17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ނޭހާ ދޫޕިއާ

ނޭހާ ދޫޕިއާ އަންގަދް ބެޑީ އާ ކައިވެނި ކޮށްފި

  • ދެމީހުން ކައިވެނި ކުރިކަން ހާމަކުރީ ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް
އާއިޝަތު ލުދްނާ | @lulludh

| 10 މެއި 2018 | ބުރާސްފަތި 14:33 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  3. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  6. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  7. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
  8. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ


ނޭހާ ދޫޕިއާ އާއި އަންގަދް ބެޑީ ކައިވެނި ހަފްލާގައި -- އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް

ނޭހާ ދޫޕިއާ އަންގަދް ބެޑީ ކައިވެނި ކޮށްފިއެވެ.

އެ ދެމީހުން ކައިވެނި ކުރިކަން ހާމަކުރީ ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށެވެ. ދުވަހަކުވެސް ދެމީހުންގެ ގުޅުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހާމަކޮށްފައި ނުވާއިރު ކުއްލިއަކަށް ކައިވެނި ކުރިކަން އެންގުމުން ދެމީހުންގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ހައިރާންކަމެއް ގެނުވާފައެވެ.

އިންސްޓަރގްރާމް މެދުވެރިކޮށް ނޭހާ އޭނާގެ ކައިވެނީގެ ފޮޓޯއެއް ޝެއާކޮށްފައި ވާއިރު ކެޕްޝަން އަކަށް ޖަހަފައި ވަނީ މިއީ އެނާގެ މުޅި ހަޔާތުގެވެސް ނިންމުނު އެންމެ ރަނގަޅު ނިންމުންކަމުގައެވެ.

މިމަހުގެ އަށްވަނަ ދުވަހު ސޯނަމްގެ ކައިވެނި ކުލަގަދަ ގޮތަކަށް ކުރެވިގެން ދިޔައިރު ނޭހާ އާއި އަންގަދްގެ ކައިވެނި ކޮށްފައިވަނީ ވަރަށް ކުޑަ ހަފްލާއެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.

ފޮޓޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި އޭނާ ކައިވެނި ކޮށްފައި ވަނީ ނިއު ދިއްލީގައެވެ. އަންގަދް އަކީ ދިއްލީގެ ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ ބިޝާން ސިންގް ބެޑީގެ ދަރިއެކެވެ. ނޭހާވެސް ކިޔަވާފައިވަނީ ދިއްލީގެ ކޮލެޖެއްގައެވެ.

އަންގަދް މަޝްހޫރު ވެފައިވަނީ ޕިންކް، ޓައިގާ ޒިންދާ ހެއި އަދި ޑިއާ ޒިންދަގީ އިންނެވެ. އަނެއްކޮޅުން ނޭހާ ވަނީ ރޭޑިއޯ ޝޯ ނޯ ފިލްޓަރ ނޭހާގައި ވަރަށް ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައެވެ. ދެމީހުންގެ ކައިވެންޏަކީ އުފާވެރި ހަބަރަކަށް ވީކަމުގައި ވިޔަސް ކައިވެނީގެ އިތުރު އެއްވެސް މަޢުލޫމަތެއް އަދި ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް