23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

މީރާ

މިދިޔަ މަހު މީރާ އިން 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގެންފި!

  • އެ އަދަދަކީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު 2.8 ޕަސަންޓް އިތުރު އަދަދެއް
  • މި އަހަރު ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 6.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނު
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 10 މެއި 2018 | ބުރާސްފަތި 18:27 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  3. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  7. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


މީރާ -- ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މިދިޔަ މަހު މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގެންފިއެވެ.

އެ އޮތޯރިޓީން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެއީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު 2.8 ޕަސަންޓް އިތުރު އަދަދެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ އަދަދާއިއެކު މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 6.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭޕްރިލް މަހު މީރާގެ އާމްދަނީ އިތުރުވި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވާ އަދަދު އިތުރުވުން ކަމުގައި މީރާ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެއަށް އައި މިންވަރު އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީވެސް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

މިދިޔަ މަހު އެ އޮތޯރިޓީއަށް ބަލައިގަތް އާމްދަނީގެ 64.0 އިންސައްތަ ޖީއެސްޓީ ހިއްސާކުރާއިރު ގްރީން ޓެކްސްއިން ލިބިފައިވަނީ 6.5 އިންސައްތައެވެ. ބީޕީޓީގެ ގޮތުގައި 6.1 އިންސައްތަ ލިބިފައިވާއިރު އެއަރޕޯޓް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ފީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 4.7 އިންސައްތައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެއަރޕޯޓް ސާރވިސް ޗާޖްގެ ގޮތުގައި 4.7 އިންސައްތަ ލިބިފައިވާއިރު އެހެނިހެން ޓެކުހާއި ފީ ގެ ގޮތުގައި ވަނީ 13.9 އިންސައްތަ އެ އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިފައެވެ.

އޭޕްރިލް މަހުގެ ތެރޭގައި ބަލައިގަނެފައިވާ އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި 47.12 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހިމޭނެކަމަށްވެސް މީރާ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް