21 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 09 ހިޔަވިހާ
16 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ސޮހޭލް ޚާން

ސޮހޭލް ޚާނަށް ޓީވީ ޑްރާމާއެއް ޕްރޮޑިއުސް ސަލްމާން ނިންމައިފި

  • މިއީ މަޝްހޫރު ރެސްލިން ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށްވާ ދަ ގްރޭޓް ގަމާގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އުފައްދާ ޓީވީ ސީރީޒްއެއް
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 7 މެއި 2018 | ހޯމަ 10:37 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިހާން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް ހުރަސްއަޅާ ވީޑީއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ރައީސް ޔާމީނުގެ ހާލަތު ޅެން ބައިތަކުން
  3. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  4. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
  5. ސަދަގާތް ފައުންޑޭޝަނުން އެސްޓީއޯ އިން ނެގި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކީ ތަހުގީގު ފެށުމުން!
  6. ޔާމިން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލި މުޒާހަރާ: ފާޑުކިޔުން ރައީސާއި އެމްޑީޕީއަށް
  7. ޔާމީން އެޑްމިޓް ކުރީ 24 ގަޑިއިރަށް، ފަރުވާ ދެނީ ހިތުގެ ޑިޕާޓްމަންޓުން: އައިޖީއެމްއެޗް
  8. ރައީސް ޔާމީން އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެނައުމުން، ސަޕޯޓަރުން އެއްވެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިފި


ސޮހޭލް ޚާނާއި ސަލްމާން ކާން. ޓިއުބްލައިޓްގެ މަންޒަރެއްގައި -- ޓްވިޓަރ

ސަލްމާން ޚާން، އޭނާގެ ކޮއްކޮ އެކްޓަރ ސޮހޭލް ޚާނަށް ޓީވީ ޑްރާމާ ސީރީޒްއެއް ޕްރޮޑިއުސް ކޮށްދޭން ނިންމައިފިއެވެ. 

މަޝްހޫރު ރެސްލިން ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށްވާ ދަ ގްރޭޓް ގަމާގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އުފައްދާ މި ޓީވީ ސީރީޒްގައި ގަމާގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ ސޮހޭލްއެވެ. ސޮހޭލް މިހާރު އަންނަނީ ސީރީޒް ކުޅުމަށް އޭނާގެ ހަށިގަނޑަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ސީރީޒްގެ ނަމެއް އަދި ރަސްމީކޮށް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.

"މުމްބާއީ މިރާ"ގައި ބުނެފައިވަނީ ގަމާގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް އުފައްދާ ސީރީޒްގެ ވާހަކަ ލިޔެ އަދި ޑައިރެކްޓް ކުރާނީ ޕުނީތް އިސާރް ކަމަށެވެ.  މި ސީރީޒްގެ ޝޫޓިން ފަށާނީ ސީރީޒްއަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ކާސްޓުން ނެގުމަށްފަހުގައި ކަމަށާއި ޝޫޓިންތައް ނަގާނީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަނުގައާއި އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގައި ކަމަށް އެނޫހުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. މި ޑްރާމާ ސީރީޒްގެ ނަމެއް އަދި ހާމަ ކޮށްފައި ނުވާއިރު މި ޑްރާމާ ސީރީޒް ދައްކާނެ ޓީވީ ޗެނަލެއްވެސް ހާމަ ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ސޮހެލް ޚާން އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ސަލްމާން ޚާނާއި އެކު ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމު ޓިއުބްލައިޓްއިންނެވެ. އެ ފިލްމަކީ ސަލްމާން ކުޅުނު ފަހުގެ ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން މަދު ފިލްމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއް ފިލްމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް