21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 02 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފަށައިފި

 • ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި 78000 ދަރިވަރުން ތައުލީމް ހާސިލްކުރާނެ
 • މިއަހަރު 217 ސްކޫލެއްގައި ކިޔަވައިދޭނެ
 • ސްކޫލްތަކުގައި 7700 ޓީޗަރުން މިއަހަރު ހަރަކާތްތެރިވާނެ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 10 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 04:13 | |

މަގުބޫލް

 1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
 2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
 3. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
 4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
 5. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
 6. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
 7. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
 8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


ކްލާސްރޫމްގައި ދަރިވަރުން ކިޔަވަނީ -- ގޫގުލް

2017ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފަށައިފިއެވެ.

 

ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން އާދިއްތަ ދުވަހު ފެށުނު އިރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ހަތްދިހަ އަށްހާސް ()78000) ދަރިވަރުން ތައުލީމް ހާސިލްކުރާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން މައުލޫމަތު ދެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން 74000 ދަރިވަރުންނަނީ ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކުގައި ތައުލީމް ހާސިލް ކުރަމުން ދާ ދަރިވަރުން ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

 

ހަތްހާސް ހަތްސަތޭކަ  ޓީޗަރުން މިއަހަރު ހަރަކާތްތެރިވާނެ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި 5،700 ދިވެހި ޓީޗަރުން ހިމެނޭ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމަތުދެއެވެ.

 

ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ޕްރީ ސްކޫލްތަކުގައި 12،454 ދަރިވަރުން ތައުލީމްހާސިލް ކުރަމުންދާނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް