26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ރާޒީ

ޕާކިސްތާން ނުރަނގަޅު ގޮތަކަށް ދައްކާފައިވާކަމަށް ބުނެ ރާޒީ އެގައުމުގައި ދެއްކުން މަނާ!

  • ރާޒީ އަޅުވާނީ މިއަދު
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 11 މެއި 2018 | ހުކުރު 01:52 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  4. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  5. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  6. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  7. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
  8. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ


ރާޒީ -- ޓްވިޓަރ

މެއި މަހުގެ 11 ގައި ސިނަމާތަކަށް އަންނަ އާލިއާ ބަޓްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު ރާޒީ ޕާކިސްތާނުގައި ދެއްކުން މަނާ ކޮށްފިއެވެ.

މި ފިލްމު ޕާކިސްތާނުގައި ދެއްކުން މަނާ ކޮށްފައިވަނީ ފިލްމުގައި އެގައުމު ނުރަނގަޅު ގޮތަކަށް ދައްކާފައިވާކަމަށް ބުނެއެވެ. ޕާކިސްތާނުގެ ސެންސަރު ބޯޑުން ނިންމި މި ނިންމުގައި ވަނީ ޕާކިސްތާނު އެފިލްމުގައި ދައްކުވައިދީފައިވަނީ ރަނގަޅުގޮތަކަށް ނޫންކަމަށްވުމުން އެ ފިލްމު އެގައުމުގައި ދެއްކުން މަނާ ކޮށްފައިކަމަށެވެ.

ރާޒީ ބިނާކޮށްފައި ވަނީ އިންޑިއާގެ ލިޔުންތެރިޔާ ހަރިންދްރަ އެސް. ސިންގް 2008 ގައި ނެރުނު ވާހަކަ ކޯލިން ސެހެމަތު އަށެވެ. ފިލްމުގައި އާލިއާގެ ބައްޕަގެ އެދުމަށް ޖާސޫސުކުރުމަށް އޭނާ ވިކީ ކޯޝަލްއާ ކައިވެނި ކުރެއެވެ. އޭނާއަކީ ޕާކިސްތާނުގެ މިލިޓަރީ އޮފިސަރެކެވެ. އާލިއާ ފެނިގެންދަނީ ޕާކިސްތާނުގެ ސިފައިންގެ މީހަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ކަޝްމީރުގެ އަންހެނެއްގެ ރޯލެވެ. އާލިއާއަކީ އިންޑިއާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާގެ ޖާސޫސެކެވެ. މި ފިލްމަކީ 1970ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިނގި ހަގީގީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ގެނެސްދޭ ފިލްމެކެވެ. އާލިއާގެ މަންމަގެ ރޯލު މި ފިލްމުން ފެނިގެންދަނީ އޭނާގެ އަސްލު މަންމަ ސޯނީ ރަޒްދާނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް