18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 05 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ސޮހޭލް ޚާން

ސޮހޭލް ޚާނަށް ޓީވީ ޑްރާމާއެއް ޕްރޮޑިއުސް ސަލްމާން ނިންމައިފި

  • މިއީ މަޝްހޫރު ރެސްލިން ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށްވާ ދަ ގްރޭޓް ގަމާގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އުފައްދާ ޓީވީ ސީރީޒްއެއް
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 7 މެއި 2018 | ހޯމަ 10:37 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  3. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  4. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  5. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  6. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  7. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  8. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟


ސޮހޭލް ޚާނާއި ސަލްމާން ކާން. ޓިއުބްލައިޓްގެ މަންޒަރެއްގައި -- ޓްވިޓަރ

ސަލްމާން ޚާން، އޭނާގެ ކޮއްކޮ އެކްޓަރ ސޮހޭލް ޚާނަށް ޓީވީ ޑްރާމާ ސީރީޒްއެއް ޕްރޮޑިއުސް ކޮށްދޭން ނިންމައިފިއެވެ. 

މަޝްހޫރު ރެސްލިން ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށްވާ ދަ ގްރޭޓް ގަމާގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އުފައްދާ މި ޓީވީ ސީރީޒްގައި ގަމާގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ ސޮހޭލްއެވެ. ސޮހޭލް މިހާރު އަންނަނީ ސީރީޒް ކުޅުމަށް އޭނާގެ ހަށިގަނޑަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ސީރީޒްގެ ނަމެއް އަދި ރަސްމީކޮށް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.

"މުމްބާއީ މިރާ"ގައި ބުނެފައިވަނީ ގަމާގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް އުފައްދާ ސީރީޒްގެ ވާހަކަ ލިޔެ އަދި ޑައިރެކްޓް ކުރާނީ ޕުނީތް އިސާރް ކަމަށެވެ.  މި ސީރީޒްގެ ޝޫޓިން ފަށާނީ ސީރީޒްއަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ކާސްޓުން ނެގުމަށްފަހުގައި ކަމަށާއި ޝޫޓިންތައް ނަގާނީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަނުގައާއި އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގައި ކަމަށް އެނޫހުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. މި ޑްރާމާ ސީރީޒްގެ ނަމެއް އަދި ހާމަ ކޮށްފައި ނުވާއިރު މި ޑްރާމާ ސީރީޒް ދައްކާނެ ޓީވީ ޗެނަލެއްވެސް ހާމަ ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ސޮހެލް ޚާން އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ސަލްމާން ޚާނާއި އެކު ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމު ޓިއުބްލައިޓްއިންނެވެ. އެ ފިލްމަކީ ސަލްމާން ކުޅުނު ފަހުގެ ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން މަދު ފިލްމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއް ފިލްމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް