20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 01 އަތަ
10 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ނޭހާ ދޫޕިއާ

ނޭހާ ދޫޕިއާ އަންގަދް ބެޑީ އާ ކައިވެނި ކޮށްފި

  • ދެމީހުން ކައިވެނި ކުރިކަން ހާމަކުރީ ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް
އާއިޝަތު ލުދްނާ | @lulludh

| 10 މެއި 2018 | ބުރާސްފަތި 14:33 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  3. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!


ނޭހާ ދޫޕިއާ އާއި އަންގަދް ބެޑީ ކައިވެނި ހަފްލާގައި -- އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް

ނޭހާ ދޫޕިއާ އަންގަދް ބެޑީ ކައިވެނި ކޮށްފިއެވެ.

އެ ދެމީހުން ކައިވެނި ކުރިކަން ހާމަކުރީ ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށެވެ. ދުވަހަކުވެސް ދެމީހުންގެ ގުޅުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހާމަކޮށްފައި ނުވާއިރު ކުއްލިއަކަށް ކައިވެނި ކުރިކަން އެންގުމުން ދެމީހުންގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ހައިރާންކަމެއް ގެނުވާފައެވެ.

އިންސްޓަރގްރާމް މެދުވެރިކޮށް ނޭހާ އޭނާގެ ކައިވެނީގެ ފޮޓޯއެއް ޝެއާކޮށްފައި ވާއިރު ކެޕްޝަން އަކަށް ޖަހަފައި ވަނީ މިއީ އެނާގެ މުޅި ހަޔާތުގެވެސް ނިންމުނު އެންމެ ރަނގަޅު ނިންމުންކަމުގައެވެ.

މިމަހުގެ އަށްވަނަ ދުވަހު ސޯނަމްގެ ކައިވެނި ކުލަގަދަ ގޮތަކަށް ކުރެވިގެން ދިޔައިރު ނޭހާ އާއި އަންގަދްގެ ކައިވެނި ކޮށްފައިވަނީ ވަރަށް ކުޑަ ހަފްލާއެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.

ފޮޓޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި އޭނާ ކައިވެނި ކޮށްފައި ވަނީ ނިއު ދިއްލީގައެވެ. އަންގަދް އަކީ ދިއްލީގެ ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ ބިޝާން ސިންގް ބެޑީގެ ދަރިއެކެވެ. ނޭހާވެސް ކިޔަވާފައިވަނީ ދިއްލީގެ ކޮލެޖެއްގައެވެ.

އަންގަދް މަޝްހޫރު ވެފައިވަނީ ޕިންކް، ޓައިގާ ޒިންދާ ހެއި އަދި ޑިއާ ޒިންދަގީ އިންނެވެ. އަނެއްކޮޅުން ނޭހާ ވަނީ ރޭޑިއޯ ޝޯ ނޯ ފިލްޓަރ ނޭހާގައި ވަރަށް ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައެވެ. ދެމީހުންގެ ކައިވެންޏަކީ އުފާވެރި ހަބަރަކަށް ވީކަމުގައި ވިޔަސް ކައިވެނީގެ އިތުރު އެއްވެސް މަޢުލޫމަތެއް އަދި ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް