16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 04 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ޕްރިޔަންކާ- ވިލް ސްމިތު

ޕްރިޔަންކާ އާއި ވިލް ސްމިތު ޔޫޓިއުބްގެ ޝޯއަކަށް

  • މި ޝޯ ފަށާނެ ދުވަހެއް އަދި ހާމަ ނުކުރޭ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 6 މެއި 2018 | އާދީއްތަ 08:38 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  3. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  4. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  5. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  6. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  7. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
  8. މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ މައްސަލައިގެ ތަހްގީގާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަކި އެއްޗެއް ހާމަކުރެވޭކަށް ނެތް: ފުލުހުންގެ އިދާރާ


ވިލް ސްމިތު އަދި ޕްރިޔަންކާ -- އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް

ޕްރިޔަންކާ ޗޮޕްރާ އާއި ވިލް ސްމިތު ޔޫޓިއުބްގެ އޮރިޖިނަލް ޝޯއެއް ގެނެސްދިނުމަށް ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

 

މިޝޯއަކީ އެކި ގައުމުތަކަށް ގޮސްގެން ނަގަން ޖެހޭ ޝޯއަކަށްވާއިރު މި ޝޯގައި ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ސިޔާސީ ލީޑަރުންނާއި ތިމާވެއްޓަށް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކާއި އެނޫންވެސް މަޝްހޫރު ފަރާތްތަކާއެކު އެމީހުން މަސައްކަތް ކުރާ ދާއިރާއަކާއި ގުޅިގެން އިންޓަވިއުތައް ގެނެސްދޭނެއެވެ. އަދި އެމީހުން ކާމިޔާބު ފަރާތަކަށް ވުމަށް ކުރި މަސައްކަތްތައް ވެސް މި ޝޯގައި ކިޔައިދޭނެއެވެ.

އިފް އައި ކުޑް ޓެލް ޔޫ ޖަސްޓް ވަން ތިންގ ގެނަމުގައި ގެނެސްދޭ މިޝޯ ފަށާނެ ދުވަހެއް އަދި ޔޫޓިއުބްއިން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް މިޝޯ ގެނެސްދޭނީ ޝޯ ފަށާތާ ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ވެސް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގައި ކަމަށް އިންޑީއާގެ ނޫހެއް ކަމަށްވާ އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް އިން ވަނީ ޔޫޓިއުބްގެ ޗީފް ބިޒްނަސް އޮފިސަރ ރޮބާޓާއި ހަވާލާދީފައެވެ.

" ޔޫޓިއުބް އަކީ އަބަދުވެސް އިންސާނީ ހައްގުތައް ކުރިއަރުވާ އިންސާނުންނާއި ގުޅުން ހުރި ގިނަ ވާހަކަތައް ގެނެސްދޭ ސްޓްރީމިން ޗެނަލެއް. އަދި ޔޫޓިއުބުން އެހެން އިންސާނުން އިސްޕަޔާ ކުރުމާއި ސްމާޓް ކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރޭ." އޭނާ އެނޫހަށް ދީފައިވާ އިންޓަވިއުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޕްރިޔަންކާ މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަކީ އޭނާގެ ހޮލީވުޑްގެ ޑްރާމާ ކުއެންޓިކޯގެ ތިންވަނަ ސީޒަން ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ ހިންދީ ފިލްމެއް ކަމަށްވާ ބާރަތުގެ ޓީމާ ވެސް ގުޅިފައެވެ. ޚަބަރުތައް ބުނާގޮތުގައި ޕްރިޔަންކާ ކުއެންޓިކޯ ދޫކޮށްލުމަށް ނިންމާފައިވަނީ  ބާރަތު ކުޅުމަށެވެ. ޕްރިޔަންކާ ބުނި ގޮތުގައި އެ ފިލްމްގެ ކްރޫއާ އޭނާ ގުޅޭނީ އަންނަ އޮގަސްޓް މަހު އެވެ. އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ޑައިރެކްޓް ކުރާ "ބާރަތު" ރިލީޒް ކުރަން ތާވަލުކޮށްފައި ވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގަ އެވެ. އޭނާއަށް ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކަށް މާ ބޮޑަށް ދުރަށް ދެވޭތީ  ބޮލީވުޑަށް މިދުވަސްވަރު އިސްކަން ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަމުގެ އަޑުތައް ވެސް ވަނީ ފެތުރިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް