23 މެއި 2018 | ބުދަ | 04 ރޯނު

ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން

ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބެއްލެވުމަށް ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ބައެއް ގެތަކަށް

  • ފާތުމަތު އިބްރާހިމް ވަނީ މައްޗަންގޮޅީގެ 10 ގެއަކަށް ވަޑައިގެންފަ
  • ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން ހަދިޔާ ވަނީ ދީފަ
މުހަންމަދު ވިސާމް | sampathmasiw

| 7 މެއި 2018 | ހޯމަ 18:31 | |

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް -- ފޭސްބުކް

އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބައްލަވަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް މާލޭގެ ބައެއް ގެތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ މައްޗަންގޮޅީގެ ބައެއް ގެތަކަށް ވަޑައިގެން، އެމީހުންގެ ހާލަތު ބައްލަވާފައެވެ. ފާތުމަތު އިބްރާހިމް ހިންގަވާ ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން އެ އާއިލާތަކަށް ވަނީ ހަދިޔާދެއްވާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެއީ ކޮން ކަހަލަ ހަދިޔާއެއް ކަމެއް ސާފްވާ ގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ.  

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް މިއަދު ވަޑައިގެންނެވި 10 ގެ އަކީ ވެސް އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރުން ދިރިއުޅޭ ގެތަކެވެ.  

ބައެއް މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ރައީސް އޮފީހާއި ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕެއިން އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް މުއާޒު ވިދާޅުވީ ފަސްޓް ލޭޑީ ކުރިއަށް ގެންދަވާ "އެންމެ ގާތުން" ކެމްޕެއިނުގެ ތެރެއިން މާލޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް އެކަމަނާ ވަޑައިގެންނެވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފަސްޓް ލޭޑީ ވަކި ޕާޓީއެއްގެ ބަޔަކަށް ނުބައްލަވާނެ ކަމަށް މުއާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް