22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

އެޗްޑީއެފްސީ

އެޗްޑީއެފްސީ އިން ހިއްސާއަކަށް 22 ރުފިޔާ ބަހަން ނިންމައިފި

  • ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 81.2 މިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވޭ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 8 މެއި 2018 | އަންގާރަ 02:29 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  3. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  4. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  7. އަޅުގަނޑަކީ ކެރޭ މީހެއް، ލާހިކެއް ނޫން އެއްވެސް ކަމެއްގައި އަޅުގަނޑު ހާޒިރުކުރަން: ހިޔަލީ ރަޝީދު
  8. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި


އެޗްޑީއެފްސީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- އެޗްޑީއެފްސީ

ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީއެފްސީ) އަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާ އިން ހިއްސާއަކަށް 22 ރުފިޔާ ބެހުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އެ ކުންފުންޏަށް 2017 ވަނަ އަހަރު ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 81.2 މިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު މިއީ ކުންފުނީގެ ތާރީޚުގައި މިހާތަނަށް ހޯދި އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެވެ.

އެޗްޑީއެފްސީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބާއްވާފައިވަނީ މެއި 4 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުލެ އައިލެންޑް ހޮޓަލުގައެވެ.

އެ ކުންފުނީގެ އެކްސްޓާނަލް އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި މިއަހަރުވެސް ވަނީ ޕްރައިސްވޯޓާ ހައުސް އެންޑް ކޫޕާސް ހަމަޖައްސާފައެވެ.

އެޗްޑީއެފްސީއަކީ ހައުސިން ސްކީމުތަކަށް ލޯނު ނުވަތަ ފެސިލިޓީ ޕްރޮޑަކްޓްތަކެއް ދޫކުރާ ކުންފުންޏަކަށްވާއިރު، އެކުންފުނީގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ދޫކުރަނީ ދެ އުސޫލަކުންނެވެ. އެއީ ކޮންވެންޝަނަލް އުސޫލުގެ އިތުރުން އެޗްޑީއެފްސީ އަމްނާގެ ދަށުން އިސްލާމީ ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ އުސޫލުންނެވެ. އެ ކުންފުނީގެ ދެ އުސޫލުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ވެސް ހިންގަނީ މަސްހުނި ނުވެ، ވަކި ވަކީންނެވެ. އެހެންކަމުން ދެ އުސޫލުގެ އޮޕަރޭޝަންތަކުން ކުންފުންޏަށް ލިބޭ ފައިދާ ވެސް އެއް ނުކުރެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް