21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ޖެކްލިން

ބޮލީވުޑް ތަރި ޖެކްލިން އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެ

  • އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައި ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު
އާއިޝަތު ލުދްނާ | @lulludh

| 11 މެއި 2018 | ހުކުރު 17:55 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  3. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  4. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  8. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ


ޖެކްލިންއަށް ރޭސް 3 ގެ ސެޓް ތެރެއިން ވެސް އަނިޔާ ލިބުނު -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑް ތަރި ޖެކްލިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ސަލްމާން ހާން ގޭގައި ރޭސް 3 ގެ ތަރިންނާއެކު އޮތް ޕާޓިއަކަށްފަހު ގެއަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެއެވެ.

ރިޕޯޓުތަކުން އެނގޭގޮތުގައި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައި ވަނީ އެރޭ ދަންވަރު ދެގަޑި ސާޅީސް ފަހެއް ހާއިރު އެވެ. މި އެކްސިޑެންޓްގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުލިބެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޖެކްލިންގެ ކާރުގެ ހެޑްލައިޓް ވަނީ ތަޅައިގެން ގޮސްފައެވެ.

މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ރޭސް 3 ގެ ޝޫޓިން ސެޓް ތެރެއިން ވަނީ ޖެކްލިން އަށް އަނިޔާ ލިބިފައެވެ.

މެއި 15 ގައި ޓްރެއިލާ ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާއިރު ގިނަ ބަޔަކު މިހާރުވެސް ދަނީ އެ ފިލް ނިކުންނާނެ ދުވަހަކަށް އިންތިޒާރު ކުރަމުންނެވެ.

މި ފިލްމު ރެމޯ ޑި ސޫޒާ ޑައިރެކްޓު ކުރާއިރު މި ފިލްމުގައި ބޮބީ ޑިއޯލް، އަނިލް ކަޕޫރް، ޑެއިޒީ ޝާހް އަދި ސާގިބް ސަލީމް ފެނިގެންދާނެއެވެ. ފިލްމު ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ޖޫން 15 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް