17 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 12 އުތުރަހަޅަ
11 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31

އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފަށައިފި

 • ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި 78000 ދަރިވަރުން ތައުލީމް ހާސިލްކުރާނެ
 • މިއަހަރު 217 ސްކޫލެއްގައި ކިޔަވައިދޭނެ
 • ސްކޫލްތަކުގައި 7700 ޓީޗަރުން މިއަހަރު ހަރަކާތްތެރިވާނެ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 10 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 04:13 | |

މަގުބޫލް

 1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
 2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
 3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
 4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
 5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
 6. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
 7. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
 8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


ކްލާސްރޫމްގައި ދަރިވަރުން ކިޔަވަނީ -- ގޫގުލް

2017ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފަށައިފިއެވެ.

 

ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން އާދިއްތަ ދުވަހު ފެށުނު އިރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ހަތްދިހަ އަށްހާސް ()78000) ދަރިވަރުން ތައުލީމް ހާސިލްކުރާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން މައުލޫމަތު ދެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން 74000 ދަރިވަރުންނަނީ ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކުގައި ތައުލީމް ހާސިލް ކުރަމުން ދާ ދަރިވަރުން ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

 

ހަތްހާސް ހަތްސަތޭކަ  ޓީޗަރުން މިއަހަރު ހަރަކާތްތެރިވާނެ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި 5،700 ދިވެހި ޓީޗަރުން ހިމެނޭ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމަތުދެއެވެ.

 

ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ޕްރީ ސްކޫލްތަކުގައި 12،454 ދަރިވަރުން ތައުލީމްހާސިލް ކުރަމުންދާނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް