21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32

މާކުންބެ

މާކުންބެއިން ބަނޑުހައިގެ ނަމުގައި މެގަޒިންއެއް ލޯންޗުކޮށްފި

 • މި މެގަޒިން ލޯންޗުކޮށްދެއްވީ ބަދިގެޑޮޓްކޮމްގެ ފައުންޑަރ
 • މި މެގަޒިން އަކީ ކާބޯތަކެތީގެ ދާއިރާއަށް ހާއްސަކޮށްގެން ނެރޭ މެގަޒިންއެއް
 • މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހު މެގަޒިންގެ ފުރަތަމަ ޕަބްލިކޭޝަން ނެރޭނެ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 5 މެއި 2018 | ހޮނިހިރު 18:40 | |

މަގުބޫލް

 1. ފަސް މެމްބަރަކަށް މަޖިލީހަށް ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ
 2. ޑރ އިޔާޒްގެ ހޫނު ރައްދެއް ނާޒިމްއަށް
 3. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި ނަމޫނާއެއް!
 4. ރޮޒެއިނާ އާއި ހިސާންގެ ދެމަފިރިކަނބަލުން ވެސް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު!
 5. އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް
 6. މަސް މާރުކޭޓް ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި 17 އަހަރުގެ ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ
 7. ދައުލަތަށް އެންމެ ގިނަ އާމްދަނީ ވައްދައިދޭ މީހުންގެ ހައްގުތައް ގެއްލިފައި!
 8. މާލޭގައި އަނެއްކާވެެސް އެކްސިޑެންޓެއް، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް


މެގަޒިން ލޯންޗުކުރުމުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ : ސިމާހާ ނަސީމް

މާކުންބެގެ ފަރާތުން "ބަނޑުހައި" ގެ ނަމުގައި އައު މެގަޒިންއެއް އެފްއެންޑްބީ ޝޯގެ ތެރެއިން މިއަދު ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ.

މި މެގަޒިން ލޯންޗުކޮށްދެއްވީ ބަދިގެޑޮޓްކޮމްގެ ފައުންޑަރ މުހައްމަދު ބައްސާމް އާދަމްއެވެ.

މެގަޒިން ލޯންޗުކޮށްދެއްވަމުން ބައްސާމް ވިދާޅުވީ މި މެގަޒިންއަކީ ރެސްޓޯރެންޓުތައް އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ލިބިގެންދާ ވަރަށް ބޮޑު ފުރުސަތެއް ކަމަށާއި މިއީ މާކުންބެގެ ފަރާތުން ލޯންޗުކުރި ވަރަށް މުހިންމު ޕްރޮޑަކްޓެއް ކަމަށެވެ.

މި މެގަޒިން އަކީ ކާބޯތަކެތީގެ ދާއިރާއަށް ހާއްސަކޮށްގެން ނެރޭ މެގަޒިންއެކެވެ. އަދި މި މެގަޒިން މެދުވެރިކޮށް އެކި ޝެފުންގެ ހިޔާލުތަކާއި ހޮސްޕިޓަލިޓީ ދާއިރާއިންވެސް ކުރިއަރަމުން އަންނަ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތުވެސް ހިއްސާކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

މާކުންބެގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ ހުސެއިން ރަމީޒް ވިދާޅުވީ މި މެގަޒިންގައި ޑައިޓްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ އެކި ރެސިޕީތަކާއި ރާއްޖޭގެ ސަޤާފީ ކެއުންތަކުގެ މައުލޫމާތު މެގަޒިން މެދުވެރިކޮށް ހިއްސާކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހު މެގަޒިންގެ ފުރަތަމަ ޕަބްލިކޭޝަން ނެރޭނެ ކަމަށް މަކުންބެ އިން ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން މެގަޒިންގައި އެކި ފަރާތްތަކުގެ އިޝްތިހާރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު އެފްއެންޑްބީ ޝޯގެ ތެރެއިން ރަނގަޅު އަގުތަކެއްގައި އިޝްތިހާރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށްވެސް މާކުންބެ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މާކުންބެ އިން ވަނީ ރެސްޓޯރަންޓްތަކުން ކާނާ އޯޑަރު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ އާ ސްމާޓްފޯނު އެޕްލިކޭޝަނެއް މިދިޔަ އަހަރު ލޯންޗުކޮށްފައެވެ.

 

   

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް