11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 02 މުލަ
04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:23
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 06:00
ފަތިސް 04:44

އިޝާ އަމްބާނީ

އިޝާ އަމްބާނީ އާއި އަނަންދު އެންގޭޖް ވެއްޖެ

  • އެދެމީހުން ކައިވެނި ކުރާނީ ޑިސެމްބަރު މަހު
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 7 މެއި 2018 | ހޯމަ 10:17 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  2. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  6. ކެޑޭޓުގައި އުޅުމަކީ މުހިންމު ވަޒީފާތަކަށް ހުޅުވޭ ދޮރެއް: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ
  7. މިސްރުގެ އަހުރާމެއްގެ މަތީގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯނެގި ދެމަފިރިއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ
  8. އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުއްޔަށް ދިން ރަށްތަކުގެ އެގްރިމެންޓް ފައިނަލް ކުރައްވަނީ ރައީސް ޔާމިން: ޒިޔަތު


އިޝާ އަމްބާނީ އާއި އަނަންދު -- ޓްވިޓަރ

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ މުކޭޝް އަމްބާނީގެ އަންހެން ދަރިފުޅު އިޝާ އަމްބާނީއާއި އަނަންދް ޕިރަމަލް އެންގޭޖް ވެއްޖެއެވެ.

އިޝާ އާއި އަނަންދު އެންގޭޖްވެފައިވާ ކަމަށް އަޑުތައް ފެތުރިފައި މިވަނީ އޭނާއާއި އެއްމާބަނޑު ކޮއްކޮ އާކާޝް އަމްބާނީ އާއި އިންޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ޑައިމަންޑު ކުންފުނި ކަމަށްވާ ރޯޒީ ބްލޫގެ ޗެއާމަން ރުސެލް މެހެތާގެ އަންހެން ދަރި ޝްލޯކާ މެހެތާ އެންގޭޖްވި ވާހަކައާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އިޝާ އަމްބާނީ އާއި އާނަންދް އެންގޭޖްވެފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ސިޓީއެއްކަމަށްވާ މަހަބަލޭޝްވަރުގައި ކަމަށާއި އެ ހަފްލާއަށް ދެފަރާތުގެ އާއިލާ ހާޒިރުވެފައިވާކަމަށްވެސް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުގައިވެއެވެ. އެދެމީހުންނަކީ ކުޑައިރުއްސުރެ ރައްޓެހިކަމުގައި އުޅުނު ދެ މީހުންކަމަށާއި ދެފަރާތުގެ އާއިލާއަކީވެސް ރައްޓެހި ދެ އާއިލާކަމަށްވެސް ނޫސްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަނަންދަކީ އިންޑިއާގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ކުންފުނި ޕިރަމަލް ރިއަލްޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރެވެ.

މިދެމީހުން މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގައި ކައިވެނިކުރާނެކަމަށްވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް