18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 01 ހުވަން
12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

ކޭންސް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް

ކަންގަނާގެ ކޭންސް ހެދުންތައް ޑިޒައިން ކުރާނީ ސަބްޔާ

  • މެއި ނުވަވަނަ ދުވަހު ފްރެންޗް ރިވިއެރާ އަށް ކަންގަނާ ދާނެ
  • ޑިޒައިން ކުރާނީ އިންޑިއަން އާއި އިންނަރނޭޝަނަލް ފެޝަންގެ ހެދުންތައް
އާއިޝަތު ލުދްނާ | @lulludh

| 7 މެއި 2018 | ހޯމަ 08:18 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  5. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  6. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
  7. އުސޫލުން ބޭރުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ފަރާތްތައް މީރާގެ ރަޖިސްޓްރީން އުނިކުރަނީ
  8. އިނަރ މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން ޔުނިވަރސަލް އޭވިއޭޝަންގެ ހިދުމަތް ރާއްޖެއަށް!


ކަންގަނާ ރަނާވަތު -- އިންޑިއާ ޓައިމްސް

މިފަހަރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޭންސް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވާ ކަންގަނާ ރަނާވަތު ހެދުންތައް ޑިޒައިން ކުރާނީ ސަބްޔާއެވެ.

ކަންގަނާ މިހާރު ދަނީ ކޭންސް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްއަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން މެއި ނުވަ ވަނަ ދުވަހު ފްރެންޗް ރިވިއެރާ އަށް ކަންގަނާ ދާނެއެވެ. އަދި މެއި 11 ވަނަ ދުވަހަށް ރެޑް ކާޕެޓުން އޭނާ ފެނިގެންދާނެއެވެ.

މިހާރު ގިނަބައެއްގެ ހިތުގައި ވަނީ ކަންގަނާ ހެދުންއަޅާނެ ގޮތަކާމެދު ސުވާލު އުފެދިފައެވެ. ކަންގަނާ ބުނީ އޭނާ ހެދުންތައް ޑިޒައިން ކުރަން އެންމެ މޮޅުވާނީ ސަބްޔާކަމަށެވެ.  ކަންގަނާ ބުނީ އޭނާ ބޭނުންވަނީ އެންމެ ފުރިހަމަކަން ދައްކަން ކަމަށާއި ނަމަވެސް މުޅި ފެސްޓިވަލްގައި އެންމެ ފުރިހަމަ ވާން ނޫންކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން ސަބްޔާ ވަނީ ވިދްޔާ ބާލަންއަށްވެސް ކޭންސްއަށް ހެދުމެއް ޑިޒައިން ކޮށްދީފައެވެ. އެފަހަރު ވަނީ ސަބްޔާއަށް ތަފާތު ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައެވެ. މިހާރު އުފެދޭ ސުވާލަކީ މިފަހަރު އޭނާ ޑިޒައިން ކުރާ ހެދުންތަކަށް ލިބޭނީ ކިހާ ތަރުހީބެއްކަމެވެ.
 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް