21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ފުޓުބޯޅަ

އެވޯޑް ހަފްލާއަށް ނުދަޔައީ މާދަމާރޭ މުހިންމު މެޗެއް އޮތުމުން: ބާސެލޯނާ

  • އެވޯޑް ހަފްލާއަށް ނުދިޔައީ މާދަމާރޭ މެޗެއް އޮތުމުން. ބާސާ
ނާފިއު ރަޝީދު | NaphiuR

| 10 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 16:50 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  7. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  8. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ


ސްޕޯޓްސް ކްލަބު ބާސެލޯނާގެ ކުޅުންތެރިން-ފޮޓޯ: ގޫގަލް -- ގޫގުލް

ސްވިޒަލެންޑުގެ ވެރިރަށް ޒިއުރިކުގައި ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ދަ ބެސްޓް ފީފާ އެވޯޑް ހަފްލާއަށް ބާސެލޯނާގެ ކުޅުންތެރިން ނުދިޔައީ ސްޕެނިޝް ކަޕުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މުހިންމު މެޗެއް އޮތުމުން ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

 

މި އެވޯޑްސްގައި ބާސެލޯނާގެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ލިއޮނަލް މެސީ އާއި ލުއިސް ސުއަރޭޒް އަދި ޖެރާޑް ޕީކޭގެ އިތުރުން އިނިއެސްޓާ ބައިވެރިވެފައެއް ނުވެ އެވެ. މި ހަތަރު ކުޅުންތެރިންނަކީ ވެސް ފީފާއިން ހޮވި ޑްރީމް ޓީމުގައި ހިމެނުނު ކުޅުންތެރިންނެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން މެސީ އަކީ ދަ ބެސްޓް ފީފާ އެވޯޑް ރޮނާލްޑޯ ހޯދިއިރު، ދެވަނަ އަށް ދިޔަ ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ.

 

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ފީފާއިން އޮތީ އެވޯޑްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފަހު ބާސެލޯނާގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އެނބުރި ސްޕެއިނަށް ދެވޭ ގޮތް ވެސް ހަމަޖައްސައިދީފަ އެވެ.

 

ބާސެލޯނާއިން ބުނީ ކުޅުންތެރިން ހާޒިރުނުވީ ސްޕެނިޝް ކަޕްގެ ގަދަ 16 ޓީމުގެ ބުރުގެ ދެވަނަ ލެގުގައި މާދަމާރޭ އެތްލެޓިކް ބިލްބާއޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި ކަމަށެވެ.

 

ކުޅުންތެރިން ނުދިޔަ ނަމަވެސް ކްލަބުގެ ރައީސް ޖޯސެފް މާރިޔާ ބާޓޮމެއޫއާ އެކު ހަތް މެމްބަރުންގެ ވަފުދެއް އެ ހަފްލާގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ބާސެލޯނާއިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް