15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 02 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ގޯއާ ފިލްމް ފެސްޓިވަލް

ގޯއާ ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގެ ޗީފް ގެސްޓްއަކަށް ޔަމީ ގޯތަމް

  • އިވެންޓް އޮތީ ގޯއާގެ ޕަންޖިމްގައި
  • ޔަމީ ގޯތަމް ދަނީ މި ފެސްޓިވަލް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް
އާއިޝަތު ލުދްނާ | @lulludh

| 5 މެއި 2018 | ހޮނިހިރު 15:28 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި
  8. ކައިވެނީގެ ހަފްލާގައި ދިޕިކާ ފެންކަޅިކޮށްލައިފި


ޔަމީ ގޯތަމް -- އިންޑިއާ ޓައިމްސް

ފިލްމް ކާބިލް އިން ބޯލީވުޑްއަށް ތަޢާރަފް ވެގެން ދިޔަ ތަރި ޔަމީ ގޯތަމް، ގޯއާ ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގެ ޗީފް ގެސްޓައަކަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ހަތަރު ދުވަހުގެ މި އިވެންޓް އޮތީ ގޯއާގެ ޕަންޖިމްގައެވެ. މި ފެސްޓިވަލްގައި ފީޗަރ ފިލްމްތައް އެޅުވުމާއި މިއުޒިކް ޝޯތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

ޔަމީ ގޯތަމް ބުނީ ގޯއާގެ ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ޗީފް ގެސްޓްއަކަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ވަރަށް އުފާކުރާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި ފެސްޓިވަލްގައި އޭނާ ޗީފް ގެސްޓްއެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރި ވަނީ ގޯއާގެ ފިލްމް އުފެއްދުންތެރިންނާ އެކުގައެވެ.

ބޮލީވުޑްގައި ޔަމީ ގޯތަމް މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ ވިޝާލް ބަރްދްވާޖްގެ "ބައްޓީ ގުލް މީޓަރ" ގެ ޝޫޓިންނެވެ. މި ފިލްމުގައި ޝާހިދް ކަޕޫރް އަދި ޝްރައްދާ ކަޕޫރް ވެސް ހަރަކާތްތެރިވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ސާޖިކަލް ސްޓްރައިކް އާ ގުޅުންހުރި ފިލްމަކަށް ޔަމީ ދަނީ ތައްޔާރު ވަމުންނެވެ. މި ފިލްމުގައި އިންޓެލިޖެންސް އިފިސަރެއްގެ ރޯލް ޔަމީ އަދާކުރާއިރު ލީޑް އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ވިޝާލް ކޯޝަލް ވެސް ހަރަކާތްތެރިވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް