26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:13
މަޣްރިބް 18:02
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ކޭންސް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް

ކަންގަނާގެ ކޭންސް ހެދުންތައް ޑިޒައިން ކުރާނީ ސަބްޔާ

  • މެއި ނުވަވަނަ ދުވަހު ފްރެންޗް ރިވިއެރާ އަށް ކަންގަނާ ދާނެ
  • ޑިޒައިން ކުރާނީ އިންޑިއަން އާއި އިންނަރނޭޝަނަލް ފެޝަންގެ ހެދުންތައް
އާއިޝަތު ލުދްނާ | @lulludh

| 7 މެއި 2018 | ހޯމަ 08:18 | |

މަގުބޫލް

  1. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  2. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  3. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
  6. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި
  7. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  8. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް


ކަންގަނާ ރަނާވަތު -- އިންޑިއާ ޓައިމްސް

މިފަހަރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޭންސް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވާ ކަންގަނާ ރަނާވަތު ހެދުންތައް ޑިޒައިން ކުރާނީ ސަބްޔާއެވެ.

ކަންގަނާ މިހާރު ދަނީ ކޭންސް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްއަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން މެއި ނުވަ ވަނަ ދުވަހު ފްރެންޗް ރިވިއެރާ އަށް ކަންގަނާ ދާނެއެވެ. އަދި މެއި 11 ވަނަ ދުވަހަށް ރެޑް ކާޕެޓުން އޭނާ ފެނިގެންދާނެއެވެ.

މިހާރު ގިނަބައެއްގެ ހިތުގައި ވަނީ ކަންގަނާ ހެދުންއަޅާނެ ގޮތަކާމެދު ސުވާލު އުފެދިފައެވެ. ކަންގަނާ ބުނީ އޭނާ ހެދުންތައް ޑިޒައިން ކުރަން އެންމެ މޮޅުވާނީ ސަބްޔާކަމަށެވެ.  ކަންގަނާ ބުނީ އޭނާ ބޭނުންވަނީ އެންމެ ފުރިހަމަކަން ދައްކަން ކަމަށާއި ނަމަވެސް މުޅި ފެސްޓިވަލްގައި އެންމެ ފުރިހަމަ ވާން ނޫންކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން ސަބްޔާ ވަނީ ވިދްޔާ ބާލަންއަށްވެސް ކޭންސްއަށް ހެދުމެއް ޑިޒައިން ކޮށްދީފައެވެ. އެފަހަރު ވަނީ ސަބްޔާއަށް ތަފާތު ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައެވެ. މިހާރު އުފެދޭ ސުވާލަކީ މިފަހަރު އޭނާ ޑިޒައިން ކުރާ ހެދުންތަކަށް ލިބޭނީ ކިހާ ތަރުހީބެއްކަމެވެ.
 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް