، ބުލްބުލާގޭގެ ގޯތި ތެރޭގައެވެ.

ބުލްބުލާގޭގައި ދިރިއުޅޭ ޝިޔާޒު އަބްދުﷲ ހާދީ "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް ބުނީ އެ ގޭގައި ފޯދިފައިވާ ކަދުރު ރުކަކީ އޭނާގެ ބައްޕަ އެއްލި އޮށަކުން ފެޅި ރުކެއް ކަމަށެވެ. ބައްޕަ ނިޔާވީ އެ ރުއް ފޯދުނު ފަހުން ކަމަށާއި ކޮންމެ އަހަރަކު ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން އެ ރުކުން ކަދުރު ލިބޭ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ފަރެސްމާތޮޑާ ކަދުރު ރުކުގައި ކަދުރު އަޅާތާ ހަތް އަހަރު-- ފޮޓޯ/ ރާއްޖެއެމްވީ

ޝިޔާޒު ބުނީ ކަދުރު އަޅާ ކޮންމެ ފަހަރަކު، 12 ކިލޯއެއްހާ ކަދުރު ލިބޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތަށް ކަދުރު އަޅާތާ ހަތް ވަރަކަށް އަހަރުވެދާނެ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

"ވަރަށް ފޮނި. ރާއްޖެއިން ބޭރުން މި ގެންނަ ގަދުރުން ދޭ ރަހަ ދެނީ. އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތް،" ޝިޔާޒު ބުންޏެވެ.

"ކަދުރު ބަހަނީ. އެކުވެރިންނާއި އާއިލާގެ މީހުންނަށް ބަހާ ހުސްކޮށްލަނީ. މިފަހަރު ވެސް ކަދުރު އަޅާފަ އެބަ ހުރި، އަދި ހަރެއް ނުވޭ."

ރުކުގައި ކަދުރު އަޅާފައި: ކަދުރުގެ ފޮނި ރަހަ ގަދަ ކަމަށް މީހުން ބުނޭ-- ފޮޓޯ/ ރާއްޖެއެމްވީ 

ފަނަރަ ވަރަކަށް ފޫޓުގެ އެ ރުކުގައި އަޅާ ކަދުރުގައި އޮށެއް ވެސް ނުހުރެ އެވެ. ނަމަވެސް، ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އެއީ ވަރަށް ނާދިރު ކަމެކެވެ. އެފަދަ ރުއްތަކުގެ ކަދުރުގެ ފޮނި ރަަހަ ކުޑަވާނެއެވެ. އެފަދަ ކަދުރު ރުއް އުފެދެނީ ގުދުރަތީ ނާދިރު ކަމެއްގެ ތެރެއިން ކަމަށާއި ބައެއް ފަހަރު އޮއް ނުހުންނަ ގޮތަށް ބައެއް ގަސްތަކުގައި، ގަހުގެ މާހިރުން މޭވާ އަޅުވާ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވެއެވެ.

ފަރެސްމާތޮޑާ ކަދުރު ރުއް: އެ ރުކަށް 15 ވަރަކަށް އަހަރު ވެދާނެ-- ފޮޓޯ/ ރާއްޖެއެމްވީ

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި ފަސޭހައިން ކަދުރު ގަސް ހެއްދުނަސް، އެ ރުއްތަކުގައި ކަދުރު އެޅުމަކީ ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުވާ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން ހދ. ހަނިމާދޫ އާއި "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު"ގެ ގޯތި ތެރޭގައި ހުންނަ ރުކެއްގައި ވެސް ކަދުރު އަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ކުރީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރު ޑރ. ހަސަން ހަމީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކަދުރު ރުއް ރާއްޖޭގައި ހެއްދޭނީ ކަދުރު އަންހެން ރުއްތަކަކާއި ފިރިހެން ރުއްތަކެއް އެއް ސަރަހައްދެއްގައި ހައްދައިގެންނެވެ. ކަދުރު ރުކަކީ ރާއްޖޭގެ ބިންގަޑާއި މޫސުމާ ގުޅޭ ރުކެއް ކަމަށާއި ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ކަދުރު ރާއްޖޭގައި ހެއްދިދާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ރަނގަޅު ބާވަތެއްގެ ކަދުރުގެ އަންހެން ރުއްތަކަކާއި ފިރިހެން ރުއްތަކެއް، ރަނގަޅު މުޑުވަކަކުން ކްލޯންކޮށްގެން ރާއްޖެ ގެނެސް، އެކަށީގެންވާ ބޮޑު ސަރަޙައްދެއްގައި ރުވާލެވިދާނެ ކަމަށް ޑރ. ހަސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ކޮލެޖް ބޯއީ

3 މަސް ކުރިން

ޑޮކްޓަރު ހަސަނު. ފަރެސް މާތޮޑާގަ މި ކަދުރު އަޅާ ރުކަކީ އަންހެން ފިރިހެން ޖިންސު އެއްވެފައި އިން ރުކެއް ދޯ. އެހެންވެތާ ކަދުރު މި އަޅަނީ.

9
9