12 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ | 03 މުލަ
05 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15

ސިމްޑީ ގްރޫޕް

ސިމްޑީ ގްރޫޕުން އިންސްޕަޔަރގެ ނަމުގައި މެޑި ސްޕާއެއް ހުޅުވައިފި

  • މި މެޑި ސްޕާ ހުޅުވާފައިވަނީ ބޮޑުފުންގަނޑު މަގުގައި ހުންނަ ހ. ހައިފާ ބިލްޑިންގްގައި
  • އިންސްޕަޔަރ ސްޕާ އިން އެކި ކަހަލަ މަސާޖުތަކާއި ފޭޝަލް ޓްރީމަންޓްތައް ލިބޭނެ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 10 މެއި 2018 | ބުރާސްފަތި 23:44 | |

މަގުބޫލް

  1. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ވަނީ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް: އޭސީސީ
  2. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  3. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  4. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
  5. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
  6. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  7. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސްގެ މަގާމަށް ޝަމާލު
  8. ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި


މެޑި ސްޕާގެ ރިސެޕްޝަން -- ފޮޓޯ : ސިމާހާ ނަސީމް

ސިމްޑީ ގްރޫޕުން "އިންސްޕަޔަރ" ގެ ނަމުގައި މެޑި ސްޕާއެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

މި މެޑި ސްޕާ ހުޅުވާފައިވަނީ ބޮޑުފުންގަނޑު މަގުގައި ހުންނަ ހ. ހައިފާ ބިލްޑިންގްގައެވެ.

އެ ސްޕާ ހުޅުވުމަށްޓަކައި ސިމްޑީ އިން ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ހ. ހައިފާގައި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ސްޕާގެ ވެބްސައިޓް ލޯންޗުކޮށްދެއްވީ ޑރ. ޓޮމް ޝެނޮންއެވެ.  

ސިމްޑީ ގްރޫޕްގެ ކޯޕަރޭޓް ޑިވަލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް މެނޭޖަރ އަހްމަދު އިރާޝް ވިދާޅުވީ އެ ސްޕާ ހުޅުވުމުގެ މަޤްސަދަކީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އެތަނުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށާއި އެ ސްޕާ މެދުވެރިކޮށް ހޯދާ ހިދުމަތްތަކަކީ ކުރިން ޓެސްޓް ކުރެވި އަދި ވަރަށް ބޮޑަށް ބެލުމަށްފަހު ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދީފައިވާ ހިދުމަތްތައް ކަމަށެވެ.

އިންސްޕަޔަރ ސްޕާ އިން އެކި ކަހަލަ މަސާޖުތަކާއި ފޭޝަލް ޓްރީމަންޓްތަކާއި އިސްތަށި ފޭބުން ދޭ ފަރުވާތަކުގެ އިތުރުން މޫނުގައި ނަގާ ބިހިތަކާއި މޫނުގައި ހުންނަ ލަކުނުތައް ނައްތާލުމުންދޭ ހިދުމަތްތައްވެސް ފޯރުކޮށްދެއެވެ.

އެ ސްޕާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު ޑރ. ޓޮމް ޝެނޮން ވިދާޅުވީ އެ ސްޕާ މެދުވެރިކޮށް މެޑިކަލް ތެރަޕީ ލިބޭނެ ކަމަށާއި އެގޮތުން އެކި ކަހަލަ ޗެކްއަޕްތަކާއި އެތަނުގައި ބޭނުންކުރާ ޕްރޮޑަކްޓްތަކަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޕްރޮޑަކްޓްތައް ކަމަށެވެ.

ސްޕާ އިން ހިދުމަތް ހޯދުމުގެ ކުރިން www.inspiremedispa.com  ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. އަދި އެ ސްޕާއިން ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު 3304222 ނަންބަރަށް ގުޅުމުން ލިބޭނެއެވެ.

ސިމްޑީ ގްރޫޕުން އިތުރަށް ބުނީ އެ ކުންފުނިން މި ވިޔަފާރި އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސިމްޑީ ގްރޫޕަކީ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މަޝްހޫރު ކުންފުންޏެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް