17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ރޯދަ ޚަބަރު

އޭސް ހާޑްވެއަރ އިން ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ފޮޓޯ މުބާރާތެއް ފަށައިފި

 • ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ބައިވެރިވެވޭނެ
 • އެންމެ ގިނަ ލައިކް ލިބޭ ފަރާތެއް މޮޅުވާނީ
 • އިތުރު ޕްރޮމޯޝަނެއްވެސް ދަނީ ކުރިއަށް
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 11 މެއި 2018 | ހުކުރު 15:02 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
 2. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
 3. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
 4. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
 5. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި
 6. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
 7. ރައީސްގެ ނިންމެވުމަށް ތައުރީފު
 8. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި


އޭސް ހާޑްވެއަރ -- އޭސް ހާޑްވެއަރ

އޭސް ހާޑްވެއަރ އެންޑް ހޯމް ސެންޓަރުން ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ފޮޓޯ މުބާރާތެއް ފަށައިފި އެވެ.

ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ މުބާރާތުގައި ހުރިހާ އުމުރުފުރާއަކަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. އަންނަ މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ، ގޭތެރައަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެއް އޭސްހާޑްވެއަރ ފިހާރައަކުން ގަތުމަށްފަހު އޭތި ބޭނުންނުކޮށް ހުންނަ ވަގުތާއި ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ވަގުތުގެ ފޮޓޯއެއް ފޭސްބުކްއަށް އަޕްލޯޑްކޮށްގެންނެވެ. ފޮޓޯލާއިރު MakeoverWithACE# ހޭޝްޓެގް ބޭނުން ކުރަން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

މުބާރާތުގެ ވަނަ ހޮވާނީ ފޮޓޯއަށް ލިބިފައިވާ ލައިކްތަކަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ. އެންމެ ގިނަ ލައިކް ލިބިގެން މުބާރާތުން މޮޅުވާ ފަރާތަށް 000،3ރ ގެ އަގުހުރި ގްރިލް މާކް ބުރޭންޑްގެ، ކެޓަލް ބާބަކިއު ގްރިލްއެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު އެތައް ބްރޭންޑެއް ވިއްކަމުން އަންނަ އޭސް ހާޑްވެއަރ އިން ވަނީ ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް 300،000ރ އަގުހުރި ޕްރޮމޯޝަނެއް ވެސް ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް