26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:13
މަޣްރިބް 18:02
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

"ކޮންގް: ސްކަލް އައިލޭންޑް"

ފިލްމު "ކޮންގް: ސްކަލް އައިލޭންޑް" ގެ ދެވަނަ ޓްރެއިލަރ ރިލީޒްކޮށްފި

  • މިއީ "ކިންގް ކޮންގް" ފްރެންޗައިސްގެ ދަށުން އުފައްދާ ފިލްމެއް
އާލާ އިބުރާހިމް | aalu_aala

| 10 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 17:25 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  2. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
  3. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި
  6. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  7. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް
  8. މަހްލޫފު މިނިވަންވެ، ދަރިފުޅު ބަލާ މިރޭ ފުވައްމުލަކަށް


"ކޮންގް:ސްކަލް އައިލޭންޑް" ގެ ޕޯސްޓަރެއް -- ގޫގުލް

މި އަހަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ބަޖެޓް ފިލްމު "ކޮންގް: ސްކަލް އައިލޭންޑް" ގެ ދެވަނަ ޓްރެއިލަރ ރިލީޒްކޮށްފިއެވެ.

 

ޖޯރޑަން ވޮގް ރޮބަރޓްސް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފިލްމު "ކޮންގް: ސްކަލް އައިލޭންޑް" އަކީ މޮންސްޓަރ ފިލްމެކެވެ. މިއީ 1933 ވަނަ އަހަރު ނެރެން ފެށި ފިލްމު ސީރީޒެއް ކަމަށްވާ "ކިންގް ކޮންގް" ގެ ފްރެންޗައިސްއެކެވެ. "ކިންގް ކޮންގް" ސީރީޒްގެ ހަތަރު ފިލްމެއް މީގެ ކުރީ އަހަރުތަކުގައި ވަނީ ރިލީޒްކޮށްފައެވެ.

 

"ކިންގް ކޮންގް" ގައި ފެނިގެންދާ މޮންސްޓަރ ކެރެކްޓަރ "ކޮންގް: ސްކަލް އައިލޭންޑް" ގައި ވެސް ފެނިގެންދާއިރު، އެ ކެރެކްޓަރ ވެފައި ވަނީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް އެންމެ މަޤްބޫލު މޫވީ އައިކަންއަށެވެ. އެގޮތުން އެ ކެރެކްޓަރ ބޭނުންކޮށްގެން ގުނާ ޢަދަދު ނުކުރެވޭހާ ގިނަ ސީކުއެލްތަކާއި، ރީމޭކްތަކާއި، ކާޓޫންތަކުގެ އިތުރުން ފޮތްތަކާއި، ކޮމިކްތައް އަދި ވީޑިއޯ ގޭމްތައް ވަނީ އުފައްދާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ތީމް ޕާކް ރައިޑްތަކާއި ސްޓޭޖް ޕްލޭތަކަށް ވެސް އެ ކެރެކްޓަރ ބޭނުންކުރަނީ މަދެއްކޮށެއް ނޫނެވެ.

 

"ކޮންގް: ސްކަލް އައިލޭންޑް" އަކީ އެމެރިކާގެ މީޑިއާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ލެޖެންޑަރީ އިން އުފައްދާ މޮންސްޓަރ ފިލްމް ސީރީޒްއެއް ކަމަށްވާ "ގޮޑްޒިއްލާ- ކޮންގް" ފިލްމް ސީރީޒްގެ ދެވަނަ ފިލްމު ވެސް މެއެވެ. ބޮޑު ކާސްޓަކާއެކު ބޮޑު ބަޖެޓަކުން އުފައްދާފައިވާ މިފިލްމުގެ ތަރިންގެ ތެރޭގައި ޓޮމް ހިޑްލްސްޓަން، ސެމިއުލް ޖެކްސަން، ޖޯން ގުޑްމަން، ބްރީ ލާސަން، ޖިންގ ޓިއާން، ޓޮބީ ކެބެލްގެ އިތުރުންވެސް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ތަރިން ހިމެނެއެވެ. މި ފިލްމަށް 190 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކޮށްފައިވާއިރު މިފިލްމު ރިލީޒްކުރުމަށް ރާވާފައިވަނީ މިއަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް