14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 01 ނޮރަ
06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފަށައިފި

 • ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި 78000 ދަރިވަރުން ތައުލީމް ހާސިލްކުރާނެ
 • މިއަހަރު 217 ސްކޫލެއްގައި ކިޔަވައިދޭނެ
 • ސްކޫލްތަކުގައި 7700 ޓީޗަރުން މިއަހަރު ހަރަކާތްތެރިވާނެ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 10 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 04:13 | |

މަގުބޫލް

 1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
 2. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
 3. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
 4. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
 5. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި
 6. ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ބިން މިލްކު ކުރެވޭ އިސްލާހު ބާތިލު ކުރަން ހުށަހަޅާނަން: ބޮޗޭ
 7. ވެލެޒިނީ ހައްޔަރު ކޮށްފި
 8. ބަޖެޓްގައި ފްލެޓް މަޝްރޫއުގެ ވާހަކައެއް ނެތް، ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓަކަށް ވިސްނަނީ!


ކްލާސްރޫމްގައި ދަރިވަރުން ކިޔަވަނީ -- ގޫގުލް

2017ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފަށައިފިއެވެ.

 

ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން އާދިއްތަ ދުވަހު ފެށުނު އިރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ހަތްދިހަ އަށްހާސް ()78000) ދަރިވަރުން ތައުލީމް ހާސިލްކުރާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން މައުލޫމަތު ދެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން 74000 ދަރިވަރުންނަނީ ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކުގައި ތައުލީމް ހާސިލް ކުރަމުން ދާ ދަރިވަރުން ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

 

ހަތްހާސް ހަތްސަތޭކަ  ޓީޗަރުން މިއަހަރު ހަރަކާތްތެރިވާނެ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި 5،700 ދިވެހި ޓީޗަރުން ހިމެނޭ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމަތުދެއެވެ.

 

ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ޕްރީ ސްކޫލްތަކުގައި 12،454 ދަރިވަރުން ތައުލީމްހާސިލް ކުރަމުންދާނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް