19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 07 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ރޯދަ ޚަބަރު

އޭސް ހާޑްވެއަރ އިން ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ފޮޓޯ މުބާރާތެއް ފަށައިފި

 • ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ބައިވެރިވެވޭނެ
 • އެންމެ ގިނަ ލައިކް ލިބޭ ފަރާތެއް މޮޅުވާނީ
 • އިތުރު ޕްރޮމޯޝަނެއްވެސް ދަނީ ކުރިއަށް
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 11 މެއި 2018 | ހުކުރު 15:02 | |

މަގުބޫލް

 1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
 2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
 3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
 4. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
 5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
 6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
 7. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
 8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ


އޭސް ހާޑްވެއަރ -- އޭސް ހާޑްވެއަރ

އޭސް ހާޑްވެއަރ އެންޑް ހޯމް ސެންޓަރުން ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ފޮޓޯ މުބާރާތެއް ފަށައިފި އެވެ.

ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ މުބާރާތުގައި ހުރިހާ އުމުރުފުރާއަކަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. އަންނަ މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ، ގޭތެރައަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެއް އޭސްހާޑްވެއަރ ފިހާރައަކުން ގަތުމަށްފަހު އޭތި ބޭނުންނުކޮށް ހުންނަ ވަގުތާއި ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ވަގުތުގެ ފޮޓޯއެއް ފޭސްބުކްއަށް އަޕްލޯޑްކޮށްގެންނެވެ. ފޮޓޯލާއިރު MakeoverWithACE# ހޭޝްޓެގް ބޭނުން ކުރަން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

މުބާރާތުގެ ވަނަ ހޮވާނީ ފޮޓޯއަށް ލިބިފައިވާ ލައިކްތަކަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ. އެންމެ ގިނަ ލައިކް ލިބިގެން މުބާރާތުން މޮޅުވާ ފަރާތަށް 000،3ރ ގެ އަގުހުރި ގްރިލް މާކް ބުރޭންޑްގެ، ކެޓަލް ބާބަކިއު ގްރިލްއެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު އެތައް ބްރޭންޑެއް ވިއްކަމުން އަންނަ އޭސް ހާޑްވެއަރ އިން ވަނީ ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް 300،000ރ އަގުހުރި ޕްރޮމޯޝަނެއް ވެސް ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް