20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
13 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44

ކެދާނަތު

ސާރާގެ ކެދާނަތު އަންނަ ނޮވެމްބަރުގައި

  • މި ފިލްމު އަޅުވާނީ އަންނަ ނޮވެމްބަރު 30 ގައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 9 މެއި 2018 | ބުދަ 08:55 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  2. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  3. މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލުން ފެނުނު އަސަރު ގަދަ ސިޓީ
  4. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  5. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  7. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން
  8. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ޓީއެފްޖީ ލޯންގް ރަން 2019 ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި


ސާރާ އަލީ ޚާން -- ގޫގުލް

ސާރާ އަލީ ޚާން ބޮލީވުޑްގައި ފުރަތަމަ ކުޅުނު ފިލްމު ކެދާނަތު އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

އެކަން ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރު އަބީޝެކް ކަޕޫރް ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ ކަށަވަރުކޮށް ދީފަ އެވެ.

މި ފިލްމު ޝޫޓް ކުރުމަށްފަހު ޖެހުނު މައްސަލަތަކެއްގެ ސަބަބުން ފިލްމު ވަނީ ސިނަމާތަކަށް ގެނައުމަށް ލަސްވެފައެވެ. އެއީ ކްރިއާޖް އެންޓަޓައިންމަންޓުން ފައިނޭންސް ކުރި ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރާއި އެ ކުންފުންޏާ ދޭތެރޭ ޖެހުނު މައްސަލަތަކެކެވެ. ކެދާނަތަކީ އިންޑިއާގެ ދީނީ އަގީދާ ފެނިގެންދާ  ލޯބީގެ ފިލުމެކެވެ. ހިންދޫ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ މެދުގައި އުފެދޭ ލޯބީގެ ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އުފައްދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ.

ސާރާއާއި އެކީ މި ފިލްމުން ފެނިގެންދާނީ ސުޝާންތް ސިންގް ރާޖްޕުތުއެވެ. އެ ފިލްމުގެ ވާހަކަ އަކީ އެކްތާ ކަޕޫރުގެ ވާހަކައެކެވެ.

މި ފިލްމު ރިލީޒްވުމުގެ ކުރިން އެހެން ފިލްމަކަށް ސޮއި ނުކުރާނެކަމަށް ސާރާ ބުނި ކަމުގައިވިއަސް ފިލްމު އެޅުވުން އެތައް ދުވަހަކަށް ލަސްވުމާ ގުޅިގެން އޭނާ ވަނީ ސާރާ ވަނީ ކަރަން ޖޯހަރް ޕްރޮޑިއުސް ކުރާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ރޯހިތު ޝެޓީގެ ސިމްބާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް