25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 06 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:03
އިޝާ 19:14

102 ނޮޓް އައުޓް

102 ނޮޓް އައުޓް: އަމީތާބް ބޭނުންވަނީ ކިތަންމެ ދުވަހެއް ވިއަސް އެކްޓުކުރަން

  • މި ފިލްމު ސިނަމާތަކަށް އައިސްފައިވަނީ މިމަހުގެ 4 ގައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 7 މެއި 2018 | ހޯމަ 07:46 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  3. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  4. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  5. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  6. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  7. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  8. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި


އަމީތާބް ބައްޗަން -- ގޫގުލް

އަމީތާބް ބައްޗަން އާއި ރިޝީ ކަޕޫރު ލީޑު ރޯލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމު "102 ނޮޓް އައުޓް" ސިނަމާތަކަށް އައިސްފައިވަނީ މިމަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

ހަތާވީސް އަހަރު ފަހުން އަމީތާއި ރިޝީ އެކުގައި ކުޅެފައިވާ މި ފިލްމު ސިނަމާތަކަށް އައިތާ ތިން ދުވަސްވެފައި ވާއިރު، މިހާތަނަށް 11 ކުރޯޑް އިންޑިއަން ރުޕީސް ލިބިފައިވެ އެވެ. 

މި ފިލްމުގައި އުމުރުން 75 އަހަރުގެ އަމީތާބު ފެނިގެންދާނީ 102 އަހަރުގެ ބައްޕައެއްގެ ރޯލުންނެވެ. އެއީ އުމުރުން 65 އަހަރުގެ ރިޝީ ކަޕޫރުގެ ބައްޕަގެ ރޯލެވެ. ފިލްމުގައި ރިޝީގެ އުމުރަކީ 75 އަހަރެވެ. 

ރިޝީގެ ބައްޕަގެ ރޯލުން އަމީތާބު ފެނިގެންދާއިރު، އެއީ ކުރެވުނު ތަފާތު ތަޖުރިބާއެއް ކަމަށް އަމީތާބު ބުންޏެވެ.

ފިލްމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، ސަތޭކަ ދެ އަހަރު ވަންދެން ދުނިޔޭގައި ހުރެއްޖެ ނަމަ ފިލްމު ކުޅޭނެތޯ އަމީތާބާ ކުރެވުނު ސުވާލަށް އޭނާ ބުނީ ރަނގަޅު ސިއްހަތެއްގައި ހުރެއްޖެނަމަ ފިލްމު ކުޅޭނެ ކަމަށެވެ. ރިޝީ ކުރި ޓްވިޓެއްގައި ބުނީ އެހާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން އަމީތާބާއެކު ފިލްމެއް ކުޅެން ލިބުމަކީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހި އުފާވާކަމެއް ކަމަށެވެ. އެންމެ ފަހުން މި ދެތަރިން ފިލްމެއް ކުޅެފައި ވަނީ 1991 އެވެ. 

އަމީތާބާއި ރިޝީ ވަނީ 'ނަސީބް'، 'ކަބީ ކަބީ' އަދި 'އަމަރް އަކްބަރް އެންތަނީ' ފިލްމުތަކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. ދެ ފަންނާނުން އެކުގައި އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ 1991 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމު 'އަޖޫބާ' އިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް