19 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 12 އައްސިދަ
12 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:19
މަޣްރިބް 18:14
ޢިޝާ 19:27

ސަލްމާން ޚާން

ސަލްމާން ޚާން އަނެއްކާވެސް އިންޑިއާގެ ކޯޓަށް

  • މިއީ މީގެ 20 އަހަރު ކުރީގެ މައްސަލައެއް
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 7 މެއި 2018 | ހޯމަ 09:02 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  3. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  4. ސަލްމާންގެ ޒުވާންކަމުގެ އަސަރު ޕެރިސް ހިލްޓަން އަށް ކޮށްފި!
  5. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  6. މި ހިނގާ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ހަޑި މުޑުދާރު މަޖިލިސް: ނާޝިދު
  7. އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ހިޔާލުތަފާތު ވެއްޖެ
  8. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި


ސަލްމާން ޚާން -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ސަލްމާން ޚާން އަނެއްކާ ވެސް އިންޑިއާގެ ޖޯދުޕޫރު ކޯޓަށް ހާޒިރު ކޮށްފިއެވެ.

އޭނާ އެ ކޮޓަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް ފަހު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކަމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ. އަދި އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހަށް މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ކޯޓުން ސަލްމާނަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ. ސަލްމާން އެ ކޯޓަށް ހާޒިރުވީ ބްލެކްބަކް ކިޔާ ޖަނަވާރެއް މަރާލިކަމަށް ބުނެ އެކޯޓުން އޭނާއަށް 5 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްފައި ވާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ސަލްމާން ކޯޓަށް ލާފައިވާ މައްސަލައިގެ  އަޑު އެހުމަކަށެވެ.

މީގެ 20 އަހަރު ކުރިން 1998 ވަނަ އަހަރު ސަލްމާން ޚާން ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "ހަމް ސާތު ސާތު ހޭ" ގެ މަންޒަރުތަކެއް ނަގަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ހިމާޔަތް ކޮށްފައިވާ ފުއްލާގެ ވައްތަރެއް ކަމަށްވާ ބްލެކްބަކް ކިޔާ ޖަނަވާރެއް މަރާލުމުގެ ކުށް ސަލްމާން ޚާންގެ މައްޗަށް ސާބިތު ވެފައިވަނީ މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

ސަލްމާން ގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެ 5 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްފައިވާއިރު އޭނާ ވަނީ އެމައްސަލައިގައި ޖަލަށް ލާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭނާ ވަނީ ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލާފައެވެ. ފަންސާސްހާސް ރުޕީސް ޖޯދްޕޫރުގެ ކޯޓަށް ދައްކާގޮތަށް ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ސަލްމާން ޚާން ވަނީ ދެދުވަސް ޖަލުގައި ހޭދަކޮށްފައެވެ.

ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަން ވިކަމުގައިވިއަސް ޖޯދު ޕޫރުގެ ކޯޓުގެ ޚާއްސަ ހުއްދައެއް ނެތި އޭނާއަށް އިންޑިއާއިން ބޭރަށް ނުދެވޭނެ ކަމަށް ކޯޓުން ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. އެހެންކަމުން ސަލްމާން އިންޑިއާއިން ބޭރަށް ދަނީ އެ ކޯޓުން ހުއްދަ ނެގުމަށްފަހުގައެވެ.

ސަލްމާންއާއި އެކު 1998 ވަނަ އަހަރު "ހަމް ސާތު ސާތު ހޭ" ގެ މަންޒަރުތަކެއް ނަގަން އުޅުނީ ފިލްމީ ތަރި ސައިފް އަލީ ކާންއާއި، ތާބޫ، ސޮނާލީ ބެންދްރޭ އަދި ނީލަމްއެވެ. އެމީހުން ވަނީ މިދައުވާތަކުން ސަލާމަތްވެފައެވެ.

މީގެ ދެއަހަރު ކުރިން ވެސް ވަނީ ސަލްމާން ހާން ދުއްވި ކާރަކުން ޖެހި، މީހަކު މަރުވި މައްސަލާގައި ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން އޭނާގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބޮމްބޭ ހައި ކޯޓުން ވަނީ ސަލްމާން ހާންގެ މައްޗަށް ދަށު ކޯޓުން ހިންގި ޝަރީއަތަކީ ފުރިހަމަ ޝަރީއަތެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ، އެ ހުކުމް ބާތިލް ކޮށްފަ އެވެ.

ބްލެކްބަކްގެ ގަޔަށް ބަޑިޖަހާ މަރާލާފައި ވަނީ ސަލްމާން ޚާން ކަމަށް އެ ހާދިސާ ހިނގި ކަމަށް ބުނާ ވަގުތު ސަލްމާން ދުއްވި ވެހިކަލްގެ ޑްރައިވަރު އަދި މި މައްސަލައިގެ އެންމެ މުހިއްމު ހެކިވެރިޔާ ހަރީޝް ދުލާނީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

ސަލްމާން އެ ޖަނަވާރުންގެ ގަޔަށް ބަޑިޖެހިތަން ފެނުނު ކަމަށް ބުނެ ބަޔާން ދީފައި ވަނީ ވެސް ހަރީޝްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް