23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

އިޝާ އަމްބާނީ

އިޝާ އަމްބާނީ އާއި އަނަންދު އެންގޭޖް ވެއްޖެ

  • އެދެމީހުން ކައިވެނި ކުރާނީ ޑިސެމްބަރު މަހު
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 7 މެއި 2018 | ހޯމަ 10:17 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  7. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


އިޝާ އަމްބާނީ އާއި އަނަންދު -- ޓްވިޓަރ

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ މުކޭޝް އަމްބާނީގެ އަންހެން ދަރިފުޅު އިޝާ އަމްބާނީއާއި އަނަންދް ޕިރަމަލް އެންގޭޖް ވެއްޖެއެވެ.

އިޝާ އާއި އަނަންދު އެންގޭޖްވެފައިވާ ކަމަށް އަޑުތައް ފެތުރިފައި މިވަނީ އޭނާއާއި އެއްމާބަނޑު ކޮއްކޮ އާކާޝް އަމްބާނީ އާއި އިންޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ޑައިމަންޑު ކުންފުނި ކަމަށްވާ ރޯޒީ ބްލޫގެ ޗެއާމަން ރުސެލް މެހެތާގެ އަންހެން ދަރި ޝްލޯކާ މެހެތާ އެންގޭޖްވި ވާހަކައާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އިޝާ އަމްބާނީ އާއި އާނަންދް އެންގޭޖްވެފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ސިޓީއެއްކަމަށްވާ މަހަބަލޭޝްވަރުގައި ކަމަށާއި އެ ހަފްލާއަށް ދެފަރާތުގެ އާއިލާ ހާޒިރުވެފައިވާކަމަށްވެސް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުގައިވެއެވެ. އެދެމީހުންނަކީ ކުޑައިރުއްސުރެ ރައްޓެހިކަމުގައި އުޅުނު ދެ މީހުންކަމަށާއި ދެފަރާތުގެ އާއިލާއަކީވެސް ރައްޓެހި ދެ އާއިލާކަމަށްވެސް ނޫސްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަނަންދަކީ އިންޑިއާގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ކުންފުނި ޕިރަމަލް ރިއަލްޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރެވެ.

މިދެމީހުން މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގައި ކައިވެނިކުރާނެކަމަށްވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް