18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 13 އުތުރަހަޅަ
12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

ރާޒީ

ޕާކިސްތާން ނުރަނގަޅު ގޮތަކަށް ދައްކާފައިވާކަމަށް ބުނެ ރާޒީ އެގައުމުގައި ދެއްކުން މަނާ!

  • ރާޒީ އަޅުވާނީ މިއަދު
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 11 މެއި 2018 | ހުކުރު 01:52 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  5. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  6. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  7. އައްޑޫސިޓީ މީދުއަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ އިންސާފު ގާއިމްކުރުމާ ހަވާލުވެފައި އޮތް ރަށް: ރައީސް ނަޝީދު
  8. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ހުކުރު ދުވަހު 14:30-20:30 އަށް


ރާޒީ -- ޓްވިޓަރ

މެއި މަހުގެ 11 ގައި ސިނަމާތަކަށް އަންނަ އާލިއާ ބަޓްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު ރާޒީ ޕާކިސްތާނުގައި ދެއްކުން މަނާ ކޮށްފިއެވެ.

މި ފިލްމު ޕާކިސްތާނުގައި ދެއްކުން މަނާ ކޮށްފައިވަނީ ފިލްމުގައި އެގައުމު ނުރަނގަޅު ގޮތަކަށް ދައްކާފައިވާކަމަށް ބުނެއެވެ. ޕާކިސްތާނުގެ ސެންސަރު ބޯޑުން ނިންމި މި ނިންމުގައި ވަނީ ޕާކިސްތާނު އެފިލްމުގައި ދައްކުވައިދީފައިވަނީ ރަނގަޅުގޮތަކަށް ނޫންކަމަށްވުމުން އެ ފިލްމު އެގައުމުގައި ދެއްކުން މަނާ ކޮށްފައިކަމަށެވެ.

ރާޒީ ބިނާކޮށްފައި ވަނީ އިންޑިއާގެ ލިޔުންތެރިޔާ ހަރިންދްރަ އެސް. ސިންގް 2008 ގައި ނެރުނު ވާހަކަ ކޯލިން ސެހެމަތު އަށެވެ. ފިލްމުގައި އާލިއާގެ ބައްޕަގެ އެދުމަށް ޖާސޫސުކުރުމަށް އޭނާ ވިކީ ކޯޝަލްއާ ކައިވެނި ކުރެއެވެ. އޭނާއަކީ ޕާކިސްތާނުގެ މިލިޓަރީ އޮފިސަރެކެވެ. އާލިއާ ފެނިގެންދަނީ ޕާކިސްތާނުގެ ސިފައިންގެ މީހަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ކަޝްމީރުގެ އަންހެނެއްގެ ރޯލެވެ. އާލިއާއަކީ އިންޑިއާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާގެ ޖާސޫސެކެވެ. މި ފިލްމަކީ 1970ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިނގި ހަގީގީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ގެނެސްދޭ ފިލްމެކެވެ. އާލިއާގެ މަންމަގެ ރޯލު މި ފިލްމުން ފެނިގެންދަނީ އޭނާގެ އަސްލު މަންމަ ސޯނީ ރަޒްދާނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް