23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

ޖިންސީ ކުށް

މާމެންދޫގައި ރޭޕެއް ނުކުރޭ، އެއީ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލައެއް!

 • ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވޭ
 • ތުހުމަތު ކުރަނީ ޖިންސީ ގުނަވަނެއްގައި ހިފިކަމަށް
 • ފަރުވާއަށްފަހު އަންހެން ކުއްޖާ ވަނީ ދޫކޮށްލާފައި
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 5 މެއި 2018 | ހޮނިހިރު 12:11 | |

މަގުބޫލް

 1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
 2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
 3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
 4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
 5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
 6. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
 7. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
 8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


ގއ. މާމެންދޫ: އެ ރަށުގައި ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުން -- އެލްޖީއޭ

ގއ. މާމެންދޫގައި ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނަ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

އެ މައްސަލައަކީ ރޭޕުގެ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކުރިން ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، ފުލުހުން ބުނީ އެއީ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ.

ފުުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިސަރަކު ރާއްޖެއެމްވީއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ނުރުހުމުގައި އޭނާގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއްގައި އަތްލި ފިރިހެނެއްގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެ މައްސަލާގައި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ މާމެންދޫއިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިސަރު ވިދާޅުވިއެވެ. 
މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޒައީމް ރާއްޖެއެމްވީއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ ޖިންސީ އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައި ވަނީ 18 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއް ކަމަށާއި އެ ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އިރާކޮޅު ވަގުތެއްގައި އެ އަންހެން ކުއްޖާ ފިހާރައަކަށް ގޮސްފައި، އެނބުރި ގެއަށްދިޔަ ވަގުތު އަނދިރި ގޯޅިއަކަށް ވެއްދުމަށްފަހު ކަމަށެވެ. އެކަމުގައި ހަތަރު ވަރަކަށް މީހުން ބައިވެރިވި ކަމަށް އަޑު ފެތުރިފައިވާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފުލުހުން ވެސް އެ ރަށަށް ދިޔަކަމަށް ޒައީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖިންސީ އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވި އަންހެން ކުއްޖާއަށް މާމެންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުންނާއި ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުންވެސް ފަރުވާދިނުމަށް ފަހު ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް