18 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 11 އައްސިދަ
11 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:58
ފަތިސް 04:45

މައުމޫނު

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްގެ އޮފީހުގައި އެ ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތައް ފަށަނީ

 • ރައީސް މައުމޫނުގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައި ދުންޔާއި ޣައްސާން ބައިވެރިވަޑައެއް ނުގަންނަވާ
 • ކައުންސިލުން ނިންމާފައި ވަނީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ކަންކަން ބާރަށް ގެންދިޔުމަށް
 • ޕީޕީއެމްގެ ދެ ފެކްޝަނެއް އުފެދި ކައުންސިލް ބައްދަލުވުންތައް ވެސް ބާއްވަނީ ވަކިން
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 10 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 00:49 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައީސްގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއިގެ މަގާމުން ޖާބިރު ވަކިކުރަނީ!
 2. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
 3. އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ހިޔާލުތަފާތު ވެއްޖެ
 4. މި ހިނގާ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ހަޑި މުޑުދާރު މަޖިލިސް: ނާޝިދު
 5. ސަލްމާންގެ ޒުވާންކަމުގެ އަސަރު ޕެރިސް ހިލްޓަން އަށް ކޮށްފި!
 6. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
 7. ބްރޯޑްކޮމް މިހާރު ހުދުކާފޫރަށް ވީތޯ؟
 8. ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން އިންޓަޕޯލުން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރުނު މީހުންގެ ނަންތައް ނަގައިފި


ޕީޕީއެމް ރައީސްގެ އޮފީސް: ޕާޓީގެ އޮފީސް ހިންގަނީ މުޅިން ވަކިން -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްގެ އޮފީހުގައި އެ ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތައް ފެށުމަށް ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

 

ރައީސް މައުމޫނުގެ ފެކްޝަނުން އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ނިންމާފައި ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެއެވެ.

 

ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ނިންމުންތައް ހާމަކޮށް، ރައީސް މައުމޫނު ފެކްޝަނުން ބުނީ އެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައި ޕާޓީގެ ރައީސް އޮފީހުގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތަތްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި ލޯކަލަ ކައުންސިލް އިންތިހާބާ ގުޅުންހުރި ހަރަކާތްތައް ބާރަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އިންތިހާބު ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ވަރަށް އަވަހަށް ބޭއްވުމަށް ވެސް ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް މައުމޫނުގެ ފެކްޝަނުން ބުނެ އެވެ.

 

ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުއް ޤައްޔޫމާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުއް ޤައްޔޫމާއި ދެ ބޭފުޅުންގެ ދެމެދުގައި އުފެދުނު ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކަށް ފަހު ޕީޕީއެމްގެ ދެ ފެކްޝަނެއް އޮވެއެވެ. އަދި ދެ ފެކްޝަންގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުން ވެސް ކުރިއަށްގެންދަނީ ވަކިންނެވެ.

 

ރާއްޖެޓީވީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ރައީސް މައުމޫނު ފެކްޝަނުން ބޭއްވި އެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ދެ ދަރިކަލުން ކަމަށްވާ ޤައްސާން މައުމޫނާއި، ދުންޔާ މައުމޫނު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ. އެ ދެ ބެފުޅުން ވެސް މިހާރު ތައީދުކުރައްވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ފެކްޝަނަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް