18 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 11 އައްސިދަ
11 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:58
ފަތިސް 04:45

މާމުއި

މާމުއީގައި އިސްމާއިލް ވަޖީހުގެ ޚާއްސަ ފެނިލުމެއް

  • މިފިލްމު ސިނަމާތަކަށް އަންނާނީ އަންނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 8 މެއި 2018 | އަންގާރަ 08:06 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސްގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއިގެ މަގާމުން ޖާބިރު ވަކިކުރަނީ!
  2. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  3. އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ހިޔާލުތަފާތު ވެއްޖެ
  4. މި ހިނގާ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ހަޑި މުޑުދާރު މަޖިލިސް: ނާޝިދު
  5. ސަލްމާންގެ ޒުވާންކަމުގެ އަސަރު ޕެރިސް ހިލްޓަން އަށް ކޮށްފި!
  6. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  7. ބްރޯޑްކޮމް މިހާރު ހުދުކާފޫރަށް ވީތޯ؟
  8. ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން އިންޓަޕޯލުން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރުނު މީހުންގެ ނަންތައް ނަގައިފި


އިސްމާއިލް ވަޖީހު -- ފޭސްބުކް

ޑާކްރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން ރޯދަމަހަށް ފަހު ޝޫޓް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމު މާމުއީގައި ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އިސްމާއިލް ވަޖީހު ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް އެ އެންޓަޓައިންމަންޓުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މޮގާ ދީފައިވާ އިންޓަވިއުއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ފިލްމުގެ މައިގަނޑު ޝޫޓިން ފަށާނީ ރޯދައިގެ ފަހުން ކަމަށް ވިއަސް ވަޖީހު ލައިގެން ނަގަން ޖެހޭ ޝޫޓިންތައް މިހާރު ނަގާ ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މާމުއި އިން ވަޖީހު ފެނިގެންދާ މަންޒަރަކީ ޔޮޓެއްގައި އޭނާ ފެނިގެންދާ ބައެވެ.

މިފިލްމު ސިނަމާތަކަށް އަންނާނީ އަންނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

މާމުއި އަކީ އައިޝަތު ފުއާދު އަދި އަލީ ޝިފާއުގެ ސްކްރީން ޕްލޭ އަކަށް ތައްޔާރުކުރާ ތަފާތު ފިލްމެކެވެ.

މި ފިލްމުގެ ތަރިންގެ ތެރޭގައި އިސްމާއީލް ޖުމައިހް، މަރިޔަމް މަޖުދާ، ނުޒުހަތު ޝުއައިބު، މާރިޔާ ތެރެސާ، މުހައްމަދު ފައިސަލް، އަބްދުﷲ ޝާފިއު (ފުބޫ)، އާދަމް ރިޒްވީ، އައިމިނަތު ނޫރާ، އަދި އަހްމަދު ޝާކިރު (ޝާއްކޮ އައްމަޑޭ) އެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން މަރިޔަމް އައްޒަ އާއި ޝީލާ ނަޖީބު، އަލީ ޝަޒްލީމް، އިބްރާހިމް އަމާން ހުސެން، ހަމްދާން ފާރޫގް، އަހްމަދު ސުނީ އަދި އައިޝަތު ޔާދާ ވެސް މިފިލްމުން ފެނިގެންދެއެވެ.

ޑާކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމަންޓުން އެންމެ ފަހުން އަޅުވާފައިވާ ފިލްމަކީ "ވަކިން ލޯބިން"ނެވެ.ޑާކްރެއިން އިން މިއަހަރު ނެރޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ދެވަނަ ފިލްމު "ގޮށްރާޅު" އެޕްރީލް މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެއްސި ނަމަވެސް އެ ފިލްމު އެޅުވުން ވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހަށް ފަސްކޮށްފައެވެ. މި ފިލްމު ރިލީޒްކުރުން ފަސްކޮށްލި މައިގަނޑު އެއް ސަބަބީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މާހައުލު އޮތް ގޮތުން ކަމަށް ޑާކްރެއިނުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް