21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ރޯދަ ޚަބަރު

ރޯދަ މަހު ފިހާރަތައް ރޭގަނޑު 11 ޖަހަންދެން، ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓް މެންދަމުން އަލިވެ 3 ޖަހަންދެން ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

  • ރޯދަ މަހު ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓް ހުޅުވޭނީ އިރުއޮއްސޭއިރު
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު | IxmaealNaail

| 6 މެއި 2018 | އާދީއްތަ 16:55 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  5. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  6. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  7. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް
  8. ބެގް، ބޮރޯ އޯރ ސްޓީލް


މަޖީދީ މަގުގައި ހުރި ފިހާރަތަކެއް -- ފޮޓޯ : ރާއްޖެ އެމްވީ

މި އޭޕްރީލް މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި އަހަރުގެ ހަ ރޯދަ ނިމެންދެން، ރޭގަނޑު 11 ޖަހަންދެން ފިހާރަތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނެކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޝައްވާލު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ނިޔަލަށް ސައި ހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓު އަދި ކެންޓީނު ފަދަ ތަންތަނުން ޚިދުމަތް ދެވޭނީ އިރުއޮއްސުނީއްސުރެ މެންދަމު 3:00 ޖެހުމާއި ހަމައަށްކަމަށްވެސް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން މި އަހަރުވެސް ރަމަޟާން މަހު އެކިއެކި ވިޔަފާރި ކުރެވޭ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާއިރު، ޕެޓްރޯލް ޝެޑުތައް ދަންވަރު 12 ޖެހުމާއި ހަމައަށް އަދި ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްތައް މެންދަމު 1 ޖެހުމާއި ހަމައަށް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއިން ދާދި ފަހުން ވަނީ ދީފައެވެ.

ރަމަޟާން މަހު ރޭގަނޑު 11 ޖެހުމާއި ހަމައަށް ފިހާރަތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއިން ދީފައިވާއިރު، އެ މިނިސްޓްރީން މިހާރު ދަނީ ކުށްގިނަވާކަމަށް ބުނެ ދިނުން ހުއްޓާލި، 24 ގަޑިއިރު ފިހާރަ ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ އަލުން ދިނުމަށް އެކުލަވާލަންޖެހޭ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް