20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ | 08 ހިޔަވިހާ
15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ރޯދަ ބާޒާރު

ވިލާގެ 10 ކިލޯގެ ގޭސްފުޅީގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

  • އަގު ހެޔޮކޮށްފައިވަނީ 10 ކިލޯގެ ގޭސްފުޅީގެ
  • މާލޭގެ ގޭބީސީތަކަށް ހެނދުނު 11:00 ޖަހާއިރުން ފެށިގެން އިރުއޮއްސި 06:00 އަކާއި ހަމައަށް ވިލާ ގޭސް އެކްސްޕްރެސްގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 10 މެއި 2018 | ބުރާސްފަތި 18:04 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  3. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  4. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  5. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  6. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  7. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
  8. މަސްވެރިޔާ ކާޑު ރައީސް ސޯލިހް މާދަމާ ރޭ ތައާރަފުކޮށް ދެއްވަނީ


ވިލާގެ ލުއި ގޭސްފުޅި -- ރާއްޖެއެމްވީ

ވިލާ ގޭހުން ވިއްކާ 10 ކިލޯގެ ގޭސްފުޅީގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފިއެވެ.

ވިލާ ހަކަތަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ހޯމަ ދުވަހު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ރަމަޟާން މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ މަހުގެ ނިޔަލަށް 200 ރުފިޔާއަށް ވިއްކަމުންދިޔަ 10 ކިލޯގެ ގޭސްފުޅި 150 ރުފިޔާއަށް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

އެ ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފް ސޭލްސް ބާސިލް ނަފީސް ވިދާޅުވީ ރޯދަ މަހާއި ދިމާކޮށް ގޭސްފުޅީގެ އަގު ހެޔޮ ކުރަން ނިންމީ ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު ހެޔޮ އަގެއްގައި ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށާއި ވިލާ އިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ހެޔޮ އަގުގައި ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

އެ ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ މި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާލޭގެ ގޭބީސީތަކަށް ހެނދުނު 11:00 ޖަހާއިރުން ފެށިގެން އިރުއޮއްސި 06:00 އަކާއި ހަމައަށް ވިލާ ގޭސް އެކްސްޕްރެސްގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކައްކާ ގޭހުގެ ހިދުމަތް ފައްޓާފައިވަނީ ވިލާ ހަކަތަ ކުންފުނިންނެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް