22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ރޯލްސް ރޮއިސް

ރޯލްސް ރޮއިސްއިން އެސްޔޫވީ އިން ބާޒާރަށް ނެރެފި

 • ކާރުގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑުވާނެ
 • ކާރު ނެރެފައިވަނީ ކުރިނަ ނެރޭ ކާރުތަކާއި މުޅިން ތަފާތުކޮށް
 • ކާރު އަމާޒު ކޮށްފައި ވަނީ ޒުވާނުންނަށް
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 11 މެއި 2018 | ހުކުރު 19:44 | |

މަގުބޫލް

 1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
 2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
 3. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
 4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
 5. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
 6. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
 7. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
 8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


ރޯލްސް އިން އަލަށް ނެރުނު އެސްޔޫވީ -- ރޯލްސް ރޮއިސް މޮޓޯ ކާސް

މޮޅު އަދި އަގު ބޮޑުތި ކާރު ވިއްކުމަށް މަޝްހޫރު ވެފައިވާ ރޯލްސް ރޮއިސް އިން އަލަށް އެސްޔޫވީ ބާޒާރަށް ނެރެން ފައްޓަފިއެވެ.

މުއްސަދިންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ކާރު އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ރޯލްސް ރޮއިސްއަކީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށް އެސްޔޫވީ ނެރުނު އެންމެ ފަހުގެ ކުންފުންޔެވެ. އެ ކުންފުނީގެ ޗީފް އެގްޒެކުޓިވް ވިދާޅުވީ އަލަށް ނެރުނު އެސްޔޫވީ ކަމަށްވާ 'ކަލިނަން' ބާޒާރަށް ނެރުނީ ޒަމާނަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. އަދި ކަލިނަންގެ އަގު 275،000 ހާސް ޑޮލަރަށް އަރާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މުއްސަދިންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ކާރު އުފައްދާ ކުންފުނި ކަމުގައިވާ ބެންޓެލީއާއި ލަމްބަގީނީން ވެސް ވަނީ އެސްޔޫވީ އުފައްދަން ފައްޓައިފައެވެ. ފެރާރީން ވެސް ވަނީ އަންނަ އަހަރުގައި އެސްޔޫވީ ބާޒާރަށް ނެރޭނެކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ރޯލްސްއިން އެސްޔޫވީއަށް ނަން ދީފައި ވަނީ ދުނިޔޭގައިވާ ބޮޑު ޔާގޫތަކާ ގުޅުވައިގެނެވެ. އެ ޔާގޫތަކީ އިގިރޭސީ ރަސްކަމުގެ މިލްކެކެވެ.

ކަލިއަން ރޯލްސްއިން ނެރެފައި ވަނީ އާންމުކޮށް ނެރެމުންދާ ޝާހީ ކާރުތަކާ މުޅިން ތަފާތުކޮށެވެ. އަދި ކާރުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ދިރާސާ ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ވިދާޅުވަނީ ރޯލްސްއިން ނެރެފައިވާ މިކާރު ޒުވާނުންނަށް ވަރަށް ކަމުދާނެ ކަމުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް