26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:13
މަޣްރިބް 18:02
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

އެވެންޖާސް: އިންފިނިޓީ ވޯ

އެވެންޖާސް: އިންފިނިޓީ ވޯ އަށް 11 ދުވަހުން އެއްބިލިއަން

  • އިންފިނިޓީ ވޯގައި ހޮލީވުޑްގެ ނަން މަޝްހޫރު ގިނަ ތަރިން ހިމެނޭ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 8 މެއި 2018 | އަންގާރަ 09:47 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  2. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
  3. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  4. އިންތިހާބު އޮތް ދުވަހު ދިވެހިން ދެއްކި ރީތި ނަމޫނާ އިން ބޭރުގެ އޮބްޒަރވަރުން ހައިރާންކުރުވައިފި
  5. މަހްލޫފު މިނިވަންވެ، ދަރިފުޅު ބަލާ މިރޭ ފުވައްމުލަކަށް
  6. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  7. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް
  8. ކުންފުނިތަކުން ނުހައްގުން ވަކިކުރި މުވައްޒަފުން ކިބައިން އެތަންތަނުގެ ވެރިން މާފަށް އެދެންޖެހޭ: ޝެއިހް ޒައިދު


އެވެންޖަރސް: އިންފިނިޓީ ވޯގެ ޕޯސްޓަރ -- ގޫގުލް

މާވެލްގެ އެވެންޖަރސް: އިންފިނިޓީ ވޯ އަށް 11 ދުވަހުން އެއްބިލިއަން ޑޮލަރު ލިބި ސްޓާ ވޯޒް: ދަ ފޯސް އެވޭކެންސް ގެ ރެކޯޑް މުގުރާލައިފިއެވެ.

ސްޓާ ވޯޒް: ދަ ފޯސް އެވޭކެންސް ސިނަމާތަކަށް އައިސްފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އެގިލްމަށް އެއްބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ލިބިފައިވަނީ 12 ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މާވެލްގެ އެވެންޖަރސް: އިންފިނިޓީ ވޯ އެ ރެކޯޑު މުގުރާލާފައިވަނީ 11 ދުވަހުންނެވެ.

މިހާތަނަށް ރިލީޒް ކޮށްފައިވާ ފިލްމް ޓްރެއިލާތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ދުވަސްތެރޭ އެންމެ ގިނަ މީހުން ބެލި ފިލްމް ޓްރެއިލާގެ ރެކޯޑުވެސް މި ފިލްމަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. މި ފިލްމްގެ ޓްރެއިލާ ރިލީސްކުރިތާ 24 ގަޑިއިރު ނުވަނީސް 200 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންވަނީ މި ޓްރެއިލާ ބަލާފައެވެ.

މިދިޔަ މަހުގެ 27 ގައި ރިލީޒް ކުރި މި ފިލްމަކީ  މާވެލް އާއި ޑިޒްނީ ގުޅިގެން 300-400 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ދެމެދުގެ ބަޖެޓަކުން ހެދި ފިލްމެކެވެ. ފިލްމު ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވަނީ އެންތަނީ އާއި ޖޯއީ ރުސޯ އެވެ.

މި ފިލްމްގެ ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި ކްރިސް ހެމްސްވޯތު (ތޯ)، ރޮބަޓް ޑައުނީ ޖޫނިއާ (އަޔަން މޭން)، މާކް ރަފަލޯ (ހަލްކް)، ކްރިސް އެވަންސް (ކެޕްޓަން އެމެރިކާ)، ޓޮމް ހޮލަންޑް (ސްޕައިޑަ މޭން)، ބެނެޑިކްޓް ކަމްބަބެޗް (ޑރ. ސްޓްރޭންޖް)، ޗާޑް ބޯޒްމަން (ބްލެކް ޕެންތާ) އަދި ސްކާލެޓް ޖޮހަންސަން (ބްލެކް ވިޑޯ) ހިމެނެއެވެ.

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރިލީޒް ކުރި ފިލްމްތަކުގެ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދާފައި ވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހު ރިލީޒް ކުރި ބްލެކް ޕެންތާ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް