12 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ | 03 މުލަ
05 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15

ކޭންސް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް

މަހީރާ ހާން ކޭންސް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ޕާކިސްތާން ތަމްސީލުކުރާނެ

  • ކޭންސް ފިލްމް ފެސްޓިވަލް އޮންނާނީ މެއި އަށްވަނަ ދުވަހުން 19 ވަނަ ދުވަހަށް
އާއިޝަތު ލުދްނާ | @lulludh

| 5 މެއި 2018 | ހޮނިހިރު 14:52 | |

މަގުބޫލް

  1. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ވަނީ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް: އޭސީސީ
  2. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  3. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  4. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
  5. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
  6. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  7. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސްގެ މަގާމަށް ޝަމާލު
  8. ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި


މަހީރާ ހާން -- އިންޑިއާ ޓައިމްސް

ހަތްދިހަ އެއް ވަނަ ކޭންސް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި އެކްޓްރެސް މަހީރާ ހާން 71 ޕާކިސްތާން ތަމްސީލް ކުރާނެއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި މަހީރާ ހާން މިކަން އިއުލާން ކުރީ ހޮލީވުޑް ތަރި އަރނޯލްޑް ޝްވާޒްނެގަރ 1977 ވަނަ އަހަރު ކޭންސް ފެސްޓިވަލްގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް އިންސްޓަރގްރާމްގައި ޝެއާ ކޮށްފައެވެ.

ކޭންސް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ޕާސަނަލް ކެއާ ކޮންޕެނީ ރިޕްރެޒެންޓް ކުރާ ބައެއް ތަރިންނަކީ ޖޫލިއަން މޫރޭ، ޖޭން ފޮންޑާ، އިވާ ލޮންގޯރިއާ އަދި ބޮލީވުޑް ތަރިންގެ ގޮތުގައި ދީޕިކާ ޕަޑުކޯން، އައިޝްވާރްޔާ ރާއީ ބަޗަން އާއި ސޯނަމް ކަޕޫރް އެވެ.

މީގެއިތުރުން ބޯލީވުޑް އެކްޓްރެސް ކަންގަނާ ރަނާވަތު ވެސް މުޅިން އަލަން ކޭންސް ފެސްޓިވަލްގައި މިފަހަރު ފެނިގެންދާނެއެވެ.

ކޭންސް ފިލްމް ފެސްޓިވަލް އޮންނާނީ މެއި 8 އިން 19އަށެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް