23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 04 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން

ލަނޑާގިރާވަރުގައި ކަނޑުއަޑީގައި 'އުދުހުމުގެ' ފުރުޞަތު

  • ބޭނުންކުރާނީ ޑީޕް ފްލައިޓް އެޑްވެންޗަރސްގެ ޑީޕް ފްލައިޓް ސުޕަރ ފެލްކަން ތްރީއެސް މިނީ ސަބްމެރިން
  • ފަތުރުވެރިންނަށް 120 މީޓަރު އަޑި ދައްކާލާނެ
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު | IxmaealNaail

| 6 މެއި 2018 | އާދީއްތަ 13:45 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  3. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  7. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


ފޯސީޒަންސް ލަނޑާގިރާވަރުގައި ބޭނުންކުރާ ސަބްމެރިން -- ޑީޕްފްލައިޓް އެޑްވެންޗަރޒް

ފޯސީޒަންސް ލަނޑާ ގިރާވަރުގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ސަބްމެރިންގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފިއެވެ.

އޯޝަން ގްރޫޕް މޯލްޑިވްސް އާއި ގުޅިގެން މި މޭ މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ލަނޑާ ގިރާވަރުގައި ފެށި މި ޚިދުމަތުގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ކަނޑުގެ އަޑި ދައްކާލުމަށް ބޭނުން ކުރަމުންދަނީ، ޑީޕް ފްލައިޓް އެޑްވެންޗަރސްގެ ޑީޕް ފްލައިޓް ސުޕަރ ފެލްކަން ތްރީއެސްއެވެ. މިއީ ޕައިލެޓަކާއި، 2 ފަތުރުވެރިން ހިމެނޭގޮތަށް، ޖުމްލަ 3 މީހުންގެ ޖާގަ ހިމަނައިގެން އުފައްދާފައިވާ ޕަރސަނަލް ސަބްމެރީންއެކެވެ. 

ޑީޕް ފްލައިޓް އެޑްވެންޗަރސްގެ ވެބްސައިޓްގައި ބުނެފައިވާގޮތުން ޑީޕް ފްލައިޓް ސުޕަރ ފެލްކަން ތްރީއެސްއަކީ އެ ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން އުފެއްދި މިނީ ސަބްމެރީންއެވެ. ބ އަތޮޅު ފޯސީޒަންސް ލަނޑާ ގިރާވަރަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ޚާއްސަކޮށްގެން މި އަހަރު އުފައްދާފައިވާ މި ސަބްމެރީންގެ ޚިދުމަތް އެންމެ ފުރަތަމަ ދޭން ފެށި ފަރާތްކަމަށް ވެސް ޑީޕް ފްލައިޓް އެޑްވެންޗަރސްގެ ވެބްސައިޓްގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޕްރޮފެޝަނަލް ޕައިލެޓަކާއި އެކު އެ ރިސޯޓުން ސަބްމެރީންގެ ޚިދުމަތް ފަށާފައިވާއިރު، މި ސަބްމެރިންގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ކަނޑުގެ 120 މީޓަރު އަޑި ދައްކައިލުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ޑީޕް ފްލައިޓް ސުޕަރ ފެލްކަން ތްރީއެސްގެ އިތުރުން ޑީޕް ފްލައިޓް އެޑްވެންޗަރސް އިން ދަނީ ޑީޕް ފްލައިޓް ސުޕަރ ފެލްކަން އާއި ޔޮޓުތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ޑީޕް ފްލައިޓް ޑްރެގަންގެ ނަމުގައިވެސް ސަބްމެރީންތަކެއް އުފައްދަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް