17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ރޯދަ ބާޒާރު

ވިލާގެ 10 ކިލޯގެ ގޭސްފުޅީގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

  • އަގު ހެޔޮކޮށްފައިވަނީ 10 ކިލޯގެ ގޭސްފުޅީގެ
  • މާލޭގެ ގޭބީސީތަކަށް ހެނދުނު 11:00 ޖަހާއިރުން ފެށިގެން އިރުއޮއްސި 06:00 އަކާއި ހަމައަށް ވިލާ ގޭސް އެކްސްޕްރެސްގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 10 މެއި 2018 | ބުރާސްފަތި 18:04 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  3. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  6. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  7. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
  8. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ


ވިލާގެ ލުއި ގޭސްފުޅި -- ރާއްޖެއެމްވީ

ވިލާ ގޭހުން ވިއްކާ 10 ކިލޯގެ ގޭސްފުޅީގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފިއެވެ.

ވިލާ ހަކަތަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ހޯމަ ދުވަހު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ރަމަޟާން މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ މަހުގެ ނިޔަލަށް 200 ރުފިޔާއަށް ވިއްކަމުންދިޔަ 10 ކިލޯގެ ގޭސްފުޅި 150 ރުފިޔާއަށް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

އެ ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފް ސޭލްސް ބާސިލް ނަފީސް ވިދާޅުވީ ރޯދަ މަހާއި ދިމާކޮށް ގޭސްފުޅީގެ އަގު ހެޔޮ ކުރަން ނިންމީ ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު ހެޔޮ އަގެއްގައި ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށާއި ވިލާ އިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ހެޔޮ އަގުގައި ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

އެ ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ މި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާލޭގެ ގޭބީސީތަކަށް ހެނދުނު 11:00 ޖަހާއިރުން ފެށިގެން އިރުއޮއްސި 06:00 އަކާއި ހަމައަށް ވިލާ ގޭސް އެކްސްޕްރެސްގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކައްކާ ގޭހުގެ ހިދުމަތް ފައްޓާފައިވަނީ ވިލާ ހަކަތަ ކުންފުނިންނެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް