20 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 07 ނޮރަ
12 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ޝަމްޝޭރާ

ޝަމްޝޭރާގައި ރަންބީރަކީ ފޭރޭ މީހެއް

  • މި ފިލްމު ސިނަމާތަކަށް އަންނާނީ އަންނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 9 މެއި 2018 | ބުދަ 08:53 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  4. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  5. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ
  6. ޓެކްސީ ބޯޑުގެ ފީ ކަނޑާލައި، މާލޭގައި ބަސްދަތުރު ފަށަނީ
  7. ވަޒީރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަހްލޫފުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިނިސްޓަރީގެ މަސައްކަތުގެ މީހުންނާއެކު!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތަކުގައި ގުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށޭނެ


ރަންބީރު ކަޕޫރު -- ގޫގުލް

ނުވަ އަހަރު ފަހުން ޔަރްރާޖް ފިލްމަކުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރަންބީރު ކަޕޫރު ފެނިގެންދާނީ މިހާރު ޝޫޓް ކުރަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ފިލްމު ޝަމްޝޭރާއިންނެވެ.

ޝަމްޝޭރާއިން ރަންބީރު ލީޑު ރޯލުން ފެނިގެންދާއިރު މި ފިލްމުގައި އޭނާ ފެނިގެންދާނީ ފޭރޭ މީހެއްގެ ރޯލުންނެވެ.

ޔަޝްރާޖް ފިލްމްސްއިން މިފިލްމު ރަންބީރާއެކު ހަދާނެކަމަށް އިއުލާންކޮށްފައިވާއިރު އޭނާ ވެސް ވަނީ މި ފިލްމު ކުޅެންލިބުމުން އޭނާ ހުރީ އުފަލުން ކަމަށް ބުނެފައެވެ. މި ފިލްމާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ރަންބީރު ބުނެފައިވަނީ މި ފިލްމަކީ އޭނާ އަބަދުވެސް ބޭނުންވާ ކަހަލަ ފިލްމެއް ކަމަށާއި އޭނާ ދެކެމުން އައި ގިނަ ހުވަފެންތައް މި ފިލްމުން ހާސިލްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާކަމަށެވެ. މި ފިލްމަކީ އޭނާގެ ހުނަރު އިތުރަށް ދައްކުވައިދޭން ކަރަން މަލްހޯތުރާ ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް މަސައްކަތްތައް ކަމަށް ރަންބީރު ކަޕޫރު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރަކީ ކަރަން މަލްހޯތުރާއެވެ.

މިފިލްމު ރަންބީރާއި އެކު ފަށާނެކަމަށް އިއުލާންކޮށް ޔަޝް ރާޖް ފިލްމްސްއިން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓުގައި ވަނީ ފިލްމުގެ ތީޒާ ދައްކާލާފައެވެ. 45 ސިކުންތުގެ ޓީޒާގައި ރަންބީރުގެ ޚާއްސަ ފެނިލުމެއް ވަނީ ދައްކާލާފައެވެ.

ފިލްމުގެ ޝޫޓިން މިއަހަރު ފަހުކޮޅު ފަށާއިރު ފިލްމު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައެވެ.

ރަންބީރު ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެންދާނީ ސަންޖޭ ދަތުގެ ބައޮޕިކް ފިލްމު ސަންޖޫއިންނެވެ. އެފިލްމު ސިނަމާތަކަށް އަންނާނީ އަންނަ މަހުގެ 29 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް