24 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 11 ހިޔަވިހާ
19 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

އިޝާ އަމްބާނީ

އިޝާ އަމްބާނީ އާއި އަނަންދު އެންގޭޖް ވެއްޖެ

  • އެދެމީހުން ކައިވެނި ކުރާނީ ޑިސެމްބަރު މަހު
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 7 މެއި 2018 | ހޯމަ 10:17 | |

މަގުބޫލް

  1. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
  2. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
  3. ވަގު ހިފަން ދަންތުރަޖެހުން: ބޮޑު ކުށެއް!
  4. ހުވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ނޯވާ 4 ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި
  5. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
  6. ކޯޓު އަމުރު އެހެން އޮއްވާ ފުލުހުނަށް ރައީސް ޔާމިން ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް
  7. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
  8. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި


އިޝާ އަމްބާނީ އާއި އަނަންދު -- ޓްވިޓަރ

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ މުކޭޝް އަމްބާނީގެ އަންހެން ދަރިފުޅު އިޝާ އަމްބާނީއާއި އަނަންދް ޕިރަމަލް އެންގޭޖް ވެއްޖެއެވެ.

އިޝާ އާއި އަނަންދު އެންގޭޖްވެފައިވާ ކަމަށް އަޑުތައް ފެތުރިފައި މިވަނީ އޭނާއާއި އެއްމާބަނޑު ކޮއްކޮ އާކާޝް އަމްބާނީ އާއި އިންޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ޑައިމަންޑު ކުންފުނި ކަމަށްވާ ރޯޒީ ބްލޫގެ ޗެއާމަން ރުސެލް މެހެތާގެ އަންހެން ދަރި ޝްލޯކާ މެހެތާ އެންގޭޖްވި ވާހަކައާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އިޝާ އަމްބާނީ އާއި އާނަންދް އެންގޭޖްވެފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ސިޓީއެއްކަމަށްވާ މަހަބަލޭޝްވަރުގައި ކަމަށާއި އެ ހަފްލާއަށް ދެފަރާތުގެ އާއިލާ ހާޒިރުވެފައިވާކަމަށްވެސް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުގައިވެއެވެ. އެދެމީހުންނަކީ ކުޑައިރުއްސުރެ ރައްޓެހިކަމުގައި އުޅުނު ދެ މީހުންކަމަށާއި ދެފަރާތުގެ އާއިލާއަކީވެސް ރައްޓެހި ދެ އާއިލާކަމަށްވެސް ނޫސްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަނަންދަކީ އިންޑިއާގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ކުންފުނި ޕިރަމަލް ރިއަލްޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރެވެ.

މިދެމީހުން މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގައި ކައިވެނިކުރާނެކަމަށްވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް