25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 05 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

އީޝާ ޑިއޯލް

އީޝާ ޑިއޯލް އޭނާގެ ދަރިފުޅުގެ ފޮޓޯއެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުކޮށްފި

  • ފޮޓޮ އާންމު ކޮށްފައި ވަނީ ޓްވިޓާގައި
އާއިޝަތު ލުދްނާ | @lulludh

| 8 މެއި 2018 | އަންގާރަ 09:44 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  3. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  6. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  7. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  8. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!


އީޝާ ޑިިއޯލް އަދި ފިރިމީހާ ބާރަތު އާއި ދަރިފުޅު ރާދްޔާ -- އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް

އީޝާ ޑިއޯލް އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ރާދްޔާ ގެ ފޮޓޯއެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުކޮށްފިއެވެ.

ޓްވިޓާގައި އާންމުކޮށްފައިވާ އެ ފޮޓޯ ޝެއާކޮށްފައި ވަނީ ދަރިފުޅު ރާދްޔާއަށް ހަމަސް ވީ ފަހުންނެވެ. މީގެ ކުރިން ރާދްޔާގެ އެއްވެސް ފޮޓޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އޭނާ އާންމުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

 އަދި ފަހުގެ އިންޓަވިއުއެއްގައި އޭނާ ބުނެފައި ވަނީ މަންމައަކަށްވުމުން އޭނާ ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށާއި ދަރިފުޅު ރާދްޔާ އޭނާގެ ދިރިއުޅުމަށް އައުމުން އޭނާ ފުރިހަމަ ވެއްޖެ ކަމަށެވެ. އަދި އީޝާގެ މަންމަ ހެމާ މާލިނީ ބުނީ އޭނާގެ ދެވަނަ މާމަ ދަރިފުޅު ރާދްޔާ އެންމެ ވައްތަރީ އޭނާއާ ކަމަށެވެ. އޭނާގެ ފުރަތަމަ މާމަ ދަރިފުޅަކީ އޭނާގެ ހަނގު އަންހެން ދަރިފުޅު އަހާނާއަށް ލިބުނު ފިރިހެން ދަރިފުޅެވެ.

އެކްޓަރ އީޝާ ޑިއޯލް އަދި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ބާރަތު ޓަކްޓަނީ އަށް އަންހެން ކުއްޖަކު ލިބުނީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހު 23 ވަނ ދުވަހުއެވެ.  އެދެމީހުންނަށް ކުއްޖަކު ލިބުނީ ކައިވެނީގެ 5 އަހަރު ފަހުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް