18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ޝަމްޝޭރާ

ޝަމްޝޭރާގައި ރަންބީރަކީ ފޭރޭ މީހެއް

  • މި ފިލްމު ސިނަމާތަކަށް އަންނާނީ އަންނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 9 މެއި 2018 | ބުދަ 08:53 | |

މަގުބޫލް

  1. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  2. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  3. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  4. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  5. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  6. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް
  7. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟
  8. ސިމާދުގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށް، ހިތަދޫއަށް ފުރުވާލައިފި


ރަންބީރު ކަޕޫރު -- ގޫގުލް

ނުވަ އަހަރު ފަހުން ޔަރްރާޖް ފިލްމަކުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރަންބީރު ކަޕޫރު ފެނިގެންދާނީ މިހާރު ޝޫޓް ކުރަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ފިލްމު ޝަމްޝޭރާއިންނެވެ.

ޝަމްޝޭރާއިން ރަންބީރު ލީޑު ރޯލުން ފެނިގެންދާއިރު މި ފިލްމުގައި އޭނާ ފެނިގެންދާނީ ފޭރޭ މީހެއްގެ ރޯލުންނެވެ.

ޔަޝްރާޖް ފިލްމްސްއިން މިފިލްމު ރަންބީރާއެކު ހަދާނެކަމަށް އިއުލާންކޮށްފައިވާއިރު އޭނާ ވެސް ވަނީ މި ފިލްމު ކުޅެންލިބުމުން އޭނާ ހުރީ އުފަލުން ކަމަށް ބުނެފައެވެ. މި ފިލްމާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ރަންބީރު ބުނެފައިވަނީ މި ފިލްމަކީ އޭނާ އަބަދުވެސް ބޭނުންވާ ކަހަލަ ފިލްމެއް ކަމަށާއި އޭނާ ދެކެމުން އައި ގިނަ ހުވަފެންތައް މި ފިލްމުން ހާސިލްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާކަމަށެވެ. މި ފިލްމަކީ އޭނާގެ ހުނަރު އިތުރަށް ދައްކުވައިދޭން ކަރަން މަލްހޯތުރާ ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް މަސައްކަތްތައް ކަމަށް ރަންބީރު ކަޕޫރު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރަކީ ކަރަން މަލްހޯތުރާއެވެ.

މިފިލްމު ރަންބީރާއި އެކު ފަށާނެކަމަށް އިއުލާންކޮށް ޔަޝް ރާޖް ފިލްމްސްއިން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓުގައި ވަނީ ފިލްމުގެ ތީޒާ ދައްކާލާފައެވެ. 45 ސިކުންތުގެ ޓީޒާގައި ރަންބީރުގެ ޚާއްސަ ފެނިލުމެއް ވަނީ ދައްކާލާފައެވެ.

ފިލްމުގެ ޝޫޓިން މިއަހަރު ފަހުކޮޅު ފަށާއިރު ފިލްމު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައެވެ.

ރަންބީރު ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެންދާނީ ސަންޖޭ ދަތުގެ ބައޮޕިކް ފިލްމު ސަންޖޫއިންނެވެ. އެފިލްމު ސިނަމާތަކަށް އަންނާނީ އަންނަ މަހުގެ 29 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް