23 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 10 ހިޔަވިހާ
18 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:39
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ކޭންސް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް

މަހީރާ ހާން ކޭންސް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ޕާކިސްތާން ތަމްސީލުކުރާނެ

  • ކޭންސް ފިލްމް ފެސްޓިވަލް އޮންނާނީ މެއި އަށްވަނަ ދުވަހުން 19 ވަނަ ދުވަހަށް
އާއިޝަތު ލުދްނާ | @lulludh

| 5 މެއި 2018 | ހޮނިހިރު 14:52 | |

މަގުބޫލް

  1. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
  2. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
  3. ހުވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ނޯވާ 4 ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި
  4. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
  5. ފީފާއިން ވިކްޓްރީގެ ތިން ޕޮއިންޓް ކަނޑާލައިފި
  6. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
  7. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި
  8. މަންތާ އެއަރއަށް އުދުހުމުގެ ހުއްދަ ދީފި


މަހީރާ ހާން -- އިންޑިއާ ޓައިމްސް

ހަތްދިހަ އެއް ވަނަ ކޭންސް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި އެކްޓްރެސް މަހީރާ ހާން 71 ޕާކިސްތާން ތަމްސީލް ކުރާނެއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި މަހީރާ ހާން މިކަން އިއުލާން ކުރީ ހޮލީވުޑް ތަރި އަރނޯލްޑް ޝްވާޒްނެގަރ 1977 ވަނަ އަހަރު ކޭންސް ފެސްޓިވަލްގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް އިންސްޓަރގްރާމްގައި ޝެއާ ކޮށްފައެވެ.

ކޭންސް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ޕާސަނަލް ކެއާ ކޮންޕެނީ ރިޕްރެޒެންޓް ކުރާ ބައެއް ތަރިންނަކީ ޖޫލިއަން މޫރޭ، ޖޭން ފޮންޑާ، އިވާ ލޮންގޯރިއާ އަދި ބޮލީވުޑް ތަރިންގެ ގޮތުގައި ދީޕިކާ ޕަޑުކޯން، އައިޝްވާރްޔާ ރާއީ ބަޗަން އާއި ސޯނަމް ކަޕޫރް އެވެ.

މީގެއިތުރުން ބޯލީވުޑް އެކްޓްރެސް ކަންގަނާ ރަނާވަތު ވެސް މުޅިން އަލަން ކޭންސް ފެސްޓިވަލްގައި މިފަހަރު ފެނިގެންދާނެއެވެ.

ކޭންސް ފިލްމް ފެސްޓިވަލް އޮންނާނީ މެއި 8 އިން 19އަށެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް