21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ރޯދަ ބާޒާރު

ވިލާގެ 10 ކިލޯގެ ގޭސްފުޅީގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

  • އަގު ހެޔޮކޮށްފައިވަނީ 10 ކިލޯގެ ގޭސްފުޅީގެ
  • މާލޭގެ ގޭބީސީތަކަށް ހެނދުނު 11:00 ޖަހާއިރުން ފެށިގެން އިރުއޮއްސި 06:00 އަކާއި ހަމައަށް ވިލާ ގޭސް އެކްސްޕްރެސްގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 10 މެއި 2018 | ބުރާސްފަތި 18:04 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!


ވިލާގެ ލުއި ގޭސްފުޅި -- ރާއްޖެއެމްވީ

ވިލާ ގޭހުން ވިއްކާ 10 ކިލޯގެ ގޭސްފުޅީގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފިއެވެ.

ވިލާ ހަކަތަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ހޯމަ ދުވަހު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ރަމަޟާން މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ މަހުގެ ނިޔަލަށް 200 ރުފިޔާއަށް ވިއްކަމުންދިޔަ 10 ކިލޯގެ ގޭސްފުޅި 150 ރުފިޔާއަށް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

އެ ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފް ސޭލްސް ބާސިލް ނަފީސް ވިދާޅުވީ ރޯދަ މަހާއި ދިމާކޮށް ގޭސްފުޅީގެ އަގު ހެޔޮ ކުރަން ނިންމީ ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު ހެޔޮ އަގެއްގައި ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށާއި ވިލާ އިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ހެޔޮ އަގުގައި ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

އެ ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ މި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާލޭގެ ގޭބީސީތަކަށް ހެނދުނު 11:00 ޖަހާއިރުން ފެށިގެން އިރުއޮއްސި 06:00 އަކާއި ހަމައަށް ވިލާ ގޭސް އެކްސްޕްރެސްގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކައްކާ ގޭހުގެ ހިދުމަތް ފައްޓާފައިވަނީ ވިލާ ހަކަތަ ކުންފުނިންނެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް