22 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 09 ނޮރަ
14 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:16
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:07

އީޝާ ޑިއޯލް

އީޝާ ޑިއޯލް އޭނާގެ ދަރިފުޅުގެ ފޮޓޯއެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުކޮށްފި

  • ފޮޓޮ އާންމު ކޮށްފައި ވަނީ ޓްވިޓާގައި
އާއިޝަތު ލުދްނާ | @lulludh

| 8 މެއި 2018 | އަންގާރަ 09:44 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައްޔިތުންގެ އާދޭސް: މި މިނިސްޓަރުންނަށް ނަމަނަމަ ރުހުން ނުދޭތި!
  2. މިނިސްޓަރަކަށް މިއައީ ސިފައިންނަށް ބަޑި ޖަހާ ގޮތް ކިޔާދޭކަށް ނޫން: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ
  3. ޚަޝޯގީ މަރާލާ އަޑު ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ އޯޑިއޯ އަޑުއެއްސެވުމަށް ޓްރަމްޕް ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި
  4. ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް ބޭނުން ސިޔާސި ފިކުރެއްގަ އުޅެވޭނެ: ޔޫތު މިނިސްޓަރު
  5. ސައުދީން ދިން ކާރު މުސްތަފާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރި މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަނީ
  6. 'މާކަނާ ޝޯ ރާއްޖެޓީވީއަށް!
  7. 29 މަރެއްގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރުމަށް އެބައޮތް:ސުއޫދު
  8. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އދ. ގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރުގެ ތައުރީފު


އީޝާ ޑިިއޯލް އަދި ފިރިމީހާ ބާރަތު އާއި ދަރިފުޅު ރާދްޔާ -- އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް

އީޝާ ޑިއޯލް އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ރާދްޔާ ގެ ފޮޓޯއެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުކޮށްފިއެވެ.

ޓްވިޓާގައި އާންމުކޮށްފައިވާ އެ ފޮޓޯ ޝެއާކޮށްފައި ވަނީ ދަރިފުޅު ރާދްޔާއަށް ހަމަސް ވީ ފަހުންނެވެ. މީގެ ކުރިން ރާދްޔާގެ އެއްވެސް ފޮޓޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އޭނާ އާންމުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

 އަދި ފަހުގެ އިންޓަވިއުއެއްގައި އޭނާ ބުނެފައި ވަނީ މަންމައަކަށްވުމުން އޭނާ ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށާއި ދަރިފުޅު ރާދްޔާ އޭނާގެ ދިރިއުޅުމަށް އައުމުން އޭނާ ފުރިހަމަ ވެއްޖެ ކަމަށެވެ. އަދި އީޝާގެ މަންމަ ހެމާ މާލިނީ ބުނީ އޭނާގެ ދެވަނަ މާމަ ދަރިފުޅު ރާދްޔާ އެންމެ ވައްތަރީ އޭނާއާ ކަމަށެވެ. އޭނާގެ ފުރަތަމަ މާމަ ދަރިފުޅަކީ އޭނާގެ ހަނގު އަންހެން ދަރިފުޅު އަހާނާއަށް ލިބުނު ފިރިހެން ދަރިފުޅެވެ.

އެކްޓަރ އީޝާ ޑިއޯލް އަދި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ބާރަތު ޓަކްޓަނީ އަށް އަންހެން ކުއްޖަކު ލިބުނީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހު 23 ވަނ ދުވަހުއެވެ.  އެދެމީހުންނަށް ކުއްޖަކު ލިބުނީ ކައިވެނީގެ 5 އަހަރު ފަހުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް