26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:13
މަޣްރިބް 18:02
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ޕަރިނީތީ ޗޮޕްރާ

މެގަޒިންގެ ޝޫޓިންގ އަކަށް ޕަރިނީތީ ޗޮޕްރާ ރާއްޖެއައިސްފި

  • އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ފަހުކޮޅުގައިވެސް ރާއްޖެ އައިސްފައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 11 މެއި 2018 | ހުކުރު 02:00 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  2. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
  3. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި
  6. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  7. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް
  8. މަހްލޫފު މިނިވަންވެ، ދަރިފުޅު ބަލާ މިރޭ ފުވައްމުލަކަށް


ޕަރިނީތީ ޗޮޕްރާ -- އިންސްޓަގްރާމް

މެގަޒިން ގެ ޝޫޓިންގ އަކަށް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޕަރިނީތީ ޗޮޕްރާ ރާއްޖެއައިސްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިންސްޓަގްރާމުގައި އާންމުކުރި ސްޓޯރީއެއްގައި ޕަރިނީތީ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ މަޝްހޫރު ފޮޓޯގްރާފަރު އަބޭ ސިންގް އާއި ސްޓައިލިސްޓް ދިވްޔަކް ޑިސޫޒާއެކީގައެވެ. އޭނާ ވަނީ އެ ދެމީހުން އެ ސްޓޯރީގައި ޓެގްކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭނާ ރާއްޖެ އައިސް ފޮޓޯ ޝޫޓް ކުރަނީ ކޮން ރިސޯޓެއް ކަމެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ފަހުކޮޅުގައިވެސް ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. އެފަހަރު ޕަރިނީތީ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން ދިޔައީ ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއް ކަމަށްވާ ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައެވެ.

ޕަރިނީތީ އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނިފައިވަނީ ލޭޑީސް ވާރސަސް ރިކީ ބަހްލް އިންނެވެ. އެއީ 2011 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އޭނާއަށް ވަނީ އެ ފިލްމުން ފިލްމު ފެއަރ އެވޯޑް ގެ އެންމެ މޮޅު ބަތަލާގެ މަގާމު ލިބިފައެވެ. ޕަރިނީތީ ކުޅެފައިވާ ފިލްމު ތަކަށް ބަލާއިރު ހަސީތޯ ޕަސީ(2014)، ޝުދް ދޭސީ ރޮމެންސް(2013) ހިމެނެއެވެ. އެންމެ ފަހުން ޕަރިނީތީ ފެނިގެން ދިޔައީ މިދިޔަ އަހަރު ގޯލްމާލް އެގެއިން އިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް