20 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 07 ނޮރަ
12 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ޕްރިޔަންކާ

މެޓް ގާލާ 2018: ޕްރިޔަންކާ އާއި ދީޕިކާ ގެ ހެދުމަށް ސަމާލުކަން

  • އެންމެ ފުރަތަމަ މެޓް ގާލާ ބާއްވާފައިވަނީ 1971 އިން 1972 ވަނަ އަހަރު
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 9 މެއި 2018 | ބުދަ 11:57 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  4. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  5. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ
  6. ޓެކްސީ ބޯޑުގެ ފީ ކަނޑާލައި، މާލޭގައި ބަސްދަތުރު ފަށަނީ
  7. ވަޒީރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަހްލޫފުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިނިސްޓަރީގެ މަސައްކަތުގެ މީހުންނާއެކު!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތަކުގައި ގުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށޭނެ


ޕްރިޔަންކާ އާއި ދީޕިކާ -- ޓްވިޓަރ

ކޮންމެ އަހަރެއްގައި ވެސް މެއި މަހުގެ ފުރަތަމަ ހޯމަދުވަހު ބާއްވާ މެޓް ގާލާ2018 ގައި ޕްރިޔަންކާ އާއި ދީޕިކާ ޕަދުކޯންގެ ހެދުންތަކަށް ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެއެވެ.

ފެޝަނަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ބާއްވާ މޭޓް ގާލާގައި ޕްރިޔަންކާއާއި ދީޕިކާ ލައިގެން ހުރީ ރަތް ކުލައިގެ ހެދުމެކެވެ.

ޕްރިޔަންކާގެ ހެދުމާ އެކު ރަން ކުލައިގެ ހުޑެއްވަނީ ބޭނުން ކޮށްފައެވެ. ޕްރިޔަންކާ ބުނެފައިވަނީ އެ ހުޑަކީ އިންޑިއާގެ ފަރުމާ އެއް ކަމަށެވެ.

ދީޕިކާގެ ހެދުން ފަރުމާ ކޮށްފައިވަނީ ނޭޕާލުގެ ޑިޒައިނަރެއް ކަމުގައިވާ ޕްރަބާލް ގުރުންގް އެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ މެޓް ގާލާ ބާއްވާފައިވަނީ 1971 އިން 1972 ވަނަ އަހަރަށެވެ. އެފަހަރުގެ ތީމް އަކީ "ފެޝަން ޕްލޭޓް" އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި މެޓް ގާލާގައި ދީޕިކާގެ ހެދުމަށް ތައުރީފް ކޮށްފައިވާއިރު ބޮލީވުޑްގެ ފަންނާނުންގެ ތެރެއިން ދެން މެޓް ގާލާ ގައި މިދިޔަ އަހަރު ބައިވެރިވި ޕްރިޔަންކާ ޗޮޕްރާ ގެ ހެދުމަށް ވަނީ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައެވެ. ޕްރިޔަންކާ މެޓް ގާލާއަށް ގޮސްފައިވަނީ ދުނިޔޭގައި އަދި މިހާތަނަށް ހަދާފައިވާ އެއްމެ ދިގު ޓްރެންޗް ކޯޓު ލައިގެންނެވެ. އެގޮތުން ގިނަ ބަޔަކު އެއަށް ޖޯކުގައި ޖަހައި ލާފައި ހުރި ފޮޓޯތަކުގައި ވަނީ އެއީ ޖިފުޓިގަނޑެއްގެ ގޮތަށް ސިފަ ކޮށްފައެވެ. އަދި އެހެދުމުގެ ފަސްބައިގައި އަލާއްދީން ބެއިންދުމަށް ފަހު އެއީ އަލާއްދީން އުދުހުމަށް ބޭނުން ކުރާ އެއްޗެއް ކަމަށް ސިފަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް މިފަހަރު ޕްރިޔަންކާގެ ހެދުމަށް ވަނީ ތައުރީފު ކޮށްފައެވެ. މިއަހަރުގެ މެޓް ގާލާގެ ތީމަކީ ކްރިސްޓިއަން ދީނީ ތީމެކެވެ. މި ހަރަކާތުގައި ތީމާ ގުޅޭ ގިނަ ހެދުންތަކެއް ފެނިގެން ދިޔައެވެ.

 

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ މި މެޓް ގާލާއަށް މަޝްހޫރު އެތައް ތަރިންނެއް ވަނީ އެމީހުންގެ ހެދުން ދައްކާލާފައެވެ. މި އިވެންޓުގައި ރައިހާނާ އާއި އަމާލް ކްލޫނީ އާއި ކޭޓީ ޕެރީ ގެ ހެދުންވެސް ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް