23 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 10 ހިޔަވިހާ
18 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:39
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

މައުމޫން

ފާރިސް އާއި ނާދިރާ ވަކިކުރި މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުދަނީ ޕީޕީއެމް އިން ކޯޓަށް ހާޒިރު ނުވާތީ: ސޫދު

  • މިހާތަނަށް ތިން ފަހަރު އަޑުއެހުން ތާވަލްކުރި
  • އެންމެ ފަހުގެ އަޑުއެހުން ތާވަލްކުރީ ބުރާފަސްތި ދުވަހަށް
ސަހުބާން ފަހުމީ | sahubaan

| 9 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 19:29 | |

މަގުބޫލް

  1. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
  2. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
  3. ހުވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ނޯވާ 4 ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި
  4. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
  5. ފީފާއިން ވިކްޓްރީގެ ތިން ޕޮއިންޓް ކަނޑާލައިފި
  6. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
  7. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި
  8. މަންތާ އެއަރއަށް އުދުހުމުގެ ހުއްދަ ދީފި


ފާރިސް މައުމޫން އަދި އައިމިނަތު ނާދިރާ -- އާކައިވް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫން ރައީސް މައުމޫންގެ ފެކްޝަންގެ ނައިބް ރައީސް އައިމިނަތު ނާދިރާ ޕިޕީއެމްއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުދަނީ ޕީޕީއެމް އިން ކޯޓަށް ހާޒިރު ނުވާތީ ކަމަށް އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ގާނޫނީ ވަކީލް ހުސްނު ސޫދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

 

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ސޫދު ވިދާޅުވީ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އޑުއެހުންތައް ބޭއްވުމަށް މިހާތަނަށް ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ކޯޓުގައި ޝެޑިއުލް ކޮށްފި ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް ފަހަރަކު ޕީޕީއެމް އިން ކޯޓަށް ހާޒިރުވެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

 

ސުއޫދު ވިދާޅުވީ ފާރިސް އާއި ނާދިރާ ވަކިކުރި މައްސަލަ އެންމެ ފުރަތަމަ ދިޔައީ "ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން" މަރުހަލާއަށް ކަމަށެވެ. އެމަރުހަލާއަށް ފަހު މިހާރު ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ކޯޓުގައި ތާވަލް ކުރި ކަމަށެވެ.

 

އޭނާ ވިދާޅުވީ އެންމެ ފަހުން އެމައްސަލަ ކޯޓުގައި ތާވަލްކުރީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެނދުނު 11:0 އަށް ކަމަށާއި އެދުވަހު ވެސް މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ގޮތް ނުވީ ޕީޕީއެމް އިން ކޯޓަށް ހާޒިރު ނުވުމާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. އަދި ޕީޕީއެމް އިން ކޯޓަށް ހާޒިރު ނުވަނީ ގަސްތުގައި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނުދިނުމަށް ކަމަށް ސޫދު ވިދާޅުވިއެވެ.

 

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހު ފާރިސް މައުމޫނު ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރީ އިއުލާން ކުރުމެއް ނެތި ޓޫރިޒަމްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ އިސްލާހު ފާސްކުރަން ތްރީ ލައިން ވިޕެއް އެޕާޓީން ނެރެފައި ވަނިކޮށް، އެ ނިންމުމާ އޭނާ ހިލާފުވުމުންނެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ނެގި ވޯޓަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން އިންނަވައި ފާރިސް ވޯޓު ދެއްވީ ބިލް ފާސްކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށެވެ. 

 

ޕީޕީއެމްގެ ސުލޫކީ ކޮމިޓީން ފާރިސް ޕާޓީން ވަކިކުރަން ނިންމި ނިންމުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ރައީސް މައުމޫނު ވަނީ ފާރިސް އެޕާޓީން ވަކިނުކުރެއްވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް