22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ސޮހޭލް ޚާން

ސޮހޭލް ޚާނަށް ޓީވީ ޑްރާމާއެއް ޕްރޮޑިއުސް ސަލްމާން ނިންމައިފި

  • މިއީ މަޝްހޫރު ރެސްލިން ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށްވާ ދަ ގްރޭޓް ގަމާގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އުފައްދާ ޓީވީ ސީރީޒްއެއް
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 7 މެއި 2018 | ހޯމަ 10:37 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  3. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  4. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  7. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  8. އަޅުގަނޑަކީ ކެރޭ މީހެއް، ލާހިކެއް ނޫން އެއްވެސް ކަމެއްގައި އަޅުގަނޑު ހާޒިރުކުރަން: ހިޔަލީ ރަޝީދު


ސޮހޭލް ޚާނާއި ސަލްމާން ކާން. ޓިއުބްލައިޓްގެ މަންޒަރެއްގައި -- ޓްވިޓަރ

ސަލްމާން ޚާން، އޭނާގެ ކޮއްކޮ އެކްޓަރ ސޮހޭލް ޚާނަށް ޓީވީ ޑްރާމާ ސީރީޒްއެއް ޕްރޮޑިއުސް ކޮށްދޭން ނިންމައިފިއެވެ. 

މަޝްހޫރު ރެސްލިން ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށްވާ ދަ ގްރޭޓް ގަމާގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އުފައްދާ މި ޓީވީ ސީރީޒްގައި ގަމާގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ ސޮހޭލްއެވެ. ސޮހޭލް މިހާރު އަންނަނީ ސީރީޒް ކުޅުމަށް އޭނާގެ ހަށިގަނޑަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ސީރީޒްގެ ނަމެއް އަދި ރަސްމީކޮށް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.

"މުމްބާއީ މިރާ"ގައި ބުނެފައިވަނީ ގަމާގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް އުފައްދާ ސީރީޒްގެ ވާހަކަ ލިޔެ އަދި ޑައިރެކްޓް ކުރާނީ ޕުނީތް އިސާރް ކަމަށެވެ.  މި ސީރީޒްގެ ޝޫޓިން ފަށާނީ ސީރީޒްއަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ކާސްޓުން ނެގުމަށްފަހުގައި ކަމަށާއި ޝޫޓިންތައް ނަގާނީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަނުގައާއި އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގައި ކަމަށް އެނޫހުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. މި ޑްރާމާ ސީރީޒްގެ ނަމެއް އަދި ހާމަ ކޮށްފައި ނުވާއިރު މި ޑްރާމާ ސީރީޒް ދައްކާނެ ޓީވީ ޗެނަލެއްވެސް ހާމަ ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ސޮހެލް ޚާން އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ސަލްމާން ޚާނާއި އެކު ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމު ޓިއުބްލައިޓްއިންނެވެ. އެ ފިލްމަކީ ސަލްމާން ކުޅުނު ފަހުގެ ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން މަދު ފިލްމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއް ފިލްމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް