24 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 11 ހިޔަވިހާ
19 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ސަރ އެލެކްސް ފަރގަސަން

ސަރ އެލެކްސް ފަރގަސަން އައިސީޔޫއިން ނެރެފި

  • ފަރގަސަންގެ ބޮލުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކޮށްފައިވޭ
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 10 މެއި 2018 | ބުރާސްފަތި 19:38 | |

މަގުބޫލް

  1. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
  2. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
  3. ވަގު ހިފަން ދަންތުރަޖެހުން: ބޮޑު ކުށެއް!
  4. ހުވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ނޯވާ 4 ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި
  5. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
  6. ކޯޓު އަމުރު އެހެން އޮއްވާ ފުލުހުނަށް ރައީސް ޔާމިން ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް
  7. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
  8. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި


ސަރ އެލެކްސް ފަރގަސަން -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅައިގެ ވެސް އެންމެ ކާމިޔާބު ކޯޗު ކަމަށްވާ ސަރ އެލެކްސް ފަރގަސަން އައިސޫޔީއިން ނެރެފިއެވެ.

ފަރގަސަންގެ ބޮލުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކޮށްފައިވާއިރު އޭގެފަހުން އޭނާއަށް ފަރުވާދެމުންދިޔައީ އައިސީޔޫގައެވެ. ސަލްފޯޑް ރޯޔަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީޔޫގައި ފަރގަސަންއަށް ފަރުވާ ދެމުން ގޮސްފައިވާއިރު ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި އޭނަ ވަނީ އައިސީޔޫއިން ދޫކޮށްލާފައެވެ. ފަރގަސަން ބޮލުގެ އޮޕްރޭޝަނެއް ކުރަން ޖެހުނީ 'ބްރެއިން ހެމަރޭޖް' އެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި އޭނާ ސާޖަރީއެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާއިރު އެ ސާޖަރީގެ ކަންކަން ދިޔައީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްއިން ބުނެފައިވަނީ އޭނާއަށް މީހުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު މެސެޖުތަކަށް ޝުކުރުވެރިވާ ކަމަށާއި އާއިލާއާއިއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް އާއިލާއިން އެދޭ ކަމަށެވެ.

ފަރގަސަން އެންމެ ފަހުން އާއްމުންނަށް ފެނިފައިވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ އާދިއްތަ ދުވަހު ޔުނައިޓެޑްގެ ދަނޑު އޯލްޑް ޓްރެފަޑްގައި އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާސެން ވެންގާއަށް ހަނދާނީ ތައްޓެއް ހަވާލުކުރަން ގޮސް ހުއްޓައެވެ.

26 އަހަރުވަންދެން ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗުކަން ކޮށްދިން ފަރގަސަން ވަނީ އެޓީމަށް 38 ތަށި ހޯދައިދީފައެވެ. އުމުރުން މިހާރު 76 އަހަރުވެފައިވާ ފަރގަސަން ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗުކަމުން އިސްތިއުފާ ދީފައިވަނީ 2013 ވަަނަ އަހަރުގައެވެ. އިނގިރޭސި ފުޓުބޯޅައިގެ ތާރީޚުގައި އެންމެ ކާމިޔާބު ކޯޗުގެ ލަޤަބު ހޯދާފައިވާ ފަރގަސަން ވަނީ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު 13 ފަހަރު ހޯދައިދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް