20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ | 07 ހިޔަވިހާ
15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ޝްރެޔާސް

ޝްރެޔާސް އަށް ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ

  • އެދެމަފިރިން ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅޭތާ 14 އަހަރު ވަނީ ވެފައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 9 މެއި 2018 | ބުދަ 12:31 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  3. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  4. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  5. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
  6. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  7. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  8. ރަވާނާ ދޯނީގައި ތިބި މީހުން މާލެ ގެނެސްފި


ޝްރެޔާސް ތަލްޕާޑޭ އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ދީޕްތީ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރ ޝްރެޔާސް ތަލްޕާޑޭ އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ދީޕްތީއަށް އަންހެން ދަރިއަކު ލިބިއްޖެއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނެފައިވާގޮތުގައި ޝްރެއާސްއާއި ދީޕްތީއަށް ދަރިއަކު ލިބިފައިވަނީ ސަރޮގޭޓެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.

ޝްރެޔާސްއަށް އަންހެން ކުއްޖަކު ލިބިފައިވާއިރު އޭނާއަށް ކިޔާނެ ނަމެއް އަދި ހޯދާފައި ނުވާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.އެހެން ނަމަވެސް ރައްޓެހިން އޭނާގެ ދަރިއަށް ކިޔާނެ ނަންތައް ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ދަރިއަށް ދޭނެ ނަމެއް އަދި ފައިނަލް ނުވާކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެދެމަފިރިން ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅޭތާ 14 އަހަރު ވީ އިރު ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާގޮތުގައި ސަރޮގޭޓެއް މެދުވެރިކޮށް އެދެމީހުން ދަރިއަކު ހޯދާފައިވަނީ އެތައް އަހަރެން ވަންދެން ދަރިއަކު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ސަރޮގޭޓް މެދުވެރިކޮށް ދަރިން ހޯދުމަކީ މަޝްހޫރު ފަންނާނުންގެ މެދުގައި މިހާރު ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ.

ބޮލީވުޑްގެ ބައެއް ތަރިން ކަމަށްވާ އާމިރު ހާނާއި ސަނީ ލިއޯން ފަދަ ބައެއް ތަރިންވެސް ވަނީ ސަރޮގޭޓްކޮށްގެން ދަރިން ހޯދާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް