25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 05 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފަށައިފި

 • ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި 78000 ދަރިވަރުން ތައުލީމް ހާސިލްކުރާނެ
 • މިއަހަރު 217 ސްކޫލެއްގައި ކިޔަވައިދޭނެ
 • ސްކޫލްތަކުގައި 7700 ޓީޗަރުން މިއަހަރު ހަރަކާތްތެރިވާނެ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 10 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 04:13 | |

މަގުބޫލް

 1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
 2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
 3. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
 4. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
 5. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
 6. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
 7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
 8. ޖަޕާނުގެ އަސްކަރީ މަނަވަރު ސަމިދާރޭ ރާއްޖޭގައި


ކްލާސްރޫމްގައި ދަރިވަރުން ކިޔަވަނީ -- ގޫގުލް

2017ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފަށައިފިއެވެ.

 

ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން އާދިއްތަ ދުވަހު ފެށުނު އިރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ހަތްދިހަ އަށްހާސް ()78000) ދަރިވަރުން ތައުލީމް ހާސިލްކުރާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން މައުލޫމަތު ދެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން 74000 ދަރިވަރުންނަނީ ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކުގައި ތައުލީމް ހާސިލް ކުރަމުން ދާ ދަރިވަރުން ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

 

ހަތްހާސް ހަތްސަތޭކަ  ޓީޗަރުން މިއަހަރު ހަރަކާތްތެރިވާނެ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި 5،700 ދިވެހި ޓީޗަރުން ހިމެނޭ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމަތުދެއެވެ.

 

ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ޕްރީ ސްކޫލްތަކުގައި 12،454 ދަރިވަރުން ތައުލީމްހާސިލް ކުރަމުންދާނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް