17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ނޮކިއާ ފޯން

ނޮކިއާވެސް ސްމާޓްފޯނުގެ ދުނިޔެއަށް!

  • ފޯނުގެ އަގު ގާތްގަނޑަކަށް 250 އެމެރިކާ ޑޮލަރު
އާލާ އިބުރާހިމް | aalu_aala

| 9 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 19:13 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  2. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  3. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  5. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި
  6. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  7. ރައީސްގެ ނިންމެވުމަށް ތައުރީފު
  8. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި


ނޮކިއާ 6 ސްމާޓްފޯނު -- ގޫގުލް

އެންޑްރޮއިޑް ނޯގަޓް އެކުލެވޭ ގޮތަށް ނޮކިއާ ބްރޭންޑްގެ ފޯނެއް ލޯންޗްކޮށްފިއެވެ.

ފިންލޭންޑްގައި ނޮކިއާ ބްރޭންޑްގެ ފޯނުތައް އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އެޗްއެމްޑީ ގްލޯބަލް އިން ލޯންޗްކުރި ނޮކިއާ 6 ގައި އެންޑްރޮއިޑް ނޯގަޓް އެކުލެވޭއިރު، މިއީ ސްމާޓްފޯނުތަކުގެ ތެރެއަށް ނޮކިއާ ފޯނެއް އިތުރުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ނޯގަޓްއަކީ އެންޑްރޮއިޑް އޮޕަރޭޓިންގ ސިސްޓަމްގެ ހަތްވަނަ މޭޖަރ ވާޝަންއެވެ. މިވާޝަން ހިމަނައިގެން ނެރުނު ނޮކިއާ 6 ގައި 4 ޖީބީ ރެމެއް ހުންނައިރު، އިންޓާނަލް ސްޓޯރޭޖްގައި 64 ޖީބީ ހުރެއެވެ. މައިކްރޯ އެސްޑީ ކާޑު ހިމަނައިގެން 128 ޖީބީގެ ސްޓޯރޭޖެއް ފޯނުގައި އެކުލެވިގެން ވެއެވެ. "ކުއަލްކޮމް ސްނެޕްޑްރެގަން" ގެ 430 ގެ ޕްރޮސެސަރއެއް އެކުލެވޭ މި ނޮކިއާ ސްމާޓް ފޯނު ޗައިނާގައި ލޯންޗްކޮށްފައިވާއިރު، "ޖޭޑީ ޑޮޓް ކޮމް" އިން މި ފޯނު އެކްސްކްލޫސިވްކޮށް މިހާރު ލިބެން އެބަހުރި ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

އެއްހާސް ހަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވަ ޔުއާން،(ގާތްގަނޑަކަށް 250 ޑޮލަރުގެ އަގަކަށ) ބާޒާރަށް ނެރޭ މި ފޯނަކީ ގޮރިއްލާ ގްލާސް ކޯޓިންގއަކާއެކު 5.5 އިންޗީގެ ފުލް އެޗްޑީ ޑިސްޕްލޭއެއް ހުންނަ ފޯނެކެވެ. ދެ އެމްޕްލިފަޔަރ ސްޕީކަރާއެކު އުފައްދާފައިވާ މި ފޯނުގައި 16 މެގަޕިކްސެލް ޕީޑީއޭފް ރެއަރ ކެމެރާއެއް ހުންނައިރު، ފްރޮންޓް ކެމެރާގައި 8 މެގަޕިކްސެލް ހުރެއެވެ.

3، ނޮކިއާ 6 ގެ ހޯމް ބަޓަންގައި ފިންގަރ ޕްރިންޓް ސެންސަރެއް ހަރުކޮށްފައި ހުރެއެވެ. 4ޖީ ވެސް ލިބޭ މި ސްމާޓްފޯނަށް ބްލޫޓޫތު، ވައިފައި، ޖީޕީއެސްގެ އިތުރުން ޔޫއެސްބީ-އޯޓީޖީ ވެސް ސަޕޯޓް ކުރެއެވެ.

އެޗްއެމްޑީ ގްލޯބަލްއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ނޮކިއާގެ އިތުރު އެންޑްރޮއިޑް ސްމާޓް ފޯނުތައް މިއަހަރުގެ ފަހު ދެ ކުއާޓަރގައި ފެނިގެންދާނެއެވެ. އެބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ އެ ކުންފުނިން ސްމާޓްފޯނުގެ ކެޓެގަރީގައި ފައިތިލަ ސާބިތުކުރަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ގަންނަ ފަރާތްތަކުން އެންމެ ބޭނުންވާ ޒާތުގެ ފޯނުތައް އުފައްދަން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ނޮކިއާ 6 އަކީ ފޯނު ގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުންތަކުގެ އަޑު އަހައިގެން އެކަންތައްތަކަށް ބަލައިގެން ނެރުނު ވަރަށް ކާމިޔާބު އުފެއްދުމެއް ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އާޓޯ ނަމޭލާ ބުންޏެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް