13 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 05 މުލަ
06 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:24
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:45

ޝްރެޔާސް

ޝްރެޔާސް އަށް ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ

  • އެދެމަފިރިން ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅޭތާ 14 އަހަރު ވަނީ ވެފައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 9 މެއި 2018 | ބުދަ 12:31 | |

މަގުބޫލް

  1. ބަހުގެ ހަމަލާއަކާއިއެކު ރައީސް މައުމޫނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ!
  2. އަހަރުގެ ޒުވާން ކެޔޮޅު ބުނަނީ މިއަށްވުރެ ހަލާލު މަސައްކަތެއް ނެތް ކަމަށް!
  3. އާޒިމާއާއި އެކު ވަޑައިގަތުމުން ޒަމީރުއާ ފުލުހުން ސުވާލެއް ނުކުރި
  4. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ
  5. ފައިރޫޝް، ރިޔާޒް އަދި އެސްއޯ ޑީޑީއަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފި
  6. އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ސޯލިހް ހުންނަވާނީ އިންޑިއާގެ ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅުގައި!
  7. 21 އަހަރު ވަންދެން ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރީ އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު: ހަމްދޫން
  8. ރާއްޖެޓީވީގެ ކުރީގެ ސީއޯއޯ ފިޔާޒުއަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަން ގަލަން


ޝްރެޔާސް ތަލްޕާޑޭ އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ދީޕްތީ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރ ޝްރެޔާސް ތަލްޕާޑޭ އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ދީޕްތީއަށް އަންހެން ދަރިއަކު ލިބިއްޖެއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނެފައިވާގޮތުގައި ޝްރެއާސްއާއި ދީޕްތީއަށް ދަރިއަކު ލިބިފައިވަނީ ސަރޮގޭޓެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.

ޝްރެޔާސްއަށް އަންހެން ކުއްޖަކު ލިބިފައިވާއިރު އޭނާއަށް ކިޔާނެ ނަމެއް އަދި ހޯދާފައި ނުވާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.އެހެން ނަމަވެސް ރައްޓެހިން އޭނާގެ ދަރިއަށް ކިޔާނެ ނަންތައް ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ދަރިއަށް ދޭނެ ނަމެއް އަދި ފައިނަލް ނުވާކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެދެމަފިރިން ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅޭތާ 14 އަހަރު ވީ އިރު ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާގޮތުގައި ސަރޮގޭޓެއް މެދުވެރިކޮށް އެދެމީހުން ދަރިއަކު ހޯދާފައިވަނީ އެތައް އަހަރެން ވަންދެން ދަރިއަކު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ސަރޮގޭޓް މެދުވެރިކޮށް ދަރިން ހޯދުމަކީ މަޝްހޫރު ފަންނާނުންގެ މެދުގައި މިހާރު ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ.

ބޮލީވުޑްގެ ބައެއް ތަރިން ކަމަށްވާ އާމިރު ހާނާއި ސަނީ ލިއޯން ފަދަ ބައެއް ތަރިންވެސް ވަނީ ސަރޮގޭޓްކޮށްގެން ދަރިން ހޯދާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް