20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
13 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44

ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން

ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބެއްލެވުމަށް ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ބައެއް ގެތަކަށް

  • ފާތުމަތު އިބްރާހިމް ވަނީ މައްޗަންގޮޅީގެ 10 ގެއަކަށް ވަޑައިގެންފަ
  • ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން ހަދިޔާ ވަނީ ދީފަ
މުހަންމަދު ވިސާމް | sampathmasiw

| 7 މެއި 2018 | ހޯމަ 18:31 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  3. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  4. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  5. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  7. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  8. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން


ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް -- ފޭސްބުކް

އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބައްލަވަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް މާލޭގެ ބައެއް ގެތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ މައްޗަންގޮޅީގެ ބައެއް ގެތަކަށް ވަޑައިގެން، އެމީހުންގެ ހާލަތު ބައްލަވާފައެވެ. ފާތުމަތު އިބްރާހިމް ހިންގަވާ ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން އެ އާއިލާތަކަށް ވަނީ ހަދިޔާދެއްވާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެއީ ކޮން ކަހަލަ ހަދިޔާއެއް ކަމެއް ސާފްވާ ގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ.  

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް މިއަދު ވަޑައިގެންނެވި 10 ގެ އަކީ ވެސް އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރުން ދިރިއުޅޭ ގެތަކެވެ.  

ބައެއް މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ރައީސް އޮފީހާއި ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕެއިން އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް މުއާޒު ވިދާޅުވީ ފަސްޓް ލޭޑީ ކުރިއަށް ގެންދަވާ "އެންމެ ގާތުން" ކެމްޕެއިނުގެ ތެރެއިން މާލޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް އެކަމަނާ ވަޑައިގެންނެވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފަސްޓް ލޭޑީ ވަކި ޕާޓީއެއްގެ ބަޔަކަށް ނުބައްލަވާނެ ކަމަށް މުއާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް