24 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ | 04 ބުރުނު
17 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ގޯއާ ފިލްމް ފެސްޓިވަލް

ގޯއާ ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގެ ޗީފް ގެސްޓްއަކަށް ޔަމީ ގޯތަމް

  • އިވެންޓް އޮތީ ގޯއާގެ ޕަންޖިމްގައި
  • ޔަމީ ގޯތަމް ދަނީ މި ފެސްޓިވަލް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް
އާއިޝަތު ލުދްނާ | @lulludh

| 5 މެއި 2018 | ހޮނިހިރު 15:28 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  7. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  8. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


ޔަމީ ގޯތަމް -- އިންޑިއާ ޓައިމްސް

ފިލްމް ކާބިލް އިން ބޯލީވުޑްއަށް ތަޢާރަފް ވެގެން ދިޔަ ތަރި ޔަމީ ގޯތަމް، ގޯއާ ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގެ ޗީފް ގެސްޓައަކަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ހަތަރު ދުވަހުގެ މި އިވެންޓް އޮތީ ގޯއާގެ ޕަންޖިމްގައެވެ. މި ފެސްޓިވަލްގައި ފީޗަރ ފިލްމްތައް އެޅުވުމާއި މިއުޒިކް ޝޯތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

ޔަމީ ގޯތަމް ބުނީ ގޯއާގެ ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ޗީފް ގެސްޓްއަކަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ވަރަށް އުފާކުރާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި ފެސްޓިވަލްގައި އޭނާ ޗީފް ގެސްޓްއެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރި ވަނީ ގޯއާގެ ފިލްމް އުފެއްދުންތެރިންނާ އެކުގައެވެ.

ބޮލީވުޑްގައި ޔަމީ ގޯތަމް މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ ވިޝާލް ބަރްދްވާޖްގެ "ބައްޓީ ގުލް މީޓަރ" ގެ ޝޫޓިންނެވެ. މި ފިލްމުގައި ޝާހިދް ކަޕޫރް އަދި ޝްރައްދާ ކަޕޫރް ވެސް ހަރަކާތްތެރިވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ސާޖިކަލް ސްޓްރައިކް އާ ގުޅުންހުރި ފިލްމަކަށް ޔަމީ ދަނީ ތައްޔާރު ވަމުންނެވެ. މި ފިލްމުގައި އިންޓެލިޖެންސް އިފިސަރެއްގެ ރޯލް ޔަމީ އަދާކުރާއިރު ލީޑް އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ވިޝާލް ކޯޝަލް ވެސް ހަރަކާތްތެރިވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް