20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ސޯނަމް ކަޕޫރު

ސޯނަމް ކަޕޫރު ކައިވެނިކޮށްފި

  • ސޯނަމް އާއި އާނަންދު ކައިވެނި ކޮށްފައިވަނީ އިއްޔެ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 9 މެއި 2018 | ބުދަ 07:14 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


ސޯނަމް ކަޕޫރާއި އާނަންދު އަހޫޖާ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރިންގެ ތެރެއިން ސޯނަމް ކަޕޫރާއި އޭނާގެ ދުވަސްވީ ލޯބިވެރިޔާ އާނަންދު އަހޫޖާ ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

ސޯނަމްއާއި އާނަންދުގެ ކައިވެނީގެ ހަފްލާ ބާއްވާފައިވަނީ އޭނާގެ ބޮޑުދައިތަގެ ގޭގައެވެ. ބޮލީވުޑްގެ ގިނަ ތަރިންތަކެއް ސޯނަމްގެ ކައިވެނީގެ ހަފްލާގައި ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

މުމްބާއީގައި ބޭއްވި މި ހަފްލާގައި ސޯނަމް ހުރީ ރަތް ކުލައިގެ ސާޅީއެއްގައެވެ. އަދި އާނަންދު ހުރީ ޝްރެވާނީއެއްގައެވެ.

ކައިވެނީގެ ހަފްލާއަށް ފަހު އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ވަނީ މެހެމާނުންނަށް ޚާއްސަ ރިސެޕްޝަނެއް މުމްބާއީގެ ދަ ލީލާ ހޮޓެލްސްގައި ބާއްވާފައެވެ. މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އަނިލް ކަޕޫރްގެ ތިން ކުދިންގެ ތެރެއިން ދޮށީ ދަރިފުޅު ސޯނަމްގެ ކައިވެންޏަށް އޭނާ ދިރިއުޅެމުންދާ ގެ އެކި ބޮކިތަކުން ދިއްލާ ޒީނަތްތެރި ކޮށްފައިވާއިރު ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ވަނީ ވަރަށް ކުލަ ގަދަކޮށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އަދި ކައިވެނީގެ ކުރިން އިންޑިއާގެ ހިންދޫންގެ އާދަކާދަތަކާއި އެއްގޮތަށް ބާއްވާ ހަފުލާތައް ކަމަށްވާ ސަންގީތާއި މެހެންދީ ހަފުލާ ވެސް ވަނީ ވަރަށް ކުލަ ގަދަކޮށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި ބައިވެރިވި ތަރިންގެ ތެރޭގައި  ކަރަން ޖޯހަރް، ކެޓްރީނާ ކެއިފް، ވަރުން ދަވަން، ކަރިޝްމާ ކަޕޫރް،ކަރީނާ ކަޕޫރް، ސައިފް އަލީ ހާން، އަމީތާބް ބައްޗަން، އަބިޝެކް ބައްޗަން، ރާނީ މުކަރްޖީ، ޖެކްލީން ފެނާންޑޭޒް، އާމިރް ހާނާއި އަންހެނުން ކިރަން ރާއޯ އަދި ސްވަރާ ބާސްކަރަ ފަދަ އެތައް ތަރިންނެއް ހިމެނެ އެވެ.

ސޯނަމްގެ ކައިވެންޏާ  ބެހޭ ގޮތުން ދެފަރާތުގެ އާއިލާއިން ރަސްމީކޮށް އެއްޗެއް ބުނެފައިވަނީ މިމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގައެވެ. ސޯނަމް އާއި އާނަންދް އަހޫޖާ ކައިވެނި ކުރަން އުޅޭކަމަށް ބުނެ ދެ އާއިލާއިން ވަނީ އެދުވަހު ބަޔާނެއް ނެރެފައެވެ.

ސޯނަމްގެ ކައިވެނި ކުރެވުމުން ދެން އޭނާ އެންމެ އަވަހަށް ދަތުރު ހަދާނީ މެއިމަހުގެ 8 އިން 16 އަށް ބާއްވާ ކޭންސް ފިލްމު ފެސްޓިވަލަށް ދާށެވެ. އޭނާ އަކީ ވޭތުވެދިޔަ ހަތް އަހަރު ލޯރިއަލް

ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރުގެ ގޮތުގައި އެ ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވާ ތަރިއެކެވެ. މިފަހަރު ސޯނަމްއާއި އެކު އާނަންދުވެސް ބައިވެރިވާނެއެވެ.

ސޯނަމް ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެންދާނީ ޖޫން މަހުގެ 1 ގައި ރިލީޒްކުރާ ވީރޭ ދި ވެޑިންއިންނެވެ. އެ ފިލްމުގައި އޭނާ ފެނިގެންދާނީ ކަރީނާ ކަޕޫރާއި ސްވަރާ ބާސްކަރާއި ޝިކާ ތަލްސާނިއާ އާ އެކީގައެވެ.

އޭގެ ފަހުން ޖޫން މަހުގެ 29 ގައި ރިލީޒް ކުރާ ސަންޖޭ ދަތުގެ ބައޮޕިކް ފިލްމު ސަންޖޫއިންވެސް އޭނާ ފެނިގެންދާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޮކްޓޯބަރ 18 ގައި ރިލީޒްކުރާ އަދު އޭނާގެ ބައްޕަ އަނިލް ކަޕޫރާ އެކު ކުޅެފައިވާ އެކް ލަޅްކީ ކޯ ދޭކާ ތޮ އޭސާ ލަގާ އިންވެސް ސޯނަމް ފެނިގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް