16 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 12 އުތުރަހަޅަ
10 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:16
ފަތިސް 05:01

އުރީދޫ އާންމު އަހަރީ ޖަލްސާ

އުރީދޫއަށް 580.4 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ފައިދާ

  • ހިއްސާދާރުންގެ މެދުގައި 85 ޕަސެންޓް ބަހަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
  • ހިއްސާގެ 9.5 ޕަސެންޓް އާންމުންނަށް ބެހުމަށް ވަނީ ނިންމީފައި
އާއިޝަތު ލުދްނާ | @lulludh

| 7 މެއި 2018 | ހޯމަ 00:45 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  7. ކުރީގެ ރައީސުންނަށް މަޖިލީހަށް ވާދަނުކުރެވޭގޮތަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


އުރީދުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- އުރީދޫ

އުރީދޫއަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 2017 ވަނަ އަހަރު 580.4 މިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެއެވެ.

އުރީދޫއަށް ލިބިފައިވާ ފައިދާއިން ހިއްސާދާރުންގެ މެދުގައި 85 ޕަސެންޓް ބަހަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި އުރީދޫ އަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް 3.20ރ. ބަހަން އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ފާސްކޮށްފައެވެ.

އުރީދޫއިން ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާގެ 9.5 ޕަސެންޓް އާންމުންނަށް ބެހުމަށް ނިންމާފައެވެ. ބާކީ އޮތް 90.5 ޕަސެންޓަކީ އުރީދޫގެ މައި ކުންފުނި، ވަތަނިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލްގެ ހިއްސާ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އުރީދޫއިން އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ކުންފުނީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ އިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލު ގެނައިކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އެގޮތުން، ދެން ބާއްވާ ބޯޑުގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ޑިރެކްޓަރަކަށް 30،000ރ. ގެ ސިޓިން ފީއަކާއި މަހު ފީގެ ގޮތުން ކޮންމެ ޑިރެކްޓަރަކަށް 2،000ރ. ލިބޭނެއެވެ.

2017 ވަނަ އަހަރު އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންގެ އަދަދު ވަނީ 432000 އަށް އިތުރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް