11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 02 މުލަ
04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:23
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 06:00
ފަތިސް 04:44

ސަރ އެލެކްސް ފަރގަސަން

ސަރ އެލެކްސް ފަރގަސަން އައިސީޔޫއިން ނެރެފި

  • ފަރގަސަންގެ ބޮލުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކޮށްފައިވޭ
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 10 މެއި 2018 | ބުރާސްފަތި 19:38 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  2. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  6. ކެޑޭޓުގައި އުޅުމަކީ މުހިންމު ވަޒީފާތަކަށް ހުޅުވޭ ދޮރެއް: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ
  7. މިސްރުގެ އަހުރާމެއްގެ މަތީގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯނެގި ދެމަފިރިއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ
  8. އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުއްޔަށް ދިން ރަށްތަކުގެ އެގްރިމެންޓް ފައިނަލް ކުރައްވަނީ ރައީސް ޔާމިން: ޒިޔަތު


ސަރ އެލެކްސް ފަރގަސަން -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅައިގެ ވެސް އެންމެ ކާމިޔާބު ކޯޗު ކަމަށްވާ ސަރ އެލެކްސް ފަރގަސަން އައިސޫޔީއިން ނެރެފިއެވެ.

ފަރގަސަންގެ ބޮލުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކޮށްފައިވާއިރު އޭގެފަހުން އޭނާއަށް ފަރުވާދެމުންދިޔައީ އައިސީޔޫގައެވެ. ސަލްފޯޑް ރޯޔަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީޔޫގައި ފަރގަސަންއަށް ފަރުވާ ދެމުން ގޮސްފައިވާއިރު ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި އޭނަ ވަނީ އައިސީޔޫއިން ދޫކޮށްލާފައެވެ. ފަރގަސަން ބޮލުގެ އޮޕްރޭޝަނެއް ކުރަން ޖެހުނީ 'ބްރެއިން ހެމަރޭޖް' އެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި އޭނާ ސާޖަރީއެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާއިރު އެ ސާޖަރީގެ ކަންކަން ދިޔައީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްއިން ބުނެފައިވަނީ އޭނާއަށް މީހުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު މެސެޖުތަކަށް ޝުކުރުވެރިވާ ކަމަށާއި އާއިލާއާއިއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް އާއިލާއިން އެދޭ ކަމަށެވެ.

ފަރގަސަން އެންމެ ފަހުން އާއްމުންނަށް ފެނިފައިވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ އާދިއްތަ ދުވަހު ޔުނައިޓެޑްގެ ދަނޑު އޯލްޑް ޓްރެފަޑްގައި އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާސެން ވެންގާއަށް ހަނދާނީ ތައްޓެއް ހަވާލުކުރަން ގޮސް ހުއްޓައެވެ.

26 އަހަރުވަންދެން ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗުކަން ކޮށްދިން ފަރގަސަން ވަނީ އެޓީމަށް 38 ތަށި ހޯދައިދީފައެވެ. އުމުރުން މިހާރު 76 އަހަރުވެފައިވާ ފަރގަސަން ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗުކަމުން އިސްތިއުފާ ދީފައިވަނީ 2013 ވަަނަ އަހަރުގައެވެ. އިނގިރޭސި ފުޓުބޯޅައިގެ ތާރީޚުގައި އެންމެ ކާމިޔާބު ކޯޗުގެ ލަޤަބު ހޯދާފައިވާ ފަރގަސަން ވަނީ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު 13 ފަހަރު ހޯދައިދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް