13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 13 ވިހާ
05 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:50
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

102 ނޮޓް އައުޓް

102 ނޮޓް އައުޓް: އަމީތާބް ބޭނުންވަނީ ކިތަންމެ ދުވަހެއް ވިއަސް އެކްޓުކުރަން

  • މި ފިލްމު ސިނަމާތަކަށް އައިސްފައިވަނީ މިމަހުގެ 4 ގައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 7 މެއި 2018 | ހޯމަ 07:46 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަށް ބަޔަކު އަރައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް އާއްމުވެއްޖެ
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  4. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
  5. އަދީބްގެ ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނުވޭ، ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެނީ ލޭޒަރ ޓްރީޓްމަންޓަށް
  6. ޖުމްހޫރީ ދުވަހަށް 1 އަހަރު ފުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގި އިސްމީހާގެ މިއަދުގެ އިހްސާސް
  7. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
  8. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި


އަމީތާބް ބައްޗަން -- ގޫގުލް

އަމީތާބް ބައްޗަން އާއި ރިޝީ ކަޕޫރު ލީޑު ރޯލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމު "102 ނޮޓް އައުޓް" ސިނަމާތަކަށް އައިސްފައިވަނީ މިމަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

ހަތާވީސް އަހަރު ފަހުން އަމީތާއި ރިޝީ އެކުގައި ކުޅެފައިވާ މި ފިލްމު ސިނަމާތަކަށް އައިތާ ތިން ދުވަސްވެފައި ވާއިރު، މިހާތަނަށް 11 ކުރޯޑް އިންޑިއަން ރުޕީސް ލިބިފައިވެ އެވެ. 

މި ފިލްމުގައި އުމުރުން 75 އަހަރުގެ އަމީތާބު ފެނިގެންދާނީ 102 އަހަރުގެ ބައްޕައެއްގެ ރޯލުންނެވެ. އެއީ އުމުރުން 65 އަހަރުގެ ރިޝީ ކަޕޫރުގެ ބައްޕަގެ ރޯލެވެ. ފިލްމުގައި ރިޝީގެ އުމުރަކީ 75 އަހަރެވެ. 

ރިޝީގެ ބައްޕަގެ ރޯލުން އަމީތާބު ފެނިގެންދާއިރު، އެއީ ކުރެވުނު ތަފާތު ތަޖުރިބާއެއް ކަމަށް އަމީތާބު ބުންޏެވެ.

ފިލްމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، ސަތޭކަ ދެ އަހަރު ވަންދެން ދުނިޔޭގައި ހުރެއްޖެ ނަމަ ފިލްމު ކުޅޭނެތޯ އަމީތާބާ ކުރެވުނު ސުވާލަށް އޭނާ ބުނީ ރަނގަޅު ސިއްހަތެއްގައި ހުރެއްޖެނަމަ ފިލްމު ކުޅޭނެ ކަމަށެވެ. ރިޝީ ކުރި ޓްވިޓެއްގައި ބުނީ އެހާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން އަމީތާބާއެކު ފިލްމެއް ކުޅެން ލިބުމަކީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހި އުފާވާކަމެއް ކަމަށެވެ. އެންމެ ފަހުން މި ދެތަރިން ފިލްމެއް ކުޅެފައި ވަނީ 1991 އެވެ. 

އަމީތާބާއި ރިޝީ ވަނީ 'ނަސީބް'، 'ކަބީ ކަބީ' އަދި 'އަމަރް އަކްބަރް އެންތަނީ' ފިލްމުތަކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. ދެ ފަންނާނުން އެކުގައި އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ 1991 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމު 'އަޖޫބާ' އިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް