25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 05 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ވައްކަން

ފިއްލަދޫ ފިހާރައަކުން ވައްކަންކުރި ދެ ކުއްޖަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

  • ވަގަށް ނެގީ 2،400 ރ. އާއި ސިނގިރެޓް
މުހައްމަދު ފަޒީން | phaxyn

| 10 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 16:27 | |

ވައްކަމުގެ މައްސަލައެއްގައި ފުލުހުން އަތުލައިގަނެފައިވާ ތަކެތި -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

ހއ. ފިއްލަދޫ ފިހާރައަކުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާއާއި ތަކެތި ހޯދައި ވައްކަން ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދެ ކުއްޖަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ 17 އަހަރުގެ ދެ ކުއްޖެއް ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ފިއްލަދޫ ފިހާރައެއް ފަޅާލައި އެފިހާރައިން 2،400 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އާއި ސިނގިރޭޓްތަކެއް ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން  އެ ދެ ކުދިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ނެވެ. 

ފުލުހުން ބުނީ ވަގަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާއާއި ތަކެތި ހޯދާފައިވަނީ ފިއްލަދޫ ވަލުތެރޭގައި ފޮރުވާފައިވަނިކޮށް ކަމަށެވެ. މިމައްސަލާގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ދެ ކުދިންގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހއ. ދިއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުންވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަތް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިމައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންދަނީ ހއ. ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް