20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ރޯދަ ޚަބަރު

އޭސް ހާޑްވެއަރ އިން ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ފޮޓޯ މުބާރާތެއް ފަށައިފި

 • ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ބައިވެރިވެވޭނެ
 • އެންމެ ގިނަ ލައިކް ލިބޭ ފަރާތެއް މޮޅުވާނީ
 • އިތުރު ޕްރޮމޯޝަނެއްވެސް ދަނީ ކުރިއަށް
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 11 މެއި 2018 | ހުކުރު 15:02 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 2. ސްކޫލް ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
 3. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
 4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
 5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
 6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
 7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
 8. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ


އޭސް ހާޑްވެއަރ -- އޭސް ހާޑްވެއަރ

އޭސް ހާޑްވެއަރ އެންޑް ހޯމް ސެންޓަރުން ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ފޮޓޯ މުބާރާތެއް ފަށައިފި އެވެ.

ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ މުބާރާތުގައި ހުރިހާ އުމުރުފުރާއަކަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. އަންނަ މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ، ގޭތެރައަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެއް އޭސްހާޑްވެއަރ ފިހާރައަކުން ގަތުމަށްފަހު އޭތި ބޭނުންނުކޮށް ހުންނަ ވަގުތާއި ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ވަގުތުގެ ފޮޓޯއެއް ފޭސްބުކްއަށް އަޕްލޯޑްކޮށްގެންނެވެ. ފޮޓޯލާއިރު MakeoverWithACE# ހޭޝްޓެގް ބޭނުން ކުރަން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

މުބާރާތުގެ ވަނަ ހޮވާނީ ފޮޓޯއަށް ލިބިފައިވާ ލައިކްތަކަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ. އެންމެ ގިނަ ލައިކް ލިބިގެން މުބާރާތުން މޮޅުވާ ފަރާތަށް 000،3ރ ގެ އަގުހުރި ގްރިލް މާކް ބުރޭންޑްގެ، ކެޓަލް ބާބަކިއު ގްރިލްއެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު އެތައް ބްރޭންޑެއް ވިއްކަމުން އަންނަ އޭސް ހާޑްވެއަރ އިން ވަނީ ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް 300،000ރ އަގުހުރި ޕްރޮމޯޝަނެއް ވެސް ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް