23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

ޝްރެޔާސް

ޝްރެޔާސް އަށް ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ

  • އެދެމަފިރިން ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅޭތާ 14 އަހަރު ވަނީ ވެފައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 9 މެއި 2018 | ބުދަ 12:31 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  7. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
  8. ވަގުތެޔޮ ސްޕެޝަލް ގެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށައެޅީ އިލެކްޝަންސް އިން!


ޝްރެޔާސް ތަލްޕާޑޭ އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ދީޕްތީ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރ ޝްރެޔާސް ތަލްޕާޑޭ އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ދީޕްތީއަށް އަންހެން ދަރިއަކު ލިބިއްޖެއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނެފައިވާގޮތުގައި ޝްރެއާސްއާއި ދީޕްތީއަށް ދަރިއަކު ލިބިފައިވަނީ ސަރޮގޭޓެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.

ޝްރެޔާސްއަށް އަންހެން ކުއްޖަކު ލިބިފައިވާއިރު އޭނާއަށް ކިޔާނެ ނަމެއް އަދި ހޯދާފައި ނުވާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.އެހެން ނަމަވެސް ރައްޓެހިން އޭނާގެ ދަރިއަށް ކިޔާނެ ނަންތައް ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ދަރިއަށް ދޭނެ ނަމެއް އަދި ފައިނަލް ނުވާކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެދެމަފިރިން ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅޭތާ 14 އަހަރު ވީ އިރު ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާގޮތުގައި ސަރޮގޭޓެއް މެދުވެރިކޮށް އެދެމީހުން ދަރިއަކު ހޯދާފައިވަނީ އެތައް އަހަރެން ވަންދެން ދަރިއަކު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ސަރޮގޭޓް މެދުވެރިކޮށް ދަރިން ހޯދުމަކީ މަޝްހޫރު ފަންނާނުންގެ މެދުގައި މިހާރު ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ.

ބޮލީވުޑްގެ ބައެއް ތަރިން ކަމަށްވާ އާމިރު ހާނާއި ސަނީ ލިއޯން ފަދަ ބައެއް ތަރިންވެސް ވަނީ ސަރޮގޭޓްކޮށްގެން ދަރިން ހޯދާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް