23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު

ޕްރިމިއާ ލީގު: ތިން ރެކޯޑެއް ސިޓީއިން މުގުރާލައިފި

  • އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބްރައިޓަންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ސިޓީ މޮޅުވީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 10 މެއި 2018 | ބުރާސްފަތި 18:20 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


ސިޓީ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ބްރައިޓަންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ލީގުގެ ތިން ރެކޯޑެއް މެންޗެސްޓާ ސިޓީއިން މުގުރާލައިފިއެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބްރައިޓަންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ސިޓީ މޮޅުވީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. ސިޓީގެ ޓީމުން މި މެޗުގައި އަށް ބަދަލެއް ފެނިގެންދިޔައިރު މި މެޗު ވެގެންދިޔައީ އެ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ އައިވޮރީ ކޯސްޓްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޔާޔާ ޓޫރޭ އެ ޓީމަށް ކުޅެދޭ އެންމެ ފަހު މެޗަށެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފު ފެށިގެން ސިޓީގެ ފަރާތުން މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު އެ ޓީމުން ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 16 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ޑެނީލޯއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭގެ ހަތަރު މިނެޓު ފަހުން ލިއޮނާޑޯ އުޗޯއާ ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހާ ބްރައިޓަންއަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދީފައެވެ. މި ލަނޑަށްފަހު ވެސް ސިޓީއިން ބްރައިޓަންގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މެޗުގެ 34 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް އަލުން އަނބުރާ މެޗުގެ ލީޑު ނަގައިދިނީ ޑޭވިޑް ސިލްވާއެވެ.

އެއް ލަނޑުގެ ލީޑެއްގައި އޮވެ ސިޓީއިން ފުރަތަމަ ހާފު ނިންމާލިއިރު އެ ޓީމުން ވަނީ ދެވަނަ ހާފުގައި ވެސް ލަނޑު ޖެހުމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކޮށްފައެވެ. ސިޓީގެ ތިންވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ 72 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ފަނާންޑީނިއޯއެވެ. މެޗުގެ 89 ވަނަ މިނެޓުގައި ޑެނީލޯ ފޮނުވާލި ހަމަލާއެއް ބްރައިޓަންގެ ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑިއަށް ވެސް އަމާޒުވެފައިވެއެވެ.

މި މެޗާއެކު ސިޓީއިން ވަނީ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޗެލްސީއިން މީގެކުރިން ގާއިމުކޮށްފައިވާ ތިން ރެކޯޑެއް މުގުރާލާފައެވެ. އެ ޓީމުން ސީޒަނުގެ މިހާތަނަށް 97 ޕޮއިންޓް ހަމަކޮށްފައިވާއިރު މިއީ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ރެކޯޑެކެވެ. ހަމައެހެންމެ އެ ޓީމުން ވަނީ މިހާތަނަށް ޕްރިމިއާ ލީގުގައި 31 މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މިއީ ވެސް އެއް ސީޒަނަކަށް ބަލާއިރު ރެކޯޑަކަށްވާއިރު 105 ލަނޑާއެކު ޕްރިމިއާ ލީގެއްގައި އެއް ސީޒަނުގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހުމުގެ ރެކޯޑު ވެސް މިހާރު އޮތީ ސިޓީ އަތުގައެވެ.

ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅުނު އެހެން މެޗުތަކަށް ބަލާލާއިރު އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޗެލްސީ ވަނީ 1-1 އިން ހަޑާސްފީލްޑް އަތުން ބަލިވެފައެވެ. ހަމައެހެންމެ ރަށުން ބޭރުގައި އާސެނަލް ވަނީ 3-1 އިން ލެސްޓާ ސިޓީ އަތުން ބަލިވެފައެވެ. ޓޮޓެންހަމް ވަނީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ނިއުކާސަލް ބަލިކޮށްފައެވެ.

ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅުނު 37 މެޗުން ލިބުނު 97 ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ސިޓީ އޮތްއިރު 36 މެޗުން ލިބުނު 77 ޕޮއިންޓާއެކު ދެވަނައިގައި އޮތީ ޔުނައިޓެޑްއެވެ. ތިންވަނައިގައި 74 ޕޮއިންޓާއެކު ޓޮޓެންހަމް އޮތްއިރު ހަތަރު ވަނައިގައި 72 ޕޮއިންޓާއެކު އޮތީ ލިވަޕޫލްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް