21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ބަކެޓް ލިސްޓް

މަދޫރީގެ ބަކެޓް ލިސްޓް މިމަހުގެ 25 ގައި

  • މިއީ މަރާޓީގެ ބަހުރުވައިން މަދޫރީ އުފައްދާ ފުރަތަމަ ފިލްމެއް
  • ބަކެޓް ލިސްޓް ޑައިރެކްޓްކުރަނީ ތޭޖާސް ޕްރަބާ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 7 މެއި 2018 | ހޯމަ 09:14 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  3. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  4. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  8. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ


މަދޫރީ ޑިކްސިޓް -- ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

މަދޫރީ ޑިކްސިޓްގެ ފުރަތަމަ މަރާޓީ ފިލްމު ބަކެޓްލިސްޓް ސިނަމާތަކަށް އަންނާނީ މިމަހުގެ 25 ގައި ކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މިފިލްމާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން މަދޫރީ މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވަނީ މިއީ ކޮންމެސް ނަސީބެއް ލިބޭނެ ގޭބިސީ ދައްކުވައިދޭ ފިލްމެއް ކަމަށެވެ. މިފިލްމުން ދެނީ ހަމައެކަނި އުއްމީދާއި ހިތްވަރު ނޫންކަމަށާއި ހަގީގީ އިހުސާސްތަކާއިއެކު ދިރިއުޅުމަށް ހިތްވަރު ދޭނެ ކަމަށެވެ.

ބަކެޓް ލިސްޓް ޑައިރެކްޓްކުރަނީ ތޭޖާސް ޕްރަބާ ވިޖޭ ދެއޯސްކާރް އެވެ.

މި ފިލްމު ރިލީޒް ކުރާ ދުވަސް ހާމަކޮށްފައިވަނީ ފިލްމުގެ ދެވަނަ ޓްރެއިލާ ނެރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ. ބަކެޓްލިސްޓް ހިންދީ ބަހުން ޑަބްކޮށްގެން ގެނެސްދޭނީ ކަރަން ޖޯހަރެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް ކަރަން ވަނީ ތެލުގޫ ފިލްމު "ބާހުބަލީ2" ވެސް ހިންދީ ބަހުން ޑަބްކޮށްގެން ގެނެސްދީފައެވެ.

މަދޫރީ މަރާޓީ ފިލްމަކުން ފެނިގެންދާއިރު އޭނާ މިހާރު ވަނީ މަރާޓީ ފިލްމަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސްއެއް ވެސް ހުޅުވާފައެވެ. މިދިޔަ މާޗްމަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވާފައިވާ މަރާޓީ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސްއާ ބެހޭ ގޮތުން މަދޫރީ ބުނެފައި ވަނީ އޭނާ ހުޅުވައިފައިވާ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސްއަކީ މަރާޓީ ފިލްމުތަކަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސްއެއް ކަމަށެވެ. އެ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސްގެ ނަމަކީ އާރްއެންއެމްއެވެ. އެއީ މަދޫރީ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ނަމުގެ ފެށޭ އަކުރުތަކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް