17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ޕަރިނީތީ ޗޮޕްރާ

މެގަޒިންގެ ޝޫޓިންގ އަކަށް ޕަރިނީތީ ޗޮޕްރާ ރާއްޖެއައިސްފި

  • އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ފަހުކޮޅުގައިވެސް ރާއްޖެ އައިސްފައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 11 މެއި 2018 | ހުކުރު 02:00 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  3. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  6. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  7. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ
  8. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި


ޕަރިނީތީ ޗޮޕްރާ -- އިންސްޓަގްރާމް

މެގަޒިން ގެ ޝޫޓިންގ އަކަށް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޕަރިނީތީ ޗޮޕްރާ ރާއްޖެއައިސްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިންސްޓަގްރާމުގައި އާންމުކުރި ސްޓޯރީއެއްގައި ޕަރިނީތީ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ މަޝްހޫރު ފޮޓޯގްރާފަރު އަބޭ ސިންގް އާއި ސްޓައިލިސްޓް ދިވްޔަކް ޑިސޫޒާއެކީގައެވެ. އޭނާ ވަނީ އެ ދެމީހުން އެ ސްޓޯރީގައި ޓެގްކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭނާ ރާއްޖެ އައިސް ފޮޓޯ ޝޫޓް ކުރަނީ ކޮން ރިސޯޓެއް ކަމެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ފަހުކޮޅުގައިވެސް ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. އެފަހަރު ޕަރިނީތީ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން ދިޔައީ ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއް ކަމަށްވާ ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައެވެ.

ޕަރިނީތީ އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނިފައިވަނީ ލޭޑީސް ވާރސަސް ރިކީ ބަހްލް އިންނެވެ. އެއީ 2011 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އޭނާއަށް ވަނީ އެ ފިލްމުން ފިލްމު ފެއަރ އެވޯޑް ގެ އެންމެ މޮޅު ބަތަލާގެ މަގާމު ލިބިފައެވެ. ޕަރިނީތީ ކުޅެފައިވާ ފިލްމު ތަކަށް ބަލާއިރު ހަސީތޯ ޕަސީ(2014)، ޝުދް ދޭސީ ރޮމެންސް(2013) ހިމެނެއެވެ. އެންމެ ފަހުން ޕަރިނީތީ ފެނިގެން ދިޔައީ މިދިޔަ އަހަރު ގޯލްމާލް އެގެއިން އިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް